خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه تاریخ و فرهنگ ۸۰ص

مطالعات موزه تاریخ و فرهنگ ۸۰ص

مطالعات موزه تاریخ و فرهنگ ۸۰ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی می باشد.
نکته : نقشه فاقد نام فضاها می باشد.

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول- تاریخ گیلان ۴
۱-۱ گیلان از پنج هزار سال پیش تا امروز ۵
۱-۲ اقوام پیش از تاریخ ۶
قوم کاس ۶
۱-۳ گیلان در آستانه تاریخ ۷
نتایج کاوش در تپه مارلیک ۷
۱-۴ اقوام تاریخی گیلان ۸
قوم کادوس ۹
۱-۵ گیلان از اسلام تا عصر حاضر ۱۰
۱-۶ مردان تاریخ ساز گیلان ۱۲
میرزا کوچک خان و نهضت جنگل ۱۳
فصل دوم- فرهنگ گیلان ۱۵
۲-۱ تعریف فرهنگ ۱۶
۲-۲ آداب و رسوم مردم گیلان ۱۶
هفته بازار (بازار مج) ۱۷
آئین نوروز ۱۸
ریسمان¬بازی (لافند بازی) ۱۸
کشتی گیله¬مردی ۱۹
طاقنما ۲۰
۲-۳ گویش مردم گیلان ۲۱
۲-۴ صنایع دستی ۲۲
منبت کاری ۲۲
خراطی و نازک¬کاری با چوب ۲۲
معرق روی چوب ۲۳
حصیر بافی ۲۳
بامبو بافی ۲۴
مروار بافی ۲۴
سفالگری و سرامیک¬سازی ۲۴
نقاشی روی کدو ۲۴
نمدمالی ۲۵
فصل سوم- ویژگیهای استان گیلان ۲۶
۳-۱ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری ۲۷
۳-۲ ویژگی¬های اقلیمی استان گیلان ۲۸
درجه حرارت ۲۸
نزولات جوی ۲۹
میزان رطوبت ۳۰
بادها ۳۰
۳-۳ معماری بومی استان گیلان ۳۱
نمونه خانه های روستایی و سنتی ۳۵
قلعه رودخان دژ محکمی بر فراز گیلان ۳۶
۳-۴ گردشگران و استان گیلان ۳۸
فصل چهارم- شناخت و تعریف موزه ۴۰
۴-۱ موزه چیست؟ ۴۱
۴-۲ تعریف موزه ۴۱
۴-۳ انواع موزه¬ها با تعاریفی از آنها ۴۲
موزه تاریخی و باستان¬شناسی ۴۳
موزه فضای باز ۴۳
موزه¬های مردم¬شناسی ۴۳
کاخ موزه¬ها ۴۴
موزه¬های هنری ۴۴
موزه علوم و تاریخ طبیعی ۴۴
موزه¬های محلی یا منطقه¬ای ۴۴
موزه¬های سیار ۴۵
پارک موزه¬ها ۴۵
موزه¬های نظامی ۴۵
موزه¬های اندیشمندان (خانه هنرمندان) ۴۵
۴-۴ تاریخچه موزه (جهان و ایران) ۴۶
تاریخچه موزه در جهان ۴۶
تاریخچه موزه در ایران ۴۸
فصل پنجم- مصادیق موزه¬های داخل و خارج کشور ۵۰
۵-۱ موزه¬های داخل استان (گیلان) ۵۱
موزه رشت ۵۱
موزه تاریخ چای (لاهیجان) ۵۳
۵-۲ موزه¬های داخل کشور (ایران) ۵۵
موزه ایران باستان ۵۵
۵-۳ موزه¬های خارج از کشور ۵۶
موزه لوور ۵۶
فصل ششم- کلیات معماری موزه ۵۸
۶-۱ محل و ساختمان موزه ۵۹
۶-۲ تالار ورودی ۵۹
۶-۳ تالارهای نمایش ۶۰
۶-۴ نور در تالارهای نمایش ۶۱
۶-۵ دیوار و کفپوش تالارها ۶۲
۶-۶ مراکز جنبی موزه ۶۳
تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی ۶۳
کتابخانه و مرکز اسناد ۶۳
انبار و مخزن ۶۳
کارگاه ۶۴
آزمایشگاه ۶۴
چایخانه و کافه¬تریا ۶۴
۶-۷ بخش اداری ۶۵
فصل هفتم- تعیین محدوده سایت در شهرستان و شهر مورد نظر (رشت) ۶۶
۷-۱ رشت نقطه عطف استان ۶۷
۷-۲ جایابی موزه در مرکز شهر ۶۸
۷-۳ معرفی سایت ۷۰
ابعاد سایت ۷۰
تصاویر برداشت شده از سایت و محدوده آن ۷۲
تحلیل سایت ۷۵
فصل هشتم- برنامه فیزیکی و فرآیند طراحی ۷۸
۸-۱ روند طراحی ۷۹
کانسپت یا ایده اولیه طرح ۷۹
بیان گرافیکی روند طراحی ۸۱
۸-۲ دیاگرام فضایی
۸-۳ برنامه فیزیکی
منابع و مآخذ ۸۳

مطالعات موزه تاریخ و فرهنگ ۸۰ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی می باشد.
نکته : نقشه فاقد نام فضاها می باشد.

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان