خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده بیمه همراه با نمودار ER

پایگاه داده بیمه همراه با نمودار ER

پایگاه داده بیمه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول متقاضیان شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ تاریخ تولد
۷٫ نام پدر
۸٫ کد ملی
ساختار جدول کارمند شامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ نام کاربری
۷٫ کلمه عبور
ساختار جدول نوع بیمه شامل اطلاعات
۱٫ کد نوع بیمه
۲٫ نوع بیمه
۳٫ اطلاعات بیمه
۴٫ مبلغ
ساختار جدول بیمه شامل اطلاعات
۱٫ کد متقاضی
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد نوع بیمه
۴٫ تاریخ اعتبار
۵٫ تاریخ شروع
۶٫ پلاک خودرو
ساختار جدول تقاضای خصارت شامل اطلاعات
۱٫ کد خصارت
۲٫ کد موارد خصارت
۳٫ مبلغتایید
۴٫ تاریخ
ساختار جدول موارد خاص خصارت شامل اطلاعات
۱٫ کد موارد خصارت
۲٫ عنوان موراد خصارت
۳٫ توضیحات
۴٫ سقف مبلغ

پایگاه داده بیمه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان