خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان ۱۷۰ص

مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان ۱۷۰ص

مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

بخش اول: شناخت

فصل اول: کلیات
-چکیده
-علت انتخاب موضوع
-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
-روش گردآوری اطلاعات

فصل دوم : شناخت پیشینه موضوع
-تاریخچه طب اطفال
-تاریخچه بیمارستان‌ کودکان در ایران

فصل سوم: معماری کودک
– کودک و فضا
– معیارهای کیفیت فضای مطلوب برای کودکان
– ویژگی‌های معماری متناسب با مراحل رشد کودک
– دستورالعمل معماری برای کودکان

فصل چهارم : شناخت مفاهیم وابسته به موضوع
-مخاطبین پروژه
-نیازهای اساسی کودک از دیدگاه روانشناسان
-ویژگی‌های فضاهای درمانی کودک
-بیماریهای خونی کودکان

فصل پنجم: معرفی و تحلیل نمونه‌ها
– بیمارستان محک
– کلنیک بیماریهای خونی کودکان در ویرجینیا
– بیمارستان کودکان آلبرتا کالگری- کانادا

فصل ششم: شناخت عوامل طبیعی در بستر طرح
-شناخت تهران
-جغرافیا
-اقلیم

بخش دوم: مداخله
فصل اول : مبانی نظری
-مبانی نظری طرح
-تجزیه و تحلیل فضاها

فصل دوم: برنامه‌ریزی معماری
-برنامه‌ریزی فیزیکی و شرح آن
-ضوابط طراحی

فصل سوم:تاسیسات
-تاسیسات بیمارستان
شبکه فاضلاب بیمارستانی
-سازه

منابع

چکیده
امروزه کسی نمی تواند نقش محیط و تأثیرات آن را در هنر و رفتار کودکان نادیده بگیرد. کلینیک کودکان یکی از محیط هایی است که باید به طراحی محیطی آن توجه شود. این محیط باید دارای طراحی خاص و فضای مناسب حتی برای والدین کودک باشد. علاوه بر پرستاران، مربیان و روان شناسان کودک نیز باید در این محیط حضور داشته باشند و به کودکان از لحاظ روحی و روانی رسیدگی نمایند. یک کلینیک مناسب بچه ها تنها با نیاز دارویی و پزشکی رو به رو نیست، بلکه نیازهای حرکتی، اجتماعی، تکاملی و احساسی بچه ها باید در نظر گرفته شود. در محیطی مانند کلینیک ، بجاست که اتاقی برای بازی، طراحی و وسایل و مبلمان و زوایی نرم، درآن به کار برده شود. کودکان معمولاً به آسانی از نشستن و انتظار ناامید و خسته می شوند . پس در یک کلینیک کودکان، اتاق انتظار و راهروها باید متنوع و شاد باشد و باعث شود که علاقه ی کودکان به ماندن در یک چنین محیطی تحریک شود.بنابراین، چشم انداز و مناظر سرگرم کننده و نقش و طرح ها و نقاشی های مناسب برای کلینیک کودکان امری ضروری است. این طراحی ها و نقاشی ها باید برای کودک در محیط کلینیک جذاب و بسیار قابل فهم و دارای قدرت انتقال سریع موضوع باشد. بنابراین کوشش در جهت شناخت ویژگی های کودکان بدیهی به نظر می رسد.
این پروژه در دو بخش شناخت، مداخله شده است.
در فصل اول این بخش طرح مسئله و چهارچوب نظری پژوهش آمده است. فصل دوم اطلاعاتی راجع به تاریخچه موضوع آمده است و در ادامه در فصل سوم معیارها وویژگی های معماری کودک مورد بحث قرار گرفته است تا از این طریق مشخص شود که فضای آرامش بخش برای کودکان دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد و آنگاه در فصل چهارم به مفاهیمی چون کودک و نیازهای اساسی او وشناخت بیماریهای خونی کودکان اشاره شده است. در فصل پنجم معرفی نمونه ها وتحلیل آنها آمده است . فصل ششم شامل شناسایی بستر طرح می‌باشد.
بخش دوم این پروژه سطح مداخله است که دارای سه فصل می‌باشد.در فصل اول مبانی نظری وتجزیه وتحلیل فضا ها آمده است.در فصل دوم برنامه فیزیکی طرح آمده است که در انتهای این قسمت بخش‌های کلی مجموعه و ریز فضاهای مجموعه مشخص گردیده است و در فصل سوم سازه وتاسیسات کلینیک موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان