مطالعات هتل ۲۹۰ص

مطالعات هتل ۲۹۰ص
خرید کل پروژه : ۱۸٫۰۰۰ تومان

خرید فقط فصل های ۶-۷-۸ : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل ۱ و ۲ = ۶۰ص
فصل اول مطالعات جغرافیایی
ویژگیهای طبیعی استان خوزستان
حدود و وسعت
ناهمواریها و…
فصل دوم مطالعات تاریخی

فصل ۳ و ۴ و ۵ = ۶۹ص
فصل سوم مطالعات اجتماعی
فصل چهارم مطالعات اقلیمی
فصل پنجم صنعت توریسم

فصل ششم شناخت موضوع طرح (۱۳۹صفحه)
۱-۲- شناخت موضوعی طرح
۱-۱-۲- هتل در طول تاریخ
۲-۱-۲-تعریف هتل:
۱-۲-۱-۲- انواع هتل:
– هتل‌های زنجیره‌ای:
– هتل بوتیک:
– هتل- دهکده:
-متل‌ها:
هتل پانسیون :
رسورت هتل :
۳-۱-۲- موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم
۱-۳-۱-۲- محل هتل
۴-۱-۲- جا، ظرفیت و درجه‌بندی هتل:
۵-۱-۲- مقایسه هتل‌ها در گذشته و حال :
۲-۲- فضاهای مورد نیاز واستانداردهای مربوطه
۱-۲-۲- نکاتی درباره‌ طراحی هتل:
۲-۲-۲- اهداف اصلی در طراحی طبقات مهمان:
۳-۲-۲- طراحی طبقات:
کف (دال، Salb)
نقشه‌های ساختمانی بلندمرتبه :
سیر کولاسیون (مسیر گردش) قایم
۱-۴-۲-۲- مبلمان
۲-۴-۲-۲- ابعاد اتاق
۵-۲-۲- سوئیت‌ها
A سوئیت کوچک
۷-۲-۲- انواع بار :
۸-۲-۲- استراحتگاه ها
۳-۲- معماری هتل و انواع فضاهای تشکیل دهنده آن
۱-۳-۲- برنامه فیزیکی و فضایابی
۲-۳-۲- فضاهای خصوصی:
۱-۳-۳-۲- ورودی:
۳-۳-۳-۲- فضای نشیمن:
۴-۳-۲- انواع اتاقهای هتل:
۱-۴-۳-۲- آپارتمان :
۲-۴-۳-۲- استودیو:
۴-۴-۳-۲- فسیتاسوئیت
۵-۴-۳-۲-کنکتت روم
۶-۴-۳-۲- سوئیت:
۵-۳-۲ – فضاهای عمومی
۱-۵-۳-۲- هال ورودی و تقسیم:
۲-۵-۳-۲- لابی و لانژ:
۲-۲-۵-۳-۲- پذیرش :
۳-۲-۵-۳-۲- قسمت کانسریج :
۳-۵-۳-۲- فضاهای اداری
۱-۳-۵-۳-۲- پیشخوان پذیرش:
۲-۳-۵-۳-۲- مدیریت و روابط عمومی:
۳-۳-۵-۳-۲- امور مالی:
۴-۳-۵-۳-۲- فضای لازم برای کارکنان
۱-۶-۳-۲- گروه فضاهای عمومی مربوط به اقامت در هوای آزاد:
۲-۶-۳-۲- گروه فضاهای عمومی مربوط به غذا خوردن:
۳-۶-۳-۲- فضاهای غذاخوری
۱-۳-۶-۳-۲- رستوران:
۲-۳-۶-۳-۲- – تریا:
۳-۳-۶-۳-۲- بوفه:
۷-۳-۲- حوزه فضاهای پشتیبانی و خدماتی:
۱-۷-۳-۲- انبارهای مواد غذایی:
۳-۷-۳-۲ – خدمات نگهداری:
۸-۳-۲- انبارهای هتل:
۹-۳-۲- آشپزخانه:
۱-۹-۳-۲- امکانات و روابط الزامی در آشپزخانه:
۱-۴-۲- ساخت و ساز و سیستم های ساخت
۲-۴-۲- سیستم های ساخت
۳-۴-۲- هتل و ضوابط ایمنی
۱-۳-۴-۲- مقاومت در برابر حریق:
۲-۳-۴-۲- شرایط خروجی ها
۵-۲- شناخت سیستم های ایمنی وتاسیساتی
۱-۵-۲- سیستم های تشخیص آتش و آژیر خطر اطفاء حریق
۲-۵-۲- محدودیت ارتفاع برای ساختمان و مساحت یک طبقه
۱-۳-۵-۲- سیستم های زنگ خطر آتش سوزی
۴-۵-۲- تهویه مطبوع
۱-۴-۵-۲- گرمایش متمرکز
۵-۵-۲- روشنایی
۱-۵-۵-۲- پریز های ماشین اصلاح
هتل شهریار
هتل بارسلون

فصل هفتم تحلیل سایت و دیاگرام فضاها (۱۷صفحه)
معرفی سایت:
بررسی دیاگرام های مربوط به فضاهای داخلی هتل
-دیاگرام سالنهای عمومی وتشریفاتی
۲-۳-دیاگرام روابط
بررسی دیاگرام های مربوط به فضاهای داخلی هتل
o دیاگرام سالنهای عمومی وتشریفاتی
o دیاگرام نحوه قرارگیری اجزا بخش پذیرش وارتباط آن با لابی
o دیاگرام نحوه ارتباطات بخش اداری
o دیاگرام نحوه قرارگیری فضاهای عمومی
o دیاگرام قسمت کارکنان
o دیاگرام مربوط به قسمت تحویل زباله وذخیره کلی
o دیاگرام مجاورت بخش لباسشویی با خانه داری
o دیاگرام خدمات موادغذایی

فصل هشتم مبانی نظری طرح (۸صفحه)
باغ‌های ایرانی
هندسه باغ ایرانی
مبانی هنری و زیبایی‌شناختی
هندسه
تزئینات
جزئیات و مصالح
نتیجه‌گیری

فهرست منابعی که بخشی از آنها آورده شده است :

۱٫ مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران حسین سلطان زاده
۲٫ تاریخ ۵۰۰ ساله خوزستان سید احمد کسروی تبریزی
۳٫جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان عباس میرییان
۴٫ کلیات جغرافیای ایران سیروس نیساری
۵٫ شناخت شهر و مسکن بومی در ایران ،
اقلیم مرطوب دزفول و شوشتر رنگیس رحیمه مصطفی ربوبی
۶٫ شنخت سیمای شهر قدیم شوشتر پروین پزشکی ، پروژه پزشکی
۷٫ مهندسین مشاورین داض ـ طرح جامع شوشتر ۱۳۵۴
۸٫ مهندسین مشاورین زیستا ـ طرح جامع شوشتر ۱۳۶۲
۹٫ نگاهی به خوزستان ایرج سیستانی
۱۰ . شوشتر در گــذر تاریخ محمد تقی زاده
۱۱ . ضوابط هتل سازمان گردشگری استان خوزستان
۱۲٫ احیای ساحل کارون از پل شادروان تا آبشارای شوشتر احمد شاهرکنی ، سید محسن رحمتی
۱۳٫ و با تشکر از کلیه کسانی که من را در این پروژه یاری نمودند .

۱ـ آسایش در فضاهای باز- پایان‌نامه فوق‌لیسانس منصوره طاهباز- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی .
۲٫ افسر، کرامت‌اله، تاریخ بافت قدیمی شیراز، انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۵۳ .
۳٫ ایروانی، صفورا، هتل پنج ستاره شیراز، دکتر علی‌آبادی، دانشکده هنر و معماری شیراز، ۱۳۸۳ .
۴ـ باغ موزه‌ آب، پایان‌نامه کارشناسی ساره موسوی- استاد راهنما: مهندس شیبانی- دانشکده هنر و معماری شیراز- زمستان ۸۵ .
۵٫ چاک. وای.گی ـ با همکاری: ادواردو کایو ـ سولا. ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ویرایش ۲ ـ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۲٫
۶ـ راهنمای طراحی اقلیمی- ترجمه مرتضی کسمایی- انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .
۷٫ فلامکی، دکتر محمدمنصور، مسیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز، نشر فضا، تهران، ۱۳۸۴٫
۸٫ کیهان‌فرد، سعید، پایان‌نامه کارشناسی هتل پنج ستاره شیراز، دکتر معمار ضیاء، دانشکده هنر و معماری شیراز، زمستان ۱۳۸۴ .
۹٫ کسمایی مرتضی ،اقلیم و معماری، انتشارات نشر خاک – سال ۱۳۷۷ ص ۲۴ .
۱۰ـ مقاله کیفیت بهتر هوا در سطح خیابان- ترجمه راضیه رضازاده- نشریه آبادی- شماره ۳- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .
۱۱٫ مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس، طرح تفضیلی شیراز،مجله شماره ۵۰۴ .
مطالعات هتل ۲۹۰ص
خرید کل پروژه : ۱۸٫۰۰۰ تومان

خرید فقط فصل های ۶-۷-۸ : ۱۲٫۰۰۰ تومان