خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده حقوق و دستمزد همراه با نمودار ER

پایگاه داده حقوق و دستمزد همراه با نمودار ER

پایگاه داده حقوق و دستمزد همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول کارگر یا کارمندشامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ شماره شناسنامه
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
۸٫ کد ملی
۹٫ تاریخ تولد
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول مزایای مستمرشامل اطلاعات
۱٫ کد مزایا
۲٫ کدحقوق
۳٫ سنوات
۴٫ خواربار
۵٫ سنوات
ساختار جدول مزایای نا مستمرشامل اطلاعات
۱٫ کد مزایا
۲٫ کد حقوق
۳٫عیدی
۴٫بدهی فبلی
ساختار جدول کسورات شامل اطلاعات
۱٫ کد کسورات
۲٫ کد حقوق
۳٫ جریمه
۴٫ وام

پایگاه داده حقوق و دستمزد همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان