خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه مردم شناسی ۳۰۰ص

مطالعات موزه مردم شناسی ۳۰۰ص

مطالعات موزه مردم شناسی ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

مقدمه۱
پیشگفتار۵
دلایل توجیهی درارتباط با انتخاب موضوع۷
۱-۱-مقدمه۸
۱-۲-اهداف اصلی در ارتباط با انتخاب موضوع۹
۱-۳-اهمیت وضرورت انجام پروژه۹
فصل اول(مطالعات فرهنگی واقلیمی )۱۱
بخش اول(گذشته وهویت تاریخی نژاد کردهای ایران)
۱-۱- گذشته وهویت تاریخی نژاد کردهای ایران۱۲
۱-۱-۲-اشغال کردستان ایران توسط تورکهای عثمانی۱۴
۱-۱-۳-منابع طبیعی وسرمایه های کردستان۱۵
۱-۱-۴-تاریخ باستان۱۶
۱-۱-۵-کردهای پیش از اسلام۱۶
۱-۱-۶-تاریخ کرد پس از اسلام۱۷
بخش دوم(موقعیت وجغرافیای استان کردستان)
۱-۲-موقعیت وجغرافیای استان کردستان۲۱
۱-۲-۱-تاریخ کردستان۲۱
۱-۲-۲-نام کردستان۲۲
۱-۲-۳-جعرافیا کردستان۲۲
۱-۲-۴-آب وهوا۲۴
۱-۲-۵-کوه ها وقله ها۲۴
۱-۲-۶-مناطق دیدنی۲۴
۱-۲-۷-جاذبه های طبیعی۲۵
۱-۲-۸-جاذبه های تاریخی۲۵

۱-۲-۹-وضعیت طبیعی۲۵
۱-۲-۱۰-باغ ها۲۶
بخش سوم(نگاهی به فرهنگ کردستان)
۱-۳-نگاهی به فرهنگ کردستان۲۷
۱-۳-۱-زبان کردی۲۷
۱-۳-۲-پوشش در کردستان۲۷
۱-۳-۳-پوشش مردان۲۹
۱-۳-۴- پوشش زنان۳۱
بخش چهارم(آداب ورسوم مردم کردستان)
۱-۴-آداب ورسوم مردم کردستان۳۴
۱-۴-۱-جشن ها واعیاد۳۴
۱-جشن نوروز۳۴
۲-میرنوروزی ومراسم کوسه گردی۳۴
۳-مراسم میرمیرین یا امیربهادری۳۴
۴-جشن های مذهبی۳۴
۵-مراسم پیرشالیار۳۵
۶-نذری ها۳۶
۱-۴-۲-ادبیات شفاهی۳۶
۱-ترانه های مذهبی۳۶
۲-ترانه های کار۳۶
۳-ترانه های خانقای۳۶
۴-مولودی خوانی۳۶
۵-نوای عزاداری۳۶
۶-لالایی۳۷
۷-ترانه های محلی واشعار مذهبی۳۷
۸-ضرب المثل ها۳۸
۱-۴-۳- خوراک۳۹
۱-۴-۴- موسقیی های مادری کردی۳۹
۱-آواز مادر۳۹
۲-سیاچه مانه۴۰
۳-مور۴۰
۴-هوره۴۰
۵-یارسان۴۰
۶-آواز۴۰
۱-۴-۵-صنایع دستی وسوغات ها۴۷
۱-۴-۶-سفالگری در کردستان۴۸
بخش پنچم(معرفی شهرستان سقز)
۱-۵-پیشینه تاریخی شهرستان سقز۵۵
۱-۵-۲-سقز وحکومت های محلی۵۷
۱-۵-۳-قلعه ی سقز۵۷
۱-۵-۴- یهودیان سقز۵۸
۱-۵-۵-سقز وحمله اعراب۵۸
۱-۵-۷-مرفولوژی سقز۵۹
۱-۵-۸-وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان سقز۶۰
۱-۵-۹-مکان های تاریخی سقز۶۰
۱-۵-۹-۱-نگاهی به قلعه باستانی زیویه۶۰
۱-۵-۹-۲-نگاهی اجمالی به غار کرفتو۷۱
۱-۵-۹-۳-معماری غار کرفتو۷۴
۱-۵-۹-۴-نقوش موجود در غار کرفتو۷۷
۱-۵-۹-۵-نگاهی به مسجد تاریخی دو مناره سقز۸۰
بخش ششم (تاریخچه شهرستان سقز)
۱-۶- تاریخچه شهرستان سقز۸۵

بخش هفتم (جغرافیای شهرستان سقز)
۱-۷-جغرافیای شهرستان سقز۹۶
۱-۷-۱- جمعیت۹۸
۱-۷-۲-آب وهوا۱۰۰
۱-۷-۳-شرایط اقلیمی۱۰۳
۱-۷-۴-دما۱۰۳
۱-۷-۵-فشارورطوبت۱۰۴
۱-۷-۶-باد۱۰۵
۱-۹-روند توسعه تاریخی شهرستان سقز۱۰۸
۱-۱۰-معماری وبنایی درسقز۱۰۸
۱-۱۱-قدمگاه ونظر گاه های سقز۱۰۹
۱-۱۲-تشکیلات زمین شناسی۱۱۱
۱-۱۳-ساختمان زمین شناسی۱۱۱
۱-۱۴-تکامل زمین شناسی۱۱۲
۱-۱۵-نتیجه گیری۱۱۴
فصل دوم(شناخت موضوع)۱۱۵
بخش اول (تعریف موزه)
۲-۱-تعریف موزه۱۱۶
۲-۱-۱-تقسیم بندی کشورها از نظرموزه ها۱۱۷
۲-۱-۲-کشوره هار امی توان از لخاظ موزه به دو دسته تقسیم کرد۱۱۷
۲-۱-۳-تعریف محتوایی موزه۱۱۸
۲-۱-۴-تعریف لغوی موزه۱۱۸
۲-۱-۵-تعریف موزه درفرهنگ لغت معین۱۱۹
۲-۱-۶-تعریف موزه در لغت نامه دهخدا۱۱۹
۲-۱-۷-تعریف موزه درفرهنگ لغت نامه عمید۱۱۹
۲-۱-۸-تعریف اصطلاحی موزه۱۲۰
۲-۱-۹- موزهدربینش اسلامی۱۲۱
بخش دوم (طبقه بندی وانواع موزه ها)
۲-۲-طبقه بندی وانواع موزه ها۱۲۲
۲-۲-۱- موزه های تاریخی۱۲۴
۲-۲-۲- موزه های باستان شناسی۱۲۴
۲-۲-۳- موزه های (مردم شناسی (۱۲۵
۲-۲-۴- موزه هایهنری۱۲۵
۲-۲-۵- موزه های علمی۱۲۶
۲-۲-۶- موزه های علوم کاربردی۱۲۷
۲-۲-۷- موزه مجازی(virtualmuseum)128
۲-۲-۸- موزه منطقه ای۱۲۸
۲-۲-۹- موزه های فضای آزاد۱۲۹
۲-۲-۱۰- بناهای تبدیل شده به موزه۱۲۹
۲-۲-۱۱- خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکردصحیح۱۳۱
بخش سوم (تاریخچه موزه درایران وجهان)
۲-۳-تاریخچه موزه درجهان۱۳۳
۲-۳-۱-تاریخچه موزه درایران۱۳۵
۲-۳-۱-۱- موزه همایونی۱۳۷
۲-۳-۱-۲- موزه ملی۱۳۷
۲-۳-۱-۳- موزه دانشکده افسری۱۳۸
۲-۳-۱-۴- موزه هنر وصنایع۱۳۸
۲-۳-۱-۵- موزه مردم شناسی تهران۱۳۸
۲-۳-۱-۶- موزه های بقاع متبرکه۱۳۸
۲-۳-۱-۷- تاسیس موزهایران باستان۱۳۹
۲-۳-۲-مشکلات موزهداری درایران۱۳۹

بخش چهارم(اهداف موزه ها)
۲-۴-اهداف موزهها۱۴۰
۲-۴-۱-تجهیزات نظافت۱۴۵
۲-۴-۲-برق۱۴۵
۲-۴-۲-۱-مزیت استفاده ازشبکه اضطراری۱۴۶
۲-۴-۲-۲-نشانه ها،کنترل های مقابله بادزدی۱۴۶
۲-۴-۳-تامین امنیت وحفاظت درموزه۱۴۶
۲-۴-۴-پیشگیری درمقابله باآتش۱۴۷
۲-۴-۵-حفاظت موزه دربرابرخطرات زلزله۱۴۸
۲-۴-۶-صداهای نامطلوب درفضای موزه سه دسته اند۱۴۸
۲-۴-۷-نور وروشنایی موزه۱۴۹
۲-۴-۷-۱-چندنمونه ازنحوه نورگیری موزهها۱۵۰
۲-۴-۷-۲-نوریاروشنایی جانبی۱۵۳
۲-۴-۸-عمده فعالیتهای موزه۱۵۴
بخش پنجم(بررسی کالبدی موزه)
۲-۵-مکان یابی۱۵۵
۲-۵-۱-موقعیت شهری۱۵۶
۲-۵-۲-موقعیت انسانی۱۵۷
۲-۵-۳-عناصربحث کارکردی ۱۵۸
۲-۵-۴-دو شیوه ونظریه درساخت بناهای موزه وجوددارد۱۵۸
۲-۵-۵-عرصه بندی کل مجموعه۱۵۹
فصل سوم(معرفی نمونه های موزه۱۶۹
بخش اول(نمونه های داخلی)
۳-۱-۱-موزه خلیج فارس۱۷۰
۳-۱-۲-فرهنگسرای نیاوران۱۷۵
۳-۱-۳-موزه هنرنای معاصرتهران۱۷۸
بخش دوم(بررسی نمونه های خارجی)
۳-۲-بررسی نمونه های خارجی۱۸۱
۳-۲-۱-موزه های مردم شناسی «که برنلی»-ژان نوول۱۸۱
۳-۲-۲-موزه های «بوردا»- ریچاردمه یر۱۸۵
۳-۲-۳-نامپروژه :موزه یهود۱۸۸
۳-۲-۴-نامپروژه :موزه پل کله۱۹۲
فصل چهارم(ضوابط استانداردهای موزه۱۹۶
۴-۱-مقدمه۱۹۷
۴-۲- فضاهای موزه ۱۹۸
۴-۲- ۱-فضاهای عملیاتی موزه ۱۹۸
۴-۲- ۲-فضاهای عمومی۲۰۳
۴-۲- ۲-۱-فضاهای نمایشگاهی۲۰۳
۴-۲- ۲-۲-فضاهایاطلاع رسانی،آموزشی۲۰۳
۴-۲- ۲-۳-فضاهای آموزشی۲۰۴
۴-۲- ۲-۴-سالن اجتماعات۲۰۴
۴-۲- ۲-۵-آمفی تئاتر۲۰۵
۴-۲- ۲-۶-کتابخانه۲۰۷
۴-۲- ۲-۷-فضای نمایشگاه فیلمهای ویدئوئی۲۱۰
۴-۲- ۲-۸-فضای پشتیبانی وخدماتی۲۱۲
۴-۲- ۲-۹-فضای خدماتیوتدارکاتی۲۱۵
۴-۳-تنظیم شرایط محیطی۲۱۸
۴-۴-اکوسیست۲۱۹
۴-۵-ارتفاع مناسب برای دیدن۲۲۰
۴-۵-ا-تأثیرنوع اشیاءبرنحوه ترتیب وارائه آنها۲۲۱
۴-۶-گردش ومسیرهای حرکتی درداخل نمایشگاه۲۲۵
۴-۷-نوردرتالارهای نمایشگاه۲۲۵
۴-۷-۱-نورطبیعی۲۲۵
۴-۷-۲-نوروروشنایی ازبالا۲۲۶
۴-۸-تهویه مطبوع سالن۲۲۶
۴-۹-تجهیزات فنی وتاسیسات موزه۲۲۶
۴-۱۰-سیستم برق۲۲۶
۴-۱۱-آسانسوروبالابر۲۲۷
۴-۱۲-مرمت وحفاظت آثار۲۲۷
۴-۱۳-پله های ورودی۲۲۷
فصل پنجم(مکان یابی موزه۲۲۹
۵-۱-مقدمه۲۳۰
۵-۲- ازجمله عوامل موثربرمکان یابی موزه ها میتوان به مواردزیراشاره نمود۲۳۰
۵-۲- ۱-مقیاس عملکردی موزه ها۲۳۰
۵-۲- ۲-مخاطبین موزه ها۲۳۱
۵-۳- مکانیابی موزه هادرداخل شهرها۲۳۱
۵-۴- ساختارجمعیتی۲۳۲
۵-۵- تجهیزات پشتیبانی۲۳۲
۵-۶- مکان یابی موزه هادرخارج ازشهرها۲۳۳
۵-۶- ۱-ارزیابی کیفیت های تماشایی منطقه۲۳۴
۵-۶- ۲-تجهیزات پشتیبانی۲۳۴
۵-۶- ۳-بازدیدکنندگان۲۳۴
۵-۷-مکانیابی موزه هادرمناطق ویژه۲۳۴
۵-۸-وضعیت عملکردی درون سایتی وبرون سایتی۲۳۵
۵-۹-وضعیت عملکردی درون سایتی۲۳۵
۵-۱۰-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی۲۳۵
۵-۱۱-وضعیت عملکردی برون سایتی۲۳۶
۵-۱۲-سوالات عملکردی بیرون سایتی۲۳۶
۵-۱۰-عوامل فرحبخشی برون سایتی۲۳۷
فصلششم(تجزیه وتحلیل سایت۲۳۸
۶-۱-مقدمه۲۳۹
۶-۲-تحلیل سایت۲۳۹
۶-۳-توپوگرافی۲۴۱
۶-۴-تابش خورشید۲۴۲
۶-۵-جهت باد۲۴۳
۶-۶-دسترسی به سایت۲۴۴
۶-۷- همجواریهای سایت۲۴۵
۶-۷- ۱-همجواری با حاشیه رودخانه۲۴۵
۶-۷- ۲-همجواریباپارک مولوی۲۴۵
۶-۷- ۳-همجواری با پارک کوثر۲۴۶
۶-۷- ۴-همجواریبا ورزشکاه شهید کاظمی۲۴۷
۶-۷- ۵-همجواری با دانشگاه پیام نور۲۴۷
۶-۸-دیدومنظر ازسایت به اطراف۲۴۸
۶-۹-آلترناتیوهای طراحی۲۴۹
فصل هفتم(سازه وتاسیسات۲۵۰
۷-۱-سازه وتاسیسات ساختمانی۲۵۱
۷-۲- سربارها وسایر عواملی که به ساختمان وارد می شود۲۵۱
۷-۳- جنس سازه۲۵۱
۷-۴-کاربرد سازه۲۵۲
۷-۵-بررسی وارائه سیستم تاسیسات۲۵۴
۷-۵-۱- تاسیساتالکتریکی۲۵۴
۷-۵-۲-تاسیسات روشنایی۲۵۴
۷-۵-۳-تاسیسات مخابراتی۲۵۵
۷-۵-۴-تاسیسات کنترل۲۵۵
۷-۵-۶-تاسیسات مکانیکی۲۵۵
۷-۵-۷-تاسیسات آب سرد وگرم۲۵۵
۷-۵-۷-تاسیسات حرارتی وبرودتی۲۵۶
۷-۶-انتخاب سیستم تهویه مطبوع سالن ها۲۵۶
۷-۸-تاسیسات اطفائ حریق۲۶۳
۷-۹- تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب۲۶۵
۷-۱۰-تاسیسات آکوستیک۲۶۵
فصل هشتم(مبانی نظری وادراک طرح۲۶۷
۸-۱- مقدمه۲۶۸
۸-۲-انسان طبیعت معماری۲۶۸
۸-۳-مبانی نظری چیست۲۷۰
۸-۳-۱-مبانی نظری معماری۲۷۰
۸-۳-۲-تعریف مبانی نظری عام معماری۲۷۱
۸-۴- ساختار فضا۲۷۱
۸-۵-نور در معماری۲۷۱
۸-۵-۱-بازی احجام زیر نور۲۷۲
۸-۵-۲-نظر لوئی کان در مورد نور۲۷۲
۸-۵-۳- نظر تادو آندو در مورد نور۲۷۲
۸-۶-معماری پایدار۲۷۲
۸-۶-۱-ساختمان پایدار۲۷۳
۸-۶-۲-اختلاف نظر های به وجود آمده در مورد اصول معماری پایدار۲۷۳
۸-۷-اصول کلی برای زیست محیطی۲۷۳
۸-۷-۱ پنج اصل کلی برای طراحی زیست محیطی۲۷۳
۸-۸-دما۲۷۳
۸-۹-نور۲۷۴
۸-۹-۱-گرمایش۲۷۴
۸-۱۰- روشنایی وزیبا شناسی۲۷۴
۸-۱۱- فضای پویا۲۷۴
۸-۱۱-۱-عوامل سازنده فضای پویا۲۷۵
۸-۱۱-۲-ریزفضاهای پویا۲۷۶
۸-۱۱-۳-فضای اعمال فیزیکی۲۷۶
۸-۱۱-۴-فضای ادراک مستقیم۲۷۶
۸-۱۳- لامسه۲۷۶
۸-۱۴- صوت۲۷۷
۸-۱۵- فضای گذرا۲۷۷
۸-۱۶- فضای ذهنیت فرهنگی۲۷۷
۸-۱۷-فضای مجرد روابط هندسی۲۷۸
۸-۱۸-فضا شناختی۲۷۸
۸-۱۹-لزوم حرکت در معماری۲۷۸
۸-۲۰- انواع حرکت در معماری۲۸۰
۸-۲۰-۱- حرکت در درون(ناشی از فرم)۲۸۰
۸-۲۰-۲-حرکت در پلان۲۸۰
۸-۲۰-۳-خرکت در پلان آنامورفیک۲۸۰
۸-۲۱- سیرکلاسیون۲۸۱
۸-۲۱-۱-سیرکلاسیون وفضای مورد استفاده۲۸۱
۸-۲۱-۲-انواع سیرکلاسیون۲۸۱
۸-۲۲-تعادل یا توازن در درون یک ترکیب پیچیده۲۸۱
۸-۲۳- ابعاد ومسائل اوقات فراغت۲۸۲
۸-۲۳- ۱- فرهنگ۲۸۲
۸-۲۳- ۲- حفظ پیشبرد ارزش های فرهنگی۲۸۲
۸-۲۳- ۳- معماری وفرهنگ۲۸۳
۸-۲۳-۴- اوقات فراغت۲۸۴
۸-۲۳-۵- تفریحات سالم در جهان امروزی۲۸۵
۸-۲۳-۶- معماری وفراغت۲۸۵
۸-۲۴- توریسم وجهان گردی۲۸۶
۸-۲۴-۱-گردشگردی۲۸۶
۸-۲۴-۲- تعریف مسافرت و جهانگرد۲۸۷
۸-۲۴-۳- تاریخچه مسافرت و جهانگردی۲۸۸
۸-۲۴-۴- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی۲۸۹
۸-۲۴-۵- تغییرات فرهنگی۲۹۰
۸-۲۴-۶- سیاحت وفرهنگ۲۹۱
۸-۲۴-۷- سیاحت وفراغت۲۹۱
۸-۲۴-۸- سیاحت وسیاست : صلح جهانی۲۹۲
۸-۲۴-۹- سیاحت و جامعه شناسی۲۹۲
۸-۲۴-۱۰- ارزشهای اقتصادی سیاحت۲۹۳
۸-۲۴-۱۱- گردشگردی طبیعت یا اکوتوریسم۲۹۳
۸-۲۴-۱۲- عرضه وتقاضا۲۹۴
۸-۲۵- مبانی ادراک۲۹۵
۸-۲۵-۱- اصول انتقال پیام ها۲۹۵
۸-۲۵-۲- فرهنگ وسبک۲۹۵
۸-۲۵-۳- فرم وفرهنگ۲۹۶
۸-۲۵- ۴- انتخاب فرم۲۹۷
۸-۲۵- ۵-مقیاس وتناسب۲۹۹
۸-۲۵-۶- راه۳۰۰
فصلنهم(ارائه نقشه وریز فضای طراحی شده۳۰۱
فصلدهم(منابع وماخذ۳۱۳
مطالعات موزه مردم شناسی ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان