خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / پایانه مسافربری ۱۵۰ص

پایانه مسافربری ۱۵۰ص

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

فصل اول مفاهیم تئوری و نظری پروژه ۴
۱-۱٫ کلیات موضوع ۵
۱-۲٫ سیر وسفر در ایران ۶
۱-۳٫ تعریف ترمینال ۷
۱-۴٫ نقش ترمینال در شهر ( پایانه) ۸
۱-۴-۱٫ تقسیم بندی ترمینالها ۹
۱-۴-۲٫ انواع ترمینالها: ۱۱
۱-۵٫اصول کلی مکان یابی، فونکسیون و عمل ترمینال و چگونگی طرح یک ترمینال ۱۱
۱-۵-۱٫ مکان یابی ۱۱
۱-۵-۲٫ فونکسیون و عملکرد ترمینال ۱۴
۱-۵-۳٫ چگونگی طرح یک ترمینال اتوبوس ۱۴
۱-۶٫ تاریخچه ترمینال در ایران ۱۷
۱-۷٫ پایانه مسافری ، یک مکان معماری ۱۹
۱-۷-۱٫ جستجوی مکان در طراحی ترمینال ۲۱
۱-۷-۲٫آشتی فن آوری و بوم شناسی ۲۲
۱-۷-۳٫ پایانه‌های آخر خط ۲۴
یان ریچی ۲۴
شین تاک ماتسو ۲۴
بازسازی تغییر ۲۵
پل آندرو ۲۵
۱-۷-۴٫ مکان و طبیعت ۲۶
۱-۸٫٫مکان ترمینال اتوبوس ۲۷
۱-۸-۱٫ فاصله مکانی داخل ترمینال ۲۸
۱-۸-۲٫ نوع مالکیت ۳۰
۱-۸-۳٫ نوع ترمینال ۳۱
ترمینالهای اتوبوس محلی: ۳۱
ترمینالهای اتوبوس اصلی ( سرویس دهنده کشوری) : ۳۲
۱-۹ . تاریخچه ترمینالها ۳۳
۱-۹-۱٫ ساباط: ۳۴
۱-۹-۲٫ رباط ۳۴
۱-۹-۳٫ کاروانسرا ۳۵
۱-۹-۴٫ خان ۳۶
فصل دوم بررسی و شناخت عمومی منطقه ۳۸
مقدمه ۳۹
۲-۱٫ بررسی تاریخی شهر بندرعباس ۳۹
۲-۱-۱٫ پیشینه شهر و چگونگی پیدایش بندرعباس در قرن هفدهم میلادی ۳۹
۲-۱-۲٫ آثار و ابنیه تاریخی ۴۱
۲-۲٫ خصوصیات آب و هوائی بندرعباس ۴۶
۲-۳-۱٫ وضع پستی و بلندی زمین در منطقه ۴۹
۲-۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی شهر بندرعباس ۵۰
۲-۴٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و تاثیر آن بر شکل گیری مجموعه ۵۷
۲-۵٫ اهداف طراحی اقلیمی ۶۳
فصل سوم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی پایانه ۸۱
۳-۱٫ تعریف پایانه ۸۲
۳-۲٫ پایانه اتوبوس برون شهری ۸۳
۳-۲-۱٫ محل پایانه اتوبوس برون شهری ۸۵
۳-۲-۲٫ عناصر کاربردی و معیارهای برنامه ریزی ۸۵
۳-۲-۲٫ فضاهای مورد نیاز ۸۷
الف: سالن انتظار: ۸۷
ب : تسهیلات فروش بلیط ۸۸
۳-۲-۴٫ مشخصات هندسی اتوبوس ۸۹
۳-۲-۵٫ عرض گذرگاههای اتوبوس ۹۰
۳-۲-۶٫ پارکینگ: ۹۴
۳-۳٫ ضوابط توقفگاههای اتوبوس ۹۴
۳-۳-۱٫ فضای انتظار مسافرین ۹۴
۳-۳-۲٫ سطح استاندارد سرویس دهی ۹۴
۳-۳-۳٫ تعیین فضای انتظار مسافرین ۹۵
۳-۳-۴٫ ایستگاههای اتوبوس ۹۶
توقفگاههای خطی: ۹۷
توقفگاههای دنده اراه ای: ۹۷
توقفگاههای زاویه‌ای: ۹۷
فصل چهارم بررسی مصادیق معماری ۹۹
نمونه های ایرانی ۱۰۰
۴-۱-۱٫ پایانه جنوب ۱۰۰
۴-۱-۲٫ پایانه غرب ۱۰۲
۴-۱-۳٫ پایانه شرق ۱۰۳
۴-۱-۵ . پارک سوار بیهقی ۱۰۴
ترمینال های اصفهان ۱۰۶
۴-۲٫ نمونه های خارجی ۱۰۸
۴-۲-۱٫ پایانه های مسافربری شانگهای چین ۱۰۸
۴-۲-۲٫ پایانه های اتوبوس بندر نیویورک ۱۱۱
۴-۲-۳٫ ترمینال اتوبوس جرج واشنگتن ۱۱۲
فصل پنجم برنامه ریزی فیزیکی و فضایی ۱۱۵
۵-۱٫ مطالعه و بررسی، تجزیه وتحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه: ۱۱۶
۵-۲٫ بررسی تعداد مسافرتها و مسافرین ۱۱۷
۵-۲-۱٫ برآورد تعداد مسافرین در ساعت پیک و برآورد مسافرین سال ۱۴۰۰ ۱۱۹
۵-۲-۲٫ برآورد تعداد مسافرین مسیرهای مختلف ۱۲۲
۵-۲-۳٫ زمانهای توقف مسافر در ترمینال ۱۲۳
۵-۲-۳-۱٫ مسافرین مسیرهای کوتاه ( مسافرین مقصدهای درون استانی) ۱۲۴
۵-۲-۳-۲٫ مسافرین مسیرهای بلند ( مقصدهای برون استانی ) ۱۲۴
۵-۲-۴٫ انواع فضاهای مورد نیاز ترمینال ۱۲۵
محل نشستن برای عموم ( سالن انتظار) ۱۳۳
سکوی سوار شدن ۱۳۴
۵-۳٫ محل استقرار اتوبوسها برای سوار شدن مسافرین ( خروجی و ورودی) ۱۳۵
الف: محل استقرار اتوبوسهای خروجی ۱۳۵
محل استقرار اتوبوسهای ورودی ۱۳۷
فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت ۱۳۸
۶-۱٫ موقعیت زمین و همسایگی‌ها ۱۳۹
محدوده و وسعت اراضی ۱۴۰
۶-۲٫ ویژگیهای زیست محیطی ۱۴۰
۶-۳٫ موقعیت محلی ۱۴۲

فصل اول

مفاهیم تئوری و نظری پروژه
۱-۱٫ کلیات موضوع
زندگی انسان در عصر حاضر، بیش از هر چیز، پیوندهایی تنگاتنگ با حرکت، جابجایی،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجایی در این سالها گاهی در شکل انتقال الکترونیکی‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوریهای نوین رسانه‌ای و رایانه‌ای و گاهی نیز در شکل جابجایی کالا و مسافر نمود می‌یابد.
آمار و ارقام موجود، حکایت از آن دارد که هر سال میلیاردها تن کالا بین کشورهای مختلف جهان برای تامین انواع نیازهای مردم جابجا می شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نیز میلیاردها بار با اهداف مختلف بین شهرها و حتی کشورها تردد می‌کنند و با توجه به این حجم از جابجایی کالا ومسافر در جهان، اهمیت و حساسیت روشها ، ساز و کارها و وسایلی که بسترساز این جابجایی هستند، ناگفته پیداست.
هر چند درسالهای اخیر فن آوری حمل و نقل ریلی و هوایی رشد چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌ای به سبب ویژگیهای منحصر بفردی چون قابلیت دسترسی سریع، حوزه وسیع و گسترده فعالیت و انعطاف پذیری قابل توجه و صرفه اقتصادی، سهم عمده‌ای در جابجایی کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خلیج فارس و دریای عمان دارای ویژگیهای استراتژیکی اقتصادی و نظامی خاص می‌باشد به شکلی که در دهانه خلیج فارس واقع شده و از نظر بازرگانی در بهترین نقطه از نظر امکانات ارتباطی و دسترسی قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسیرهای دریایی بین المللی، دارا بودن فرودگاه
بین المللی و راه آهن و جاده دسترسی مناسب و همچنین دارا بودن زمینه‌های فرهنگی و تجاری این شهر را از سایر مناطق کشور متمایز ساخته و وجود یک پایانه مسافربری جدید با امکانات کافی و برخورداری از دانش و فن آوری روز را ایجاب می‌کند.

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان