خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده بانک همراه با نمودار ER

پایگاه داده بانک همراه با نمودار ER

پایگاه داده بانک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول قسط هاشامل اطلاعات
۱٫ کد قسط
۲٫ مبلغ
۳٫ شماره حساب
۴٫ کد وام
۵٫ تاریخ
۶٫ دیرکرد
ساختار جدول ریاستشامل اطلاعات
۱٫ کد رئیس
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ موبایل
۶٫ از تاریخ
۷٫ تا تاریخ
ساختار جدول وام شامل اطلاعات
۱٫ کد وام
۲٫ کد ریاست
۳٫ کد کارمند
۴٫ شماره حساب
۵٫ عنوان وام
۶٫ مبلغ
۷٫ تعداد قسط
۸٫ تاریخ تحویل
۹٫ تاریخ اتمام
۱۰٫مبلغ هر قسط
۱۱٫درصد وام

پایگاه داده بانک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان