خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده رزرو قطار همراه با نمودار ER

پایگاه داده رزرو قطار همراه با نمودار ER

پایگاه داده رزرو قطار همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول قطارشامل اطلاعات
۱٫ کد قطار
۲٫ مبدا
۳٫ مقصد
۴٫ ساعت حرکت
۵٫ تاریخ حرکت
۶٫ قیمت هر نفر
۷٫ ظرفیت قطار
ساختار جدول رزروشامل اطلاعات
۱٫ کد رزرو
۲٫ کد مشتری
۳٫ کد قطار
۴٫ کد کارمند
۵٫ شماره صندلی
پایگاه داده رزرو قطار همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان