خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده ویدیوکلوپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده ویدیوکلوپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده ویدیوکلوپ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول مسئولشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ نام کاربری
۷٫ کلمه عبور
ساختار جدول فیلم هاشامل اطلاعات
۱٫ کد فیلم
۲٫ نام
۳٫ موضوع
۴٫ خلاصه
۵٫ سال انتشار
ساختار جدول امانتشامل اطلاعات
۱٫ کد فیلم
۲٫ کد عضو
۳٫ کد کارمند
۴٫ تاریخ امانت
۵٫ هزینه

پایگاه داده ویدیوکلوپ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان