خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER

پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER

پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول اولیاءشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول فرزندانشامل اطلاعات
۱٫ کد کودک
۲٫ کدکد اولیاء
۳٫ کد کارمند
ساختار جدول کلاس هاشامل اطلاعات
۱٫ کد کلاس
۲٫ عنوان
۳٫ رده سنی
۴٫ کد مربی
۵٫ روز های کلاس
۶٫ ساعت کلاس
۷٫ هزینه کلاس
ساختار جدول کودک شامل اطلاعات
۱٫ نام
۲٫ نام خانوادگی
۳٫ کد ملی
۴٫ نام پدر
۵٫ تاریخ تولد
۶٫ شماره شناسنامه

پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان