خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات نمایشگاه گل و گیاه ۲۸۰ص

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه ۲۸۰ص

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه ۲۸۰ص
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده: ‌أ
مقدمه ۱
۱-۱- دلایل انتخاب و اهمیت موضوع ۱۳
۱-۲- راهکارهای اساسی توسعه صنعت گل و گیاه ۱۵
۱-۲-۱- افزایش سطح فن آوری گلخانه ها ۱۵
۱-۲-۲- بهره گیری از تأسیسات نوین گلخانه ای ۱۵
۱-۲-۳- جلب سرمایه گذاری های خارجی ۱۶
۱-۲-۴- سوق نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه به سمت جایگاه واقعی ۱۷
۱-۲-۵- توسعه بازار داد و ستد گل ۱۷
۱-۲-۶- تنوع بخشیدن به تولیدات گلخانه ای ۱۹
۱-۲-۷- تقویت مرکز تحقیقات گل وگیاه بویژه از سوی بخش خصوصی ۱۹
۱-۲-اهداف کلی ۲۱
۱-۳- تعریف پروژه ۲۳
۱-۴- روش کار ۲۴
۲-۱- باغ های ایرانی ۲۹
۲-۱-۱- مقمه ۲۹
۲-۱-۲- تعریف باغ: ۳۰
۲-۱-۳- باغ وانواع آن ۳۱
۲-۱-۴- اقلیم و باغ ۳۳
۲-۱-۵- سرچشمه ها: ۳۴
۲-۱-۶- باغ ایرانی پس از اسلام: ۳۶
۲-۱-۷- معناها: ۳۸
۲-۱-۸- باغ‌های معلق بابل ۳۹
۲-۱-۹- باغ ها در بستر کشورها ۴۰
۲-۱-۱۰- باغ ایرانی : ۴۲
۲-۱-۵-۱- هنجار شکل یابی باغ ایرانی ۴۶
۲-۱-۵-۲- باغ و هنر ایرانی ۴۸
۲-۱-۵-۳- ویژگی های باغ ایرانی ۴۹
۲-۱-۵-۴- باغ ایرانی و آب ۵۲
۲-۱-۵-۵- پوشش گیاهی باغ ایرانی ۵۳
۲-۱-۶ نتیجه ۵۸
۲-۲-۱- مقدمه ۵۹
۲-۲-۲- بازار ۶۰
۲-۲-۳- عناصر بازارهای‌ ایرانی ۶۵
۲-۲-۳-۱- راسته ۶۶
۲-۲-۳-۲- رسته ۶۶
۲-۲-۳-۳- دالان ۶۶
۲-۲-۳-۴- سرا یا خان‌ ۶۶
۲-۲-۳-۵- خانبار ۶۷
۲-۲-۳-۶- تیمچه‌ یا تیم‌ ۶۷
۲-۲-۳-۸- دکان‌ ۶۸
۲-۲-۴- انواع بازار ۶۹
۲-۲-۴-۱- بازار های دائمی ۶۹
۲-۲-۴-۲- بازار های ادواری ۷۰
۲-۲-۴-۳- بازار گاه های شهری ۷۰
۲-۲-۴-۵- بازارچه ها ۷۰
۲-۲-۵- شکل بازار در اقلیم های مختلف ایران ۷۰
۲-۲-۵-۱- بازار در کرانه جنوبی دریای خزر ۷۱
۲-۲-۵-۲- بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان ۷۲
۲-۲-۵-۳- بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات ۷۵
۲-۲-۵-۴- بازار در دشت های فلات ۷۷
۲-۲-۶- نتیجه ۸۱
۲-۳- مبانی معماری های مرتبط با طبیعت ۸۲
۲-۳-۱- معماری “ارگانیک” ۸۲
۲-۳-۲- معماری “اکو- تک”و “های- تک” ۸۹
۲-۳-۳- معماری “بیونیک” ۹۵
۲-۳-۳-۱- سازه بیونیکی فرکتال ۱۰۰
۲-۳-۵- نتیجه ۱۰۳
۳-۱-۱- اهمیت فضای سبز در شهر ها ۱۰۶
۳-۱-۲- نسبت فضای سبز در شهر ۱۰۷
۳-۱-۳- اهمیت گلکاری در ایران ۱۱۰
۳-۱-۳-۱- اهمیت اقتصادی گلکاری ۱۱۰
۳-۱-۳-۲- اهمیت فرهنگی آموزشی گلکاری ۱۱۴
۲-۷-۳-۳- گلکاری و هنر ۱۱۷
۳-۲- مطالعات نمایشگاهی ۱۲۱
۳-۲-۱- فضاهای نمایشگاهی ۱۲۱
۳-۲-۲- نقش فضای نمایشگاهی ۱۲۳
۳-۲-۳- اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی: ۱۲۳
۳-۲-۴- ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی: ۱۲۴
۳-۲-۴-۱- آینده محوری در برابر سنت گرایی ۱۲۴
۳-۲-۴-۲- تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی: ۱۲۴
۳-۲-۴-۳- تکنولوژی ۱۲۵
۳-۲-۴-۴- موقتی در برابر دایمی بودن ۱۲۵
۳-۲-۴-۵- تکنولوژی در برابر فرم: ۱۲۶
۳-۲-۵- تأثیرات فضاهای نمایشگاهی بر معماری ۱۲۷
۳-۲-۵-۱- زمینه های تاریخی ـ اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی ۱۲۸
۳-۲-۵-۲- تکنولوژی در برابر فرم ۱۳۰
۳-۲-۵-۳- بروتالیزم در برابر آرامش بصری ۱۳۱
۳-۲-۵-۴- تکنولوژی در برابر طبیعت ۱۳۱
۳-۲-۶- چالش ها و چرخش های تکنولوژی در گفت و گو با طبیت ۱۳۳
۳-۲-۷- آشتی تکنولوژی با طبیعت ۱۳۶
۳-۲-۷-۱- بعد شاعرانه تکنولوژی ۱۴۱
۳-۳- گلخانه ۱۴۳
۳-۳-۱-مقدمه ۱۴۳
۳-۳-۲- ساختمان گلخانه ۱۴۴
۳-۳-۲-۱- مکان ۱۴۴
۳-۳-۲-۱-۱- فضای توسعه ۱۴۴
۳-۳-۲-۱-۲- توپوگرافی ۱۴۵
۳-۳-۲-۱-۳- آب و هوا ۱۴۵
۳-۳-۲-۱-۴- در دسترس بودن امکانات در محل احداث گلخانه ۱۴۶
۳-۳-۲-۱-۵- آب ۱۴۶
۳-۳-۲-۱-۶- سیستم های آبیاری ۱۴۷
۳-۳-۲-۱-۷- جهت گلخانه ۱۴۷
۳-۳-۳- پوشش های گلخانه ای ۱۴۸
۳-۳-۳-۱- گلخانه های شیشه ای ۱۴۸
۳-۳-۳-۲- گلخانه های پوشیده از ورقه های نازک پلاستیک ۱۴۹
۳-۳-۳-۳- پوشش دو لایه ای ۱۵۲
۳-۳-۳-۴- گلخانه های ساخته شده از صفحات محکم ۱۵۲
۳-۳-۳-۴-۱- پلی وینیل کلراید ۱۵۲
۳-۳-۳-۴-۲- فایبر گلاس مقاوم ۱۵۳
۳-۳-۳-۴-۳- صفحات آکریلیک و پلی کربنات ۱۵۴
۳-۳-۴- گرمایش ۱۵۵
۳-۳-۴-۱- بخاری های منفرد ۱۵۶
۳-۳-۴-۲- بخاری های کنوکسیونی یا همرفتی ۱۵۶
۳-۳-۴-۳- بخاری های تابشی ۱۵۷
۳-۳-۴-۴- حرارت خورشیدی ۱۵۷
۳-۳-۴-۵- باد شکن ها ۱۵۸
۳-۳-۵- خنک کردن گلخانه ۱۶۰
۳-۳-۵-۱- سیستم خنک کننده مه پاش ۱۶۰
۳-۳-۵-۲- سیستم خنک کننده زمستانی گلخانه ۱۶۰
۳-۳-۶- دی‌اکسید کربن و نور ۱۶۱
۳-۳-۷- کنترل شرایط محیطی گلخانه ۱۶۱
۳-۳-۷-۱- دما ۱۶۲
۳-۳-۷-۲- رطوبت نسبی ۱۶۳
۳-۳-۷-۳- جریان هوا در گلخانه ۱۶۳
۳-۳-۸- چشم انداز بحث ۱۶۴
مطالعات گیاه شناسی ۱۶۵
۳-۴-۱- تاریخچـــــــه ۱۶۵
۳-۴-۲- رشد و نمو در گیاهان ۱۶۶
۳-۴-۲-۱- نمو یک سلول گیاهی ۱۶۶
۳-۴-۳- انواع مختلف گیاهان ۱۶۷
۳-۴-۴- تأثیر آنزیم ها ۱۶۹
۳-۴-۵- درجه حرارت ۱۷۱
۳-۴-۶- نور ۱۷۳
۳-۴-۷- رطوبت هوا ۱۷۵
۳-۴-۸- مناطق چهارگانه پوشش گیاهی ایران ۱۷۶
۳-۴-۸-۱- منطقه خزری ۱۷۸
۳-۴-۸-۲- منطقه زاگرسی ۱۸۲
۳-۴-۸-۳- منطقه ایرانو – تورانی ۱۸۴
۳-۴-۸-۴- بخش کوهستانی : ۱۸۷
۳-۴-۸-۵- منطقه خلیج و عمانی ۱۸۹
۳-۴-۹- نتیجه ۱۹۱
۳-۵-۱- مقدمه ای بر اصول زیبایی شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی ۱۹۲
۳-۵-۲- شناخت خصوصیات بصری گیاهان ۱۹۳
۳-۵-۲-۱- فرم ۱۹۴
۳-۵-۲-۲- بافت ۱۹۷
۳-۵-۲-۳- رنگ ۲۰۰
۳-۵-۳- اصول زیبایی شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی ۲۰۳
۳-۵-۴- استفاده از جنبه های زینتی متنوع گیاهان در طراحی کاشت ۲۰۸
۳-۵-۴-۱- سادگی ۲۱۰
۳-۵-۴-۲- تنوع ۲۱۱
۳-۵-۴-۳- تأکید ۲۱۲
۳-۵-۴-۴- تعادل ۲۱۴
۲-۶-۴-۴-۱- تعادل متقارن ۲۱۴
۲-۶-۴-۴-۲- تعادل نا متقارن (طبیعی) ۲۱۵
۳-۵-۴-۵- توالی ۲۱۶
۳-۵-۴-۶- مقیاس ۲۱۸
۳-۵-۵- کاربرد اصول زیباشناسی ۲۲۰
۳-۵-۶- مصالح ۲۲۶
۳-۵-۷- نتیجه ۲۲۷
۴-۱- بررسی نمونه های موردی ۲۲۹
۴-۱-۱- نمونه های داخلی ۲۲۹
۴-۱-۱-۱- پایانه بین المللی گل وگیاه ایران، پایا گل ۲۲۹
۴-۲- نمونه های خارجی ۲۳۰
۴-۲-۱- “ادن پروژکت” – سنت استل- انگلستان ۲۳۰
۴-۲-۲- پاولیون هلند در نمایشگاه اکسپوی ۲۰۰۰ – هانوور- آلمان ۲۳۰
۴-۲-۳- ” یورک شر”- شفیلد- انگلستان ۲۳۰
۴-۲-۴-” وینتر گاردن “- ساندرلند- انگلستان ۲۳۰
۴-۱-۱-۱- پایانه پایا گل ۲۳۲
گفتار چهارم ۲۵۷
باغ زمستانی ساندرلند ۲۵۷
غرفه هلند در نمایشگاه اکسپو ۲۰۰۰ ۲۵۸
منابع

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه ۲۸۰ص
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان