خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده آهن فروشی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آهن فروشی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آهن فروشی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول مسئول فروشندهشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول آهن آلاتشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کد نوع آهن
۳٫ تناژ
۴٫ کارخانه سازنده
۵٫ توضیحات
۶٫ قیمت خرید
۷٫ قیمت فروش
ساختار جدول فروش آهن شامل اطلاعات
۱٫ کد مشتری
۲٫ کد فروشنده
۳٫ کد آهن
۴٫ تناژ
۵٫ تاریخ
ساختار جدول نوع آهن شامل اطلاعات
۱٫ کد نوع آهن
۲٫ کد جدولی آهن
۳٫ آالیاژ
۴٫ درصد خالصی

پایگاه داده آهن فروشی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان