خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز هنرهای نمایشی ۸۵ص

مطالعات مرکز هنرهای نمایشی ۸۵ص

مطالعات مرکز هنرهای نمایشی ۸۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

همراه این مطالعات ۹صفحه فایل ورد برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
برنامه فیزیکی دارای لابی، حوزه ی هنرهای دستی، حوزه ی هنرهای ترسیمی ،حوزه ی موسیقی ،حوزه های هنرها و حرکات نمایشی،حوزه ی ادبیات،حوزه ی معماری،کافه رستوران و اداری می باشد.

 

فصل اول: معرفی کلیات طرح
اطلاعات مربوط به پروژه نهایی۲
۱-۱- عنوان پروژه نهایی ۲
۱-۲- عنوان بخش عملی ۲
۱-۳- اطلاعات استاد راهنما ۲
۱-۴- جزئیات طرح ۲
۱-۵- هدف از اجرای پروژه ۳
۱-۶- کلید واژگان ۳
۱-۷- روش پژوهش ۳
۱-۸- پیش بینی تکنیکهای مورد استفاده ۳
۱-۹- جدول زمانی ۳
۱-۱۰- فهرست منابع پایان نامه ۳

فصل دوم: اقلیم
اقلیم هر استانی که خواستید ایمیل می شود.

فصل سوم: مبانی نظری
۳-۱-آیین نمایشی در شهر ۳۷
۳-۲-فضای نمایش ۳۸
۳-۳-صحنه؛ آشکارترین نشانه تئاتر ۳۸
۳-۴-دلایل انتخاب پروژه مرکز هنرهای نمایشی ۴۰
۳-۵-انتخاب سایت ۴۶
۳-۶-جدول انتخاب بهترین نوع آرایش با توجه به نقاط ضعف و قدرت ۵۰
۳-۷-نتیجه گیری ۵۶
۳-۸-منابع و مؤاخذ ۵۷

فصل چهارم: نمایش در گستره تاریخ
۱-۴-تاریخچه نمایش در ایران ۵۹
۴-۱-۱-نمایش های پیش از اسلام ۵۹
۴-۱-۲-نمایش پس از اسلام۶۱
۴-۱-۳-نمایش معاصر ۶۳
۴-۲-انواع نمایش در ایران۶۶
۴-۲-۱-نمایش های کاروانی ۶۷
۴-۲-۱-۱-مراسم قالی شویان ۷۰
۴-۲-۱-۲-رابطه مراسم قالی شویان با آیین مهرپرستی ایران باستان ۷۰
۴-۲-۲-داستان گویی نمایشگرانه (نقالی) ۷۰
۴-۲-۳-نمایش عروسکی۷۲
۴-۲-۴-نمایش های تعزیه ۷۴
۴-۲-۵-نمایش های خنده دار۷۷
۴-۲-۶-نمایش های باختری ۷۸
۴-۲-۶-۱-تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران ۸۱
۴-۲-۶-۲-جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی ۸۲
۴-۳-منابع و مؤاخذ ۸۴

فصل پنجم: برنامه ریزی کالبدی
۵-۱-استانداردها و ضوابط۸۶
۵-۱-۱-کتابخانه ۸۶
۵-۱-۲-نمایشگاه ۸۸
۵-۱-۳-سالن های اجتماعات ۸۹
۵-۱-۴-فضاهای اداری ۹۱
۵-۲-طراحی تالار نمایش۹۴
۵-۳-حجم تالار ۹۴
۵-۴-فرم متناسب برای تالار همایش ۹۴
۵-۵-محدودیت های آکوستیک در سالن ۹۵
۵-۶-شیب کف سالن۹۵
۵-۷-ورودی نمایشگران ۹۶
۵-۸-پیش صحنه ۹۶
۵-۹-دامنه دید ۹۶
۵-۱۰-اندازه و فرم سالن ۹۷
۵-۱۱-خروجی ها و مفهوم فرار ۹۷
۵-۱۲-عرض خروجی ها ۹۸
۵-۱۳-منابع و مؤاخذ۹۹

فصل ششم: الگوهای طراحی
تحلیل نمونه های مشابه۱۰۱
۶-۱-نگاهی به معماری تکیه دولت ۱۰۱
۶-۱-۱-معماری تکیه دولت ۱۰۳
۶-۱-۲-موقعیت تکیه دولت ۱۰۵
۶-۱-۳-معمار تکیه دولت ۱۰۵
۶-۱-۴-تاریخ احداث تکیه دولت ۱۰۶
۶-۲-مرکز هنرهای نمایشی کیمل ۱۰۸
۶-۳-مرکز هنرهای نمایشی چهارفصل تورنتو ۱۱۲
۶-۴-مرکز هنرهای نمایشی لینکولن ۱۱۵
۶-۵-مرکز هنرهای نمایشی بتل ۱۱۸
۶-۶-تئاتر جدید گلوب نیویورک۱۲۱
۶-۷-منابع و مؤاخذ۱۲۳

منابع و مؤاخذ۱۲۴

مطالعات مرکز هنرهای نمایشی ۸۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

همراه این مطالعات ۹صفحه فایل ورد برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
برنامه فیزیکی دارای لابی، حوزه ی هنرهای دستی، حوزه ی هنرهای ترسیمی ،حوزه ی موسیقی ،حوزه های هنرها و حرکات نمایشی،حوزه ی ادبیات،حوزه ی معماری،کافه رستوران و اداری می باشد.