خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER

پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER

پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول متقاضیشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول امضا کنندگانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کدبازرسی
۳٫ کد امضا کننده
ساختار جدول مدارک شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ عنوان
ساختار جدول نام امضا کنندگان شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام امضا کننده

پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان