خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده دفترچه تلفن همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفترچه تلفن همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفترچه تلفن همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول اطلاعات افرادشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ توضیحات
۵٫ کد مسئول
ساختار جدول مسئولشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول ادرسهاشامل اطلاعات
۱٫ کد آدرس
۲٫ آدرس
۳٫ محل ادرس
۴٫ کد فرد

ساختار جدول ارتباطاتشامل اطلاعات
۱٫ کد ارتباط
۲٫ نوع ارتباط
۴٫ کد فرد
۵٫ کد فرد مرتبط
۶٫ توضیحات
ساختار جدول قرار ملاقات ها شامل اطلاعات
۱٫ کد قرار
۲٫ تاریخ ملاقات
۳٫ ساعت ملاقات
۴٫ کد فرد
۵٫ کد مسئول
۶٫ عنوان ملاقات
۷٫ محل ملاقات

پایگاه داده دفترچه تلفن همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان