خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوس (فایل dwg + عکس ها) ۳۷اسلاید

مطالعات پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوس (فایل dwg + عکس ها) ۳۷اسلاید

مطالعات پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوس (فایل dwg + عکس ها) ۳۷اسلاید + ۷۰عکس
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

تاریخچه اتوبوسرانی در ایران
عوامل تاثیرگذار بر مجتمع های زیستی شهری و روستایی
شناخت اقلیم ها
بررسی مباحث اقلیمی
شناخت اقلیم ها
معیارهای انسانی
فرآیند رفتار انسانی
رعایت ابعاد انسانی در طراحی اجزاء و تجهیزات شهری
مرحله تعیین و تبیین اهداف
مرحله شناخت و تحلیل
مطالعات ترافیک و حمل و نقل
انواع فضاهای شهری وسلسله مراتب آن ها
ایستگاههای اتوبوس
آیا به ایستگاه اتوبوس نیازی است
طراحی
میدان دید
مناسب
دسترسی آسان
تسهیلات و
راحتی
اطلاعات
همراه با تصاویر

مطالعات پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوس (فایل dwg + عکس ها) ۳۷اسلاید + ۷۰عکس
قیمت : ۶۰۰۰ تومان