خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده تورجهانگردی همراه با نمودار ER

پایگاه داده تورجهانگردی همراه با نمودار ER

پایگاه داده تورجهانگردی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول تورشامل اطلاعات
۱٫ کد تور
۲٫ کد شهرمبدا
۳٫ تاریخ تور
۴٫ کد شهر مقصد
۵٫ قیمت هر نفر
۶٫ ساعت حرکت تور
۷٫ تعداد ظرفیت
ساختار جدول شهر هاشامل اطلاعات
۱٫ کد شهر
۲٫ نام شهر
ساختار جدول رزرو شامل اطلاعات
۱٫ کد رزرو
۲٫ کد تور
۳٫ کد مشتری
۴٫ کد کارمند
۵٫ تاریخ رزرو
۶٫ تعداد رزرو
۷٫ توضیحات

پایگاه داده تورجهانگردی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان