خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده انبارداری و فروش همراه با نمودار ER

پایگاه داده انبارداری و فروش همراه با نمودار ER

پایگاه داده انبارداری و فروش همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول مسئول خرید و فروششامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول انبارشامل اطلاعات
۱٫ کد انبار
۲٫ آدرس
۳٫ ظرفیت
۴٫ توضیحات
۵٫ کد انبار دار
ساختار جدول انبار دارشامل اطلاعات
۱٫ کد انبار دار
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول فروش شامل اطلاعات
۱٫ کد فروش
۲٫ کد فروشنده
۳٫ کد کالا
۴٫ کد مشتری
۵٫ تعداد
۶٫ قیمت واحد
۷٫ تاریخ

پایگاه داده انبارداری و فروش همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان