خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص

مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص

مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول : مبانی نظری ، شناخت مفاهیم و گونه ی موزه ها ۳
۱-۱ تعریف موزه ۴
۱-۲ معنی و مفهوم کلمه موزه ۵
۱-۳ تاریخچه موزه ۶
۱-۳-۱ تاریخچه موزه در جهان ۶
۱-۳-۲ تاریخچه موزه در ایران ۷
۱-۴ اهداف موزه ها ۱۰
۱-۵ گونه بندی موزه ها ۱۳
۱-۶ انواع ارائه و چیدمان در موزه ها ۱۴
۱-۷ عملکرد و نقش موزه ها ۱۶
۱-۸ معماری موزه ها ۱۸
۱-۹ تئوری های جدید موزه سازی ۱۹
۱-۱۰ سخنان بزرگان در مورد معماری موزه ۲۰
۱-۱۰-۱ ریچارد میر ۲۰
۱-۱۰-۲ جان والش (سرپرست موزه جیپل گتی) ۲۰
۱-۱۰-۳ گودموند ویتل (سرپرست موزه هنر های) ۲۲
۱-۱۰-۴ ماریو بوتا ۲۲
۱-۱۱ ویژگی های ساختمان موزه ۲۳
۱-۱۱-۱ محل و ساختمان موزه ۲۳
۱-۱۱-۲ زیبایی شناسی موزه ۲۳
۱-۱۱-۳ قابلیت گسترش و انعطاف پذیری ۲۴
۱-۱۱-۴ فضای سبز اطراف موزه ۲۴
۱-۱۱-۵ ایمنی و حفاظت ۲۵
۱-۱۱-۶ خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحیح ۲۵

فصل دوم : مبانی هنر ۲۷
۲-۱ تعریف هنر ۲۸
۲-۲ معنای هنر ۲۸
۲-۳ تعریف اصطلاحی و مفهومی هنر ۲۹
۲-۴ تعریف و پیشینه هنر جدید ۳۱
۲-۵ نظریات در مورد هنر ۳۲
۲-۶ جایگاه هنر ایران و تاثیر و تأثر هنر ایران از هنر دیگر کشورها ۳۴
۲-۷ هنرهای تجسمی ۳۷
۲-۷-۱ تعریف هنرهای تجسمی ۳۷
۲-۷-۲ هنرهای تجسمی، زبان بی کلام ۳۸
۲-۷-۳ مبانی هنرهای تجسمی چیست؟ ۳۹

فصل سوم :بررسی نمونه موزه های داخلی و خارجی ۴۲
۳-۱ موزه هنرهای معاصر تهران ۴۳
۳-۲ موزه گوگنهایم در بیلبائو ۴۷
۳-۳ موزه هنر میلواکی ۵۰
۳-۴ موزه هنر دنور ۵۳

فصل چهارم: برنامه عملکردی و فیزیکی موزه ۵۶
۴-۱ عرصه‌ها و بخش‌ها ۵۷
۴-۱-۱ عرصه‌بندی به اعتبار بازدیدکنندگان ۵۷
۴-۱-۲ عرصه‌بندی به اعتبار عملکرد ۵۷
۴-۱-۲-۱ عرصه معرفی ۵۹
۴-۱-۲-۲ عرصه اداری ۶۱
۴-۱-۲-۳ عرصه پژوهشی ۶۱
۴-۱-۲-۴ عرصه آموزشی ۶۲
۴-۱-۲-۵ عرصه خدمات رفاهی و عمومی ۶۲
۴-۱-۲-۶ عرصه خدمات پشتیبانی ۶۳

فصل پنجم :استانداردها و ضوابط طراحی ۷۵
۵-۱ فضای فیزیکی موزه ۷۶
۵-۲ محل و ساختمان موزه ۷۶
۵-۳ تالارهای نمایش ۷۶
۵-۴ ویترین ۷۷
۵-۵ ارائه و نمایش آثار ۷۷
۵-۶ تالار ورودی ۷۸
۵-۷ نور در تالارهای نمایش ۷۹
۵-۸ دیوار و کفپوش‌ تالارها ۸۰
۵-۹ مراکز جنبی موزه ۸۱
۵-۹-۱ تالارهای نمایش موقت و سخنرانی ۸۱
۵-۹-۲ کتابخانه و مرکز اسناد ۸۱
۵-۹-۳ انبار مخزن ۸۲
۵-۹-۴ چایخانه و تریا ۸۲
۵-۹-۵ بخش اداری ، فنی ، خدماتی و تاسیساتی ۸۳
۵-۹-۶ تجهیزات فنی تاسیسات موزه ۸۳
۵-۹-۷ سیستم تهویه ۸۴
۵-۹-۸ آسانسور و بالابر ۸۴
۵-۱۰ ضوابط طراحی تالار ۸۵
۵-۱۱ ضوابط ویژه معلولین ۸۶
۵-۱۲ فضاهای عمومی ۸۶
۵-۱۲-۱ ورودی و گیشه ۸۶
۵-۱۲-۲ سالن انتظار ۸۷
۵-۱۲-۳ راهروها ۸۷
۵-۱۲-۴ سرویس‌های بهداشتی ۸۷
۵-۱۳ فضای اداری ۸۸
۵-۱۴ صحنه ۸۸
۵-۱۴-۱ انواع صحنه‌ها ۸۸
۵-۱۵ فضای حرکتی (حفره ارکستر) ۸۹
۵-۱۶ کنترل نور و صدا ۹۰
۵-۱۷ جایگاه شنوندگان ۹۰
۵-۱۸ گالری‌ها ۹۱
۵-۱۹ ضوابط طراحی پارکینگ‌ها ۹۳

فصل ششم : مطالعات سایت ۹۵
۶-۱۳ موقعیت جغرافیایی زنجان ۹۶
۶- ۲ ساختار معاصر شهر ۹۶
۶-۳ اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوای ۹۷
۶-۴ موقعیت جغرافیایی ۹۸
۶-۵ اقتصاد زنجان ۹۹
۶-۶ اقلیم زنجان ۱۰۰
۶-۶-۱ تعیین ویژگی آب وهوای نه گانه ی اقلیمی ایران ۱۰۱
۶-۶-۲ مشخصات اقلیمی زنجان ۱۰۲
۶-۶-۳ زیست اقلیم ساختمانی زنجان ۱۰۲
۶-۶-۴ میزان بارندگی ۱۰۳
۶-۶- ۵ رطوبت نسبی ۱۰۳
۶-۶-۶ حرارت هوا ۱۰۳
۶-۶-۷ ارتفاعات منطقه و توپوگرافی ها ۱۰۴
۶-۶-۸ بـاد ۱۰۴
۶-۷ زلزله ۱۰۶
۶-۸ ویژگی های معماری مناطق سرد(اقلیم سرد) ۱۰۷
۶-۸-۱ اقلیم سرد و( کوهستان های شمال غربی ) ۱۰۷
۶-۸-۲ ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد ۱۰۸
۶-۸-۳ جهت قرار گیری ساختمان در اقلیم سرد ۱۰۹
۶-۸-۴ انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم سرد ۱۱۱
۶-۸-۵ شرایط بحرانی هوای خارج ۱۱۲
۶-۸-۶ دمای مطلوب هوای داخلی ۱۱۲
۶-۹ شرایط اقلیمی حاکم بر سایت ۱۱۳
۶-۹-۱ بستر و فرم طبیعی سایت ۱۱۴
۶-۹-۲ سایت مورد نظر و شناخت آن ۱۱۵
فصل هفتم : سازه و تاسیسات ۱۱۶
۷-۱ سازه ساختمان ۱۱۷
۷-۲ تاسیسات فنی ۱۱۷
۷-۳ تاسیسات مکانیکی ۱۱۸
۷-۴ تاسیسات برقی ۱۱۹
۷-۵ نورپردازی ۱۲۰
۷-۵-۱ نورپردازی طبیعی (نور روز) ۱۲۱
۷-۵-۲ نورپردازی جانبی (افقی) ۱۲۲
۷-۵-۳ نورپردازی غیر مستقیم ۱۲۳
منابع
مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان