خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سوپر مارکت همراه با نمودار ER

پایگاه داده سوپر مارکت همراه با نمودار ER

پایگاه داده سوپر مارکت همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول فروشندهشامل اطلاعات
۱٫ کد فروشنده
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ نام کاربری
۷٫ کلمه عبور
ساختار جدول فروششامل اطلاعات
۱٫ کد فروشنده
۲٫ کدفروش
۳٫ کد کالا
۴٫ کد مشتری
۵٫ تاریخ فروش
۶٫ تعداد
۷٫ قیمت فروش
ساختار جدول ارسال کالاشامل اطلاعات
۱٫ کد فروشنده
۲٫ کد پیک
۳٫ کد کالا
۴٫ تاریخ ارسال
۵٫ مبلغ
ساختار جدول انبار شامل اطلاعات
۱٫ کد انبار
۲٫ ظرفیت
۳٫ توضیحات
۴٫ آدرس

پایگاه داده سوپر مارکت همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان