خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز کودکان خیابانی ۲۷۰ص

مطالعات مرکز کودکان خیابانی ۲۷۰ص

مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی , مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

چکیده: ۱
مقدمه: ۱
فصل اول: ۴
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) ۴
۱-۱- بیان مسئله تحقیق: ۵
۲-۱- هدف تحقیق: ۵
۳-۱- اهمیت موضوع: ۷
۴-۱- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: ۸
۵-۱- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: ۹
۶-۱- ۶-۱- نقشه ۱/۲۰۰۰ سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): ۱۰
فصل دوم: ۱۲
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) ۱۲
۱-۲- مقدمه: ۱۳
۲-۲- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): ۱۵
۱-۲-۲- مقدمه: ۱۵
۲-۲-۲- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: ۱۷
۳-۲-۲- تاریخچه کودکان خیابانی: ۱۸
۴-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی: ۱۹
۷-۲-۲- عوامل مؤثر در ازدیاد کودکان خیابانی: ۲۲
۹-۲-۲- محل کودکان خیابانی: ۲۳
۱۰-۲-۲- سن و جنسیت (بررسی وضع موجود ): ۲۴
۱۱-۲-۲- تحصیلات: ۲۴
۱۲-۲-۲- تفریحات: ۲۵
۱۳-۲-۲- شناخت خوشی از زندگی در خیابان: ۲۵
جدول ۱-۲- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی ۲۷
۱۴-۲-۲- زمینه خانوادگی: ۲۷
۱-۱۴-۲-۲- طلاق و کودکان خیابانی: ۲۸
۱۵-۱- اعتیاد و کودکان خیابانی: ۲۹
۱۶-۱- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: ۳۰
۱۷-۱- نقش گروه همسالان: ۳۰
۱۸-۱- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: ۳۱
۱۹-۱- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: ۳۱
۲۰-۱- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: ۳۲
۲۱-۱- راهکارها و پیشنهادات در خصوص حمایت از کودکان خیابانی: ۳۲
۲-۲۱-۱- چه باید کرد؟ ۳۳
۲۲-۱- نتیجه گیری: ۳۵
۳-۲- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحی و جسمی کودکان (‌جهت ایجادفضایی کارآمد و مناسب آنان): ۳۵
۱-۳-۲- مقدمه: ۳۵
۲-۳-۲- روان شناسی کودک:(Child Psychology) 36
۱-۲-۳-۲- اهمیت روان شناسی کودک: ۳۶
۳-۳-۲- شخصیت از دیدگاه روانشناسی: ۳۷
۱-۳-۳-۲- دیدگاه اریکسون درباره مراحل رشد شخصیت انسانی: ۳۷
۵-۳-۲- مطالعه در مورد نیازهای کودک در سنین مختلف: ۳۹
۶-۳-۲- رفتار اجتماعی: ۳۹
۱-۶-۳-۲- انواع رفتار اجتماعی: ۴۰
۲-۶-۳-۲- تعریف انحراف: ۴۰
۳-۶-۳-۲- انواع انحرافات اجتماعی: ۴۰
۴-۶-۳-۲- بزهکاری: ۴۱
۱۱-۴-۶-۳-۲- عوامل مرتبط با بزهکاری: ۴۱
۲-۴-۶-۳-۲- پیشگیری و درمان: ۴۲
۷-۳-۲- تربیت و اهمیت آن در زندگی: ۴۳
۱ -۷-۳-۲- عوامل مؤثر بر تربیت فرزندان: ۴۳
۸-۳-۲- سرگرمی های کودکان: ۴۳
۱-۸-۳-۲- کودک و بازی: ۴۴
۱-۱-۸-۳-۲- تعریف بازی: ۴۴
۲-۱-۸-۳-۲- بازى کودکان: ۴۴
۳-۱-۸-۳- ۲- رشد اجتماعی در بازی: ۴۷
۴-۱-۸-۳-۲- رشد عاطفی در بازی: ۴۷
۵-۱-۸-۳-۲- رشد جسمانی در بازی: ۴۷
۷-۱-۸-۳- ۲- چگونگی فرآیند شرکت در بازی ها : ۴۸
۸-۱-۸-۳- ۲- عوامل مؤثر در بازی: ۴۸
-۱-۸-۳-۲- بازی و خلاقیت: ۴۸
۱۰-۱-۸-۳-۲- اسباببازى: ۴۹
۱۱-۱-۸-۳-۲- آموزش از طریق بازی: ۵۰
۱۲-۱-۸-۳-۲- استفادههاى تربیتى از بازى: ۵۰
۱۳-۱-۸-۳- ۲- بازی درمانی: ۵۰
۱۴۱۴-۱-۸-۳- ۲- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بین کودکان: ۵۲
۱۵-۱-۸-۳- ۲- نتیجه: ۵۳
۱۱-۸-۳- ۲- نقاشی و روان کودک : ۵۴
۲-۸-۳-۲- چرا کودکان نقاشی می کنند؟ ۵۴
۹-۳-۲- ادراک مفاهیم: ۵۸
۱-۹-۳-۲- استدلال در کودکان : ۵۸
۲-۹-۳-۲- درک کودک از هندسه: ۵۹
۱-۹-۳-۲-۲- مشکلات درک پرسپکتیو: ۶۰
۱۰-۳-۲- کودک ومعماری: ۶۰
۱۳-۱۰-۳-۲- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: ۶۱
۲-۱۰-۳-۲- تصور فضایی کودک: ۶۲
۴-۱۰-۳-۲- معماری برای کودکان: ۶۳
۱-۴-۱۰-۳-۲- نقش معمار در معماری برای کودک: ۶۶
۵-۱۰-۳-۲- فضاهای مورد نیاز برای کودکان: ۶۷
۶-۱۰-۳-۲- اهداف اساسی طراحی و مناسب سازی فضاهای کودکان: ۶۹
۷-۱۰-۳-۲- رهیافتهای طراحی برای کودکان: ۷۰
۸-۱۰-۳-۲- احتیاجات کودک برای برخورداری از بهداشت روانی بهتر: ۷۱
۹-۱۰-۳-۲- نتیجه گیری: ۷۳
۱۱-۳-۲- فیزیولوژی حواس کودک: ۷۶
۱-۱۱-۳-۲-مقدمه و مقوله محیط های مناسب کودکان: ۷۶
۲-۱۱-۳-۲- کودک ونقش حواس او در دریافت فضا: ۷۷
۱-۲-۱۱-۳-۲- ادراک بینایی کودک: ۷۹
۲-۲-۱۱-۳-۲-ادراک شنوایی کودک: ۸۰
۳-۲-۱۱-۳-۲- ادراک چشایی و بویایی کودک: ۸۰
۴-۲-۱۱-۳-۲- ادراک لامسه کودک: ۸۰
۱-۱۲-۳-۲- مقدمه: ۸۱
۲-۱۲-۳-۲- برخورد فیزیکی، عینی وروانی در رابطه با مقوله رنگ: ۸۳
۳-۱۲-۳-۲- مفهوم فیزیکی: ۸۳
۴-۱۲-۳-۲- مفهوم حسی و روانی: ۸۳
۵-۱۲-۳-۲- برخورد کودک با مقوله رنگ: ۸۵
۶-۱۲-۳-۲- نقش وتأثیر رنگ ها در محیط پیرامونمان: ۸۷
۷-۱۲-۳-۲- انتخاب رنگ درکودکان: ۸۹
۸-۱۲-۳-۲-دریافت‌ رنگ‌ها: ۹۰
۹-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حواس پنجگانه: ۹۳
۱۰-۱۲-۳-۲- نقش رنگ در طراحی فضا و تأثیرات فیزیولوژیکی آن بر انسانک ۹۳
۱-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حس بینایی (باصره ): ۹۵
۲-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حواس چشایی و بویایی: ۹۶
۴-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ برحس شنوایی: ۹۸
فصل سوم: ۱۰۱
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی ۱۰۱
۱-۳- مقدمه: ۱۰۲
۲-۳- بررسی نمونه داخلی: ۱۰۲
۱-۲-۳- خانه سبز: ۱۰۲
۱-۱-۲-۳- موقعیت خانه سبز و مشخصات آن: ۱۰۲
-۲-۳- مجتمع خدماتی حمایتی شیرخوارگاه آمنه: ۱۰۴
۳-۳- بررسی نمونه پروژه ها خارجی: ۱۰۶
۱-۳-۳- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهایبرای آموزش و تفریح: ۱۰۷
۲-۳-۳-کودکستان توبین گن Tubingen: 115
۳-۳-۳- فضای انتظار: ۱۱۶
۴-۳-۳- پارک بازی کودکان در نیویورک (آرونا): ۱۱۷
۵-۲-۳- یک مهدکودک استاندارد در آلمان: ۱۱۸
فصل چهارم : ۱۲۰
استانداردها و برنامه فیزیکی ۱۲۰
۱-۴-مقدمه: ۱۲۱
۲-۴- تعیین انواع خدمات مجموعه: ۱۲۱
ب) خدمات حمایتی: ۱۲۱
ج) خدمات آموزش‌، ورزشی و فرهنگی: ۱۲۱
د) خدمات اقامتی : ۱۲۲
۳-۴-طبقه بندی گروه سنی کودکان مجموعه و تعیین تجهیزات موردنیاز: ۱۲۲
۴-۴- اندازه های بدن کودکان: ۱۲۲
۱-۴-۴- ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک: ۱۲۳
۵-۴- خوابگاه: ۱۲۴
۶-۴- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: ۱۲۵
۱-۶-۴- فضاهای آمفی تئاتر: ۱۲۵
۱-۱-۶-۴-پیش ورودی و هال ورودی: ۱۲۵
۲-۱-۶-۴- سرسرا (لابی): ۱۲۶
۳-۱-۶-۴- محل استراحت: ۱۲۶
۴-۱-۶-۴- نشیمن گاه ها ۱۲۷
۱-۴-۱-۶-۴- ابعاد و اندازه صندلی ها: ۱۲۷
۲-۴-۱-۶-۴-محل آزاد بین دو ردیف: ۱۲۷
۳-۴-۱-۶-۴- مشخصات صندلی: ۱۲۷
۴-۴-۱-۶-۴- جنس صندلی ها: ۱۲۷
۵-۴-۱-۶-۴- نحوه استقرار صندلی ها در سالن: ۱۲۸
۶-۴-۱-۶-۴- فاصله ی ردیف صندلی ها از یکدیگر و تعداد صندلی ها در ردیف: ۱۲۸
۵-۱-۶-۴- شیب کف سالن: ۱۲۹
۶-۱-۶-۴- انحنا پرده: ۱۲۹
۳-۴- طرحی برای محاسبه منحنی دید ۱۲۹
۷-۱-۶-۴- راهروهای سالن: ۱۲۹
۱۱-۷-۱-۶-۴- مشخصات راهرو ها: ۱۳۰
۲-۷-۱-۶-۴- عرض راهروها: ۱۳۰
۸-۱-۶-۴- ورودی ها وخروجی های سالن: ۱۳۰
۱-۸-۱-۶-۴- تعداد و ابعاد خروجی ها: ۱۳۰
۲-۸-۱-۶-۴-مکان خروجی های سالن: ۱۳۱
۹-۱-۶-۴- ایمنی: ۱۳۱
۱۰-۱-۶-۴- معلولین سالن: ۱۳۲
۱-۷-۴- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: ۱۳۲
۱-۲-۷-۴- فضاهای عملیاتی: ۱۳۳
۳-۲-۷-۴-فضای عمومی کتابخانه: ۱۳۴
۲-۲-۷-۴- فضاهای پشتیبانی: ۱۳۴
۳-۷-۴-تجهیزات کتابخانه: ۱۳۵
۴-۷-۴- فضاهای عمده کتابخانه: ۱۳۵
۱-۴-۷-۴- مخزن کتابخانه: ۱۳۵
۲-۴-۷-۴- سالن مطالعه: ۱۳۶
تصویر۸-۴-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه ۱۳۶
۵-۷-۴- ملاحظات طراحی: ۱۳۶
۸-۴- آموزشی: ۱۳۷
۱-۸-۴- سرانه: ۱۳۷
۲-۸-۴- مبلمان کلاسها: ۱۳۸
۳-۸-۴- استانداردهای وسایل آموزشی: ۱۳۹
۹-۴- فضاهای نمایشگاهی: ۱۴۰
۱-۹-۴- خصوصیات سالن نمایشگاه: ۱۴۰
۲-۹-۴- روش های مختلف بازدید هدایت شونده: ۱۴۱
-۹-۴- مسیرهای حرکت: ۱۴۱
۴-۹-۴- سیرکولاسیونک ۱۴۱
۵-۹-۴- فرم وابعاد: ۱۴۱
۶-۹-۴- نمایش آثار: ۱۴۲
۱-۶-۹-۴- تابلوهای ثابت: ۱۴۲
۷-۹-۴- نور نمایشگاه: ۱۴۳
۱۰-۴- فضای اداری: ۱۴۴
۱-۱۰-۴- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: ۱۴۴
۱-۱-۱۰-۴- فضای کار مدیران و سرپرستان: ۱۴۵
۲-۱-۱۰-۴- فضای کار کارشناسان (‌اداری و فنی ): ۱۴۵
۳-۱-۱۰-۴- فضای کار دستیاران و سایر کارکنان: ۱۴۵
۱۱-۴- استانداردهای سالن غذاخوری: ۱۴۶
۱-۱۱-۴- فضاهای موردنیاز: ۱۴۷
۱-۱-۱۱-۴- فضای تهیه غذا: ۱۴۷
۱۲-۴-آشپزخانه: ۱۴۷
۱۴-۴- استاندارد رخشویخانه: ۱۵۰
۱-۱۴-۴- منطقه یا قسمت آماده سازی: ۱۵۱
۴-۱۴-۴- محل اتوکشی: ۱۵۲
۱-۱۶-۴- سالن ورزشی چندمنظوره: ۱۵۵
۲-۱۶-۴- استانداردهای معماری فضاهای ورزشی: ۱۵۵
۳-۱۶-۴- سالن ورزشی: ۱۵۵
۴-۱۶-۴- اتاق های جانبی و فضاهای فعالیت های ورزشی: ۱۵۶
۵-۱۶-۴- زمین های بازی: ۱۵۶
۱-۵-۱۶-۴-اندازه فضای بازی: ۱۵۶
۶-۱۶-۴- استخرهای شنای سرپوشیده: ۱۵۸
۱۷-۴- قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها: ۱۵۹
۱۸-۴- برنامه ریزی فیزیکی: ۱۶۰
۲-۱۸-۴- کلیاتی از ویژگی های فضاهای مسکونی و خوابگاه: ۱۶۱
۳۷-۴- تجهیزات فضاهای مسکونی ۱۶۳
۱-۲-۱۸-۴- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: ۱۶۳
۲-۲-۱۸-۴- ایجاد احساس مالکیت و تعلق: ۱۶۳
۳-۱۸-۴- فضاهای بازی: ۱۶۴
۱-۳-۱۸-۴- مروری بر تعریف بازیک ۱۶۴
۲-۳-۱۸-۴- انواع بازی: ۱۶۵
۳-۳-۱۸-۴- انواع محوطه های بازی: ۱۶۷
۱-۳-۳-۱۸-۴- شرایط مطلوب فضاهای باز: ۱۶۸
۲-۳-۳-۱۸-۴- خصوصیات محوطه بازی و ورزش کودکان (‌۷ الی ۱۱ سال) : ۱۶۹
۴-۳-۱۸-۴- چگونگی طراحی فضای بازی کودکان: ۱۶۹
۵-۳-۱۸-۴- چگونگی طراحی وسایل بازی کودکان: ۱۷۰
۴-۱۸-۴- فضاهای آموزش: ۱۷۱
۱-۴-۱۸-۴- کلاس های درس: ۱۷۱
۲-۴-۱۸-۴-آموزش عملی: ۱۷۲
۱-۲-۴-۱۸-۴-آتلیه طراحی و نقاشی: ۱۷۴
۲-۲—۴-۱۸-۴- آتلیه سفالگری: ۱۷۴
۳-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه موسیقی: ۱۷۶
۴-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه عکاسی: ۱۷۶
۵-۲-۴-۱۸-۴-آتلیه هنرهای نمایشی و تئاتر: ۱۷۷
بخش بازیگری: ۱۷۷
۶-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه مجسمه سازی: ۱۷۸
۳-۴-۱۸-۴- بخش خدماتی کارگاه: ۱۷۸
۴-۴-۱۸-۴- انبارها: ۱۷۸
۵-۴-۱۸-۴- بررسی روشنایی: ۱۷۹
۵-۱۸-۴-کتابخانه: ۱۷۹
۶-۱۸-۴- سالن اجتماعات و آمفی تئاتر: ۱۸۰
۷-۱۸-۴- سالن اجتماعات چندمنظوره کودکان: ۱۸۱
۸-۱۸-۴- نمایشگاه و غرفه های فروش: ۱۸۱
۹-۱۸-۴- بخش اداری: ۱۸۲
۱-۹-۱۸-۴- فضای لازم برای مبلمان: ۱۸۳
۱۰-۱۸-۴- بخش بهداری و مراکز مشاوره: ۱۸۴
۱۱-۱۸-۴- غذاخوری: ۱۸۴
۱۳-۱۸-۴- نگهبانی: ۱۸۶
۱۴-۱۸-۴- انبار: ۱۸۶
۱۵-۱۸-۴- موتورخانه: ۱۸۶
۱۶-۱۸-۴- پارکینگ: ۱۸۶
۱۷-۱۸-۴- فضاهای ورودی: ۱۸۶
۱۸-۱۸-۴- رخشویخانه: ۱۸۸
۱۹-۱۸-۴- فضای سبز: ۱۸۸
فصل پنجم: ۱۹۱
مطالعات سایت ۱۹۱
۱-۵- شرایط منطقه ای شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۵- ویژگی های شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۱-۵- موقعیت جغرافیایی: ۱۹۳
۲-۱-۱-۵- ناهمواریهای شهر تهران: ۱۹۴
تصویر ۳-۵- مقطع شمالی-جنوبی از ناهمواریهای شهر تهران ۱۹۵
۳-۱-۱-۵- لرزه خیزی تهران و منطقه: ۱۹۵
۱-۳-۱-۱-۵- گسلهای تهران: ۱۹۶
۴-۱-۱-۵- منابع آب شهر تهران : ۱۹۶
۱- آب های جاری: ۱۹۶
۲- آب های زیر زمینی: ۱۹۸
۵-۱-۱-۵- پوشش گیاهی: ۱۹۸
۲-۵- وضعیت اقلیمی شهر تهران: ۱۹۹
۱-۲-۵- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی: ۱۹۹
۲-۲-۵-تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی: ۲۰۰
۱-۲-۲-۵- دما: ۲۰۰
۲-۲-۲-۵- بارندگی: ۲۰۰
۳-۲-۲-۵- رطوبت: ۲۰۱
۴-۲-۲-۵- باد (‌بررسی جهت وزش باد غالب در تهران ): ۲۰۲
۵-۲-۲-۵- تابش آفتاب: ۲۰۴
۴-۲-۵- نمودار بیوکلیماتیک انسانی: ۲۰۶
۵-۲-۵- نموار بیوکلیماتیک ساختمانی: ۲۰۷
۶-۲-۵- تعیین نوع اقلیم شهر تهران: ۲۰۸
۷-۲-۵- هماهنگی ساختمان با اقلیم: ۲۰۹
۱-۷-۲-۵- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان: ۲۰۹
۲-۷-۲-۵- شکل ساختمان در رابطه با اقلیم : ۲۱۱
۳-۷-۲-۵- مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم: ۲۱۱
۸-۲-۵- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی: ۲۱۱
۹-۲-۵- تحلیل سایت ودلائل انتخاب آن: ۲۱۲
۱-۹-۲-۵- ویژگی های زمین طرح: ۲۱۲
۱-۱-۹-۲-۵- موقعیت: ۲۱۲
۲-۱-۹-۲-۵- دسترسی ها : ۲۱۲
۳-۱-۹-۲-۵- عناصر همجواری: ۲۱۲
۴-۱-۹-۲-۵- دیدو منظر: ۲۱۳
۲-۹-۲-۵- شناسایی بافت منطقه: ۲۱۳
۳-۹-۲-۵- برآورد جمعیت منطقه: ۲۱۳
۴-۹-۲-۵- بررسی امکانات بالقوه و بالفعل منطقه: ۲۱۴
۴۵-۹-۲-۵- بررسی سیمای طبیعی منطقه: ۲۱۴
۵۶-۹-۲-۵- بررسی سیمای کالبدی منطقه: ۲۱۵
-۹-۲-۵- بررسی پوشش گیاهی منطقه: ۲۱۵
۷۸-۹-۲-۵- انتخاب گونه های گیاهان مناسب: ۲۱۶
۹-۹-۲-۵- بررسی محیط زیست سایت: ۲۱۶
۱۰-۹-۲-۵- دلایل انتخاب سایت: ۲۱۶
۱۱-۹-۲-۵-کاربرد گیاهان در فضای سبز: ۲۱۷
۱-۱۱-۹-۲-۵- درختان سایه دار: ۲۱۸
۲-۱۱-۹-۲-۵- درختان بادشکن: ۲۱۸
۳-۱۱-۹-۲-۵- درختان پوششی: ۲۱۹
۴-۱۱-۹-۲-۵- درختان مناسب پرچین و حصار: ۲۱۹
۵-۱۱-۹-۲-۵- گونه شنای درختان موجوددرسایت: ۲۱۹
۱-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: ۲۱۹
۲-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: ۲۲۱
۱۳-۹-۲-۵- تحلیل کاربری های منطقه و بافت اطراف سایت: ۲۳۴
۶۱۴-۹-۲-۵- نتیجه گیری از تحلیلات سایت: ۲۳۵
۷۱۵-۹-۲-۵- درنظرگیری نکات اقلیمی سایت در رابطه با طراحی مجموعه: ۲۳۵
فصل ششم: ۲۳۷
نتیجه گیری و شکل گیری پروژه جهت فرایند طراحی ۲۳۷
۱-۹-مقدمه: ۲۳۸
۲-۶- تبین طرح: ۲۳۸
۳-۶- شکل گیری ایده و consept نهایی پروژه: ۲۳۹
۴-۶- آلترناتیوهای سازه، تأسیسات و اجرای پروژه: ۲۴۲
۱-۴-۶-سازه: ۲۴۲
۲-۴-۶- نما: ۲۴۲
۳-۴-۶-تأسیسات: ۲۴۳
۵-۴-۶- استفاده از پنجره های PVC: 243
۶-۴-۶- شیشه های دوجداره: ۲۴۳
۷-۴-۶-مطالعه و بررسی پوسته های ژئودیسک: ۲۴۴
۱-۴-۶-بررسی تکنیک های موجود جهت نورپردازی رنگی متنوع (LED lighting): 246
۱-۸-۴-۶-لامپ های LED: 246
۲-۸-۴-۶- مزایای نورپردازی منابع نوری LED : 247
۴-۸-۴-۶- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: ۲۵۰
مدارک طرح ۲۵۰
فصل هشتم: ۲۶۵
منابع و مآخذ ۲۶۵
فهرست منابع فارسی: ۲۶۶

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.