خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده دارایی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دارایی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دارایی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول متقاضیان حقیقی شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ تاریخ تولد
۷٫ شماره شناسنامه
۸٫ کد ملی
ساختار جدول متقاضیان حقوقی شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ نام مدیر عامل
۳٫ نام خانوادگی مدیر عامل
۴٫ آدرس مدیر عامل
۵٫ تلفن مدیر عامل
۶٫ تاریخ تولد مدیر عامل
۷٫ شماره شناسنامه مدیر عامل
۸٫ کد ملی مدیر عامل
۹٫ نام شرکت
ساختار جدول اظهار نامه شامل اطلاعات
۱٫ کد سوال
۲٫ عنوان سوال
۳٫ جوابهای احتمالی
۴٫ موارد خاض
۵٫ مبلغ واحد مالیاتی
ساختار جدول اظهار نامه ارائه شده شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ کد اظهار نامه
۳٫ کد اظهار نامه ارائه شده
۴٫ کد کارمند
۵٫ تاریخ
ساختار جدول بخشودگی شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کد اظهار نامه ارائه شده
۳٫ مبلغ
۴٫ توضیحات
ساختار جدول مبالغ واریزی شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ کد پرداخت
۳٫ مبلغ
۴٫ شماره فیش
۵٫ کد اظهار نامه ارائه شده
ساختار جدول کارمند شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام کاربری
۴٫ کلمه عبور
۵٫ تلفن

پایگاه داده دارایی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان