خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات معماری طراحی باغ وحش ۸۰ صفحه

مطالعات معماری طراحی باغ وحش ۸۰ صفحه

مطالعات و رساله معماری طراحی باغ وحش ۸۰ صفحه به صورت word ، که شما می توانید فهرست مطالعات طراحی باغ وحش را مشاهده و نسبت به خرید و دانلود پایان نامه باغ وحش اقدام و از این فایل بعنوان یک منبع در مطالعات طراحی باغ وحش خود استفاده کنید.

باغ وحش محلی برای نگهداری حیوانات (اهلی و وحشی) است. در باغ وحش برای هر حیوانی قفسی را آماده کرده‌اند و اکثرا حیوانات را با جفتشان نگه داری می‌کنند. و برای برخی حیوانات هم زیستگاه مصنوعی ایجاد کرده‌اند. یک باغ وحش می‌تواند از قسمت‌های زیر تشکیل شود: قسمت جانوران آبزی قسمت پرندگان قسمت جانوران دو زیست و…. که تمام اینها بستگی به وسعت مکان باغ وحش دارد.
در اینمدیریت حیات وحش و چگونگی عملکرد آن تشریح شده است . هنگام مطالعه مدیریت حیات وحش با تفاوت بین قضاوتهای ارزشی و فنی مواجه ایم. چگونه قضاوتهای ارزشی و فنی به اهداف و سیاست مرتبط می شوند و در مقایسه با اعمال و گزینه های مدیریت قضاوتها چه اثری می توانند بر روی اهداف و سیاستها بگذارند؟ در این فصل کاربردهای آنالیز تصمیم و ماتریسها جهت ارزیابی گزینه های قابل حصول مدیریت تشریح گردیده است.

عنوان : مطالعات معماری طراحی باغ وحش
تعداد صفحات :  ۸۰ صفحه
توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان

جهت خرید کلیک کنید

فصل اول : طبیعت و حیات وحش ۲
۱-۱ تعریف مدیریت حیات وحش : ۳
۱-۱-۱انواع مدیریت ۳
۱-۲-اهداف مدیریت ۴
جدول ۲ ماتریس اعمال ممکنه مدیریت در مقابل معیارهای قابلیت اجرا (Bomford 1988) 7
جدول ۳- ماتریس تصفیه کنترل آفت (Norton 1988) 8
۱-۳- گزینه قابل حصول: ۹
۱-۴- معرفی باغ وحشها ۱۲
۱-۴-۱- حیواناتی که در باغ وحش متولد می شوند ۱۳
۱-۴-۲- باغ وحش ویژه کودکان ۱۵
فصل دوم : مطالعات اقلیمی ۲۷
۲-۱-اقلیم استان فارس ۲۸
۲-۱-۱-استان فارس: ۲۸
۲-۱-۱-۲-شهرستان شیراز: ۲۸
۲-۱-۱-۳- نقشه بافت قدیم شیراز ( محله بندی و دروازه‌های قدیم شیراز ) ۳۰
۲-۲-ویژگی های اقلیمی : ۳۱
۲-۲-۱-دمای هوا : ۳۱
۲-۲-۲-رطوبت نسبی : ۳۲
۲-۲-۳-میزان بارندگی : ۳۳
۲-۲-۲-۴-چرخش بافت شهر و نتایج آن دررابطه با باد : ۳۵
۲-۲-۲-۵-باد در فضای آزاد : ۳۶
۲-۳-شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در زمستان : ۳۸
۲-۴-تحلیل شرایط اقلیمی : ۳۹
فصل سوم :مبانی نظری طرح ۴۲
۳-۱ مبانی نظری طرح: ۴۳
۳-۲-مصادیق معماری حرکت : ۴۶
۳-۳- بررسی راههای نیل به اهداف مبانی نظری طرح در پروژه : ۴۷
۳-۴- بیونیک: ۴۸
فصل چهارم برنامه فیزیکی طرح ۵۳
۴-۱ باغ وحش ها و آکواریوم ها: ۵۴
فصل پنجم :بررسی نمونه های مشابه ۵۷
۵-۱ نمونه های داخلی : ۵۸
۵-۲ نمونه های خارجی : ۵۹
فصل ششم : طراحی ۶۹
۶-۱ موقعیت سایت : ۷۰
فصل هفتم :تاسیسات و سازه ۷۱
۷-۱ – تاسیسات ساختمان: ۷۲
۷-۲ – سیستم پیشنهادی: ۷۳
۷-۳ – تهویه مطبوع: ۷۴
۷-۴- کنترل و برنامه‌ریزی سیستم‌ها: ۷۴
۷-۵ کنترل و برنامه‌ریزی سیستم تهویه و تعویض هوا: ۷۸
۷- ۶ روشنایی: ۷۹
۷-۷ سازه: ۸۰
۷-۷ سقفهای تیرچه بلوک : ۸۱
فصل هشتم :ایده های اجرای طرح ۸۳
منابع : ۸۵