خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده بایگانی همراه با نمودار ER

پایگاه داده بایگانی همراه با نمودار ER

پایگاه داده بایگانی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول پرسنلشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
ساختار جدول مسئول بایگانیشامل اطلاعات
۱٫ نام کاربری
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ کلمه عبور
۵٫ تلفن
ساختار جدول امانتشامل اطلاعات
۱٫ کد امانت
۲٫ کد پرسنلی
۳٫ شماره بایگانی
۴٫ تاریخ امانت
۵٫ تاریخ بازگشت
۶٫ نام کاربری مسئول
ساختار جدول انواع سندشامل اطلاعات
۱٫ کد نوع سند
۲٫ عنوان
۳٫ توضیحات
۴٫ بخش مرتبط
ساختار جدول اسناد شامل اطلاعات
۱٫ کد بایگانی
۲٫ نام کاربری مسئول
۳٫ فرستنده
۴٫ عنوان
۵٫ بخش فرستنده
۶٫ توضیحات

پایگاه داده بایگانی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان