خانه / پروژه های پایگاه داده

پروژه های پایگاه داده

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول دبیرخانهشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ نام کاربری ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ سمت ۵٫ تاریخ استخدام ۷٫ نام کاربری ۸٫ کلمه …

ادامه نوشته »

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول صاحبان خودروشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۷٫ نام …

ادامه نوشته »

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مرخصیشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ کد کارمند ۳٫ کد کارمندی رئسن مربوطه تایید کننده ۴٫ تاریخ گرفتن مرخصی ۵٫ تا تاریخ ۶٫ علت مرخص ۷٫ کد نوع مرخصی ساختار جدول سازمانشامل …

ادامه نوشته »

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ موبایل ۶٫ ادرس ساختار جدول مسئول خرید و فروششامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ نام …

ادامه نوشته »

پایگاه داده کافی شاپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده کافی شاپ همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ساختار جدول مسئول کافی شاپشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۷٫ نام کاربری ۸٫ کلمه …

ادامه نوشته »

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول شاکی و متشاکیشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ۷٫ شماره شناسنامه ۸٫ نام پدر ۹٫ کد ملی ساختار جدول دفتردارشامل اطلاعات ۱٫ کد …

ادامه نوشته »

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ موبایل ۶٫ ادرس ساختار جدول کارمندانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ نام کاربری ۶٫ کلمه …

ادامه نوشته »

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ساختار جدول مسئولین فروششامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ نام کاربری ۶٫ کلمه عبور ۷٫ موبایل ساختار …

ادامه نوشته »

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول دانشجوشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ۷٫ شماره شناسنامه ۸٫ نام پدر ۹٫ کد ملی ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام …

ادامه نوشته »

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ساختار جدول مسئول سیستمشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۷٫ …

ادامه نوشته »