خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان   چکیده ۷ فصل اول : چشم انداز پروژه ۸ مقدمه ۹ Vision چیست؟ ۱۰ موضوع پروژه ۱۱ اهداف پروژه ۱۱ انجام پروژه چه سودی دارد …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   چکیده ۵ مقدمه ۷ هدف سیستم جاری ۷ زبان تحلیل سیستم ۷ تاریخچه UML 8 ویژگیهای UML 11 فصل اول: Use Case Diagrams 14 ۱-۱- Vision چیست ۱۵ ۱-۲- موضوع …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر ۱۱۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان   مقدمه ۸ هدف سیستم جاری ۸ زبان تحلیل سیستم ۸ تاریخچه UML 9 ویژگیهای UML 12 فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار کاربرد) ۱۵ ۱-۱- Vision چیست ۱۶ ۱-۲- موضوع …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   چکیده ۱۴ مقدمه ۱۵ هدف سیستم جاری ۱۵ زبان تحلیل سیستم ۱۵ تاریخچه UML 16 فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 18 ۱-۱- Vision چیست ۱۹ ۱-۲- موضوع پروژه …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان   فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 9 ۱-۱- مقدمه ۱۰ ۱-۲- Vision چیست ۱۰ ۱-۳- موضوع پروژه ۱۰ ۱-۴- اهداف پروژه ۱۱ ۱-۵- انجام پروژه …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9 ۱-۱- مقدمه ۱۰ ۱-۲- Vision چیست ۱۰ ۱-۳- موضوع پروژه ۱۰ ۱-۴- اهداف پروژه ۱۱ ۱-۵- انجام پروژه چه سودی …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۳۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۳۵ص فرمت پروژه : فایل ورد قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان   شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۴ بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی ۴ رییس دفتر خانه : ۴ قسمت ثبت تقاضاها : ۴ ثبت کامپیوتری : ۵ ثبت دستی …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   مقدمه ۷ هدف سیستم جاری ۷ زبان تحلیل سیستم ۷ تاریخچه UML 8 ویژگیهای UML 10 فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 13 ۱-۱- Use case چیست؟ ۱۵ ۱-۲- Actor …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10 ۱-۱- مقدمه ۱۱ ۱-۲- VISION چیست ۱۱ ۱-۳- موضوع پروژه ۱۱ ۱-۴- اهداف پروژه ۱۲ …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان   مودارهای UML سیستم وبلاگ دهی ۱ نمودارهای یوزکیس ۷ نمودار یوزکیس مدیر سیستم وبلاگ دهی ۷ نمودار یوزکیس کاربرعضو (مدیر وبلاگ) ۸ نمودار یوزکیس کاربر مهمان ۱۰ نمودارهای مربوط به …

ادامه نوشته »