خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم پرسنل شهرداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم پرسنل شهرداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم پرسنل شهرداری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول سازمانشامل اطلاعات
۱٫ کد سازمان
۲٫ نام سازمان
۳٫ عنوان فعالیت
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
۸٫ سمت اصلی
۹٫ جنسیت
۱۰٫ تاهل
ساختار جدول سمت هاشامل اطلاعات
۱٫ کد سمت
۲٫ کدفعالیت
۳٫ از تاریخ
۴٫ تا تاریخ
ساختار جدول بخش هاشامل اطلاعات
۱٫ کد سازمان
۲٫ کد بخش
۳٫ نام بخش
ساختار جدول فعالیت شامل اطلاعات
۱٫ کد فعالیت
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد بخش
۴٫ شماره ساختمان
۵٫ شماره اتاق
۶٫ تلفن
پایگاه داده سیستم پرسنل شهرداری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان