خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER

پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER

پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بازیکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ نام پدر
۶٫ شماره شناسنامه
۷٫ کد ملی
ساختار جدول مسئولین باشگاه شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ کد ملی
۵٫ نام کاربری
۶٫ کلمه عبور
ساختار جدول بازی تیمشامل اطلاعات
۱٫ کد بازی
۲٫ ساعت
۳٫ تاریخ بازی
۴٫ محل بازی
۵٫ کد تیم رقیب
ساختار جدول انتخاب بازی کنان برای بازی تیمشامل اطلاعات
۱٫ کد بازی کن
۲٫ وظیفه
۳٫ کد بازی
ساختار جدول قرارداد شده شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ مبلغ قرارداد
۳٫ تاریخ قرارداد
۴٫ کد امضا کننده
۵٫ کد بازیکن
۶٫ تاریخ اتمام قرارداد
۷٫ توضیحات
پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان