خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست , رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول: ۱۲
مقدمه ۱۲
۱-۱-۱ بیان مسئله : ۱۲
۱-۱-۲ سیرمطالعاتی تحقیق: ۱۴
۱-۱-۲-۱ اهداف تحقیق : ۱۶
۱-۱-۲-۲ سوالها: ۱۷
۱-۱-۲-۳ اصطلاحات : ۱۷
کودک: ۱۷
کودک خیابانی : ۱۷
کودک بی سرپرست ۱۸
کودک بد سرپرست ۱۸
پیمان نامه جهانی حقوق کودک: ۱۸
فضا: ۱۸
سازماندهی فضایی: ۱۹
فصل دوم: ۱۹
موضوع اصلی تحقیق ۱۹
۱-۲-۱ شناخت روحی و جسمی کودکان : ۱۹
شناخت کودک و بررسی نیازهای او ۲۰
۲٫ نیازهای اجتماعی ۲۶
تعاریف و مفاهیم ۳۹
حمایت از کودکان بی سرپرست ۴۳
در باب حمایت از کودکان بی سرپرست ( بد سرپرست) در ایران: ۶۵
اصل ۲۱ قانون اساسی ۶۶
بحث از پیشگیری ۶۸
الگوی رشدی بوستون ((oston)Developmentd model ) 71
نگاهی مختصر به وضعیت کودکان بی سرپرست و نهادهای نگهداری از این کودکان در سرتاسر دنیا ۷۲
کودکان خیابانی ۷۶
تعاریف و مفاهیم ۷۷
تقسیم بندی کودکان خیابانی ۷۹
طبقه بندی دیگری از کودکان خیابانی ۸۰
اشکال مختلف بی سرپرستی ۸۰
طبقه بندی کودکان خیابانی ۸۱
ب . طبقهبندی از حیث نوع زندگی خیابانی ۸۴
۱ . کارتنخوابها ۸۶
۲ . اتوبوس خواب و قطار خواب ۸۷
۳ . هتلخوابها ۸۷
د . گروه های سنی کودکان خیابانی ۸۷
عوامل موثر در گسترش پدیده ی کودکان خیابانی ۸۸
ویژگی های کودکان خیابانی ۹۱
اقدامات موثر در پیشگیری از بروز پدیده ی کودکان خیابانی ۹۴
نیاز به داشتن یک حامی: ۹۶
گریز از زندگی اجتماعی : ۹۶
نیاز به اعتماد به نفس: ۹۷
نیاز به محبت: ۹۷
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۹۸
نیاز به احساس مالکیت: ۹۸
نیاز به داشتن یک حامی: ۹۹
گریز از زندگی اجتماعی : ۹۹
نیاز به اعتماد به نفس: ۱۰۰
نیاز به محبت: ۱۰۰
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۱۰۱
نیاز به احساس مالکیت: ۱۰۱
وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست ناشی از جنگ ۱۰۶
الف کودکان آواره ۱۰۷
ب کودکان بی سرپرست ۱۰۸
حمایت حقوقی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۰۹
بازپروری و حمایت عملی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۱۳
الف نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی در حمایت از کودکان قربانی جنگ ۱۱۵
ب مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۱۸
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و مشکلات آنها ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۴
جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست ۱۲۶
شیرخوارگاه آمنه ۱۳۳
فرزند خواندگی در ایران ۱۳۴
کودک آزاری، کودکان بد سرپرست و خلاء قانونی ۱۳۴
قوه قضائیه از واقعیات کودک آزاری، دور است ۱۳۶
تاریخچه ۱۳۶
دوستان در دنیا یک سازمان وجود دارد که من امروز این سازمان را معرفی می کنم و کارهایی که در این سازمان برای کودکان چهبی سرپرست و چه کودکانی که حق حمایتی دارند. ۱۳۷
یونیسف ۱۳۷
اولویت‌ها ۱۳۸
تحصیل ۱۳۹
مصون سازی مثبت ۱۴۰
حفاظت از کودکان ۱۴۰
اچ‌آی‌وی-ایدز ۱۴۱
کودکی ۱۴۱
استنباط عمومی ۱۴۲
پشتیبانی مالی ۱۴۳
صندوق اعانات یونیسف ۱۴۳
۱-۲-۲ کودکان و فعالیت های خلاقانه : ۱۴۴
۱-۲-۳ بی سرپرستی ، تاریخچه و علل آن : ۱۴۷
۱-۲-۴ ایتام از دیدگاه اسلام : ۱۵۰
۱-۲-۵ کودکان بی سرپرست : ۱۵۱
الف ) کودکان بی سرپرست : ۱۵۳
ب) کودکان خیابان : ۱۵۳
۱-۲-۶ عوامل بوجود آمدن کودکان بی سرپرست ۱۵۴
۱-۲-۶-۱ عوامل اجتماعی : ۱۵۴
۱-۲-۶-۲ عوامل اقتصادی : ۱۵۵
۱-۲-۶-۳ عوامل خانوادگی : ۱۵۵
۱-۲-۷ خانواده : ۱۵۶
۱-۲-۷-۱ ناسازگاری والدین در محیط ناآرام خانواده : ۱۵۷
۱-۲-۷-۲ طلاق : ۱۵۸
۱-۲-۷-۳ بدرفتاری جسمی و روانی در خانه : ۱۵۹
۱-۲-۷-۴ فقر : ۱۵۹
۱-۲-۷-۵ بیکاری : ۱۶۰
۱-۲-۸ طبقه بندیکودکان بی سرپرست بر اساس خانواده : ۱۶۱
۱-۲-۸-۱ کودکان بی سرپرست با سرپرست : ۱۶۱
۱-۲-۸-۲ کودکان بی سرپرست بی سرپرست : ۱۶۲
۱-۲-۸-۳ کودکان بی سرپرست بد سرپرست : ۱۶۲
۱-۲-۸-۴ کودکان بی سرپرست مهاجر : ۱۶۲
۱-۲-۹ خطراتی که کودکان بی سرپرست با آن مواجه هستند : ۱۶۳
۱-۲-۱۰ بررسی تحقیقات خارجی : ۱۶۵
۱-۲-۱۰-۱ هندوستان : ۱۶۵
۱-۲-۱۰-۱۱ فیلیپین : ۱۶۶
۱-۲-۱۰-۳ تایلند : ۱۶۷
۱-۲-۱۰-۴ بنگلادش : ۱۶۸
۱-۲-۱۰-۵ پاکستان : ۱۶۸
۱-۲-۱۰-۶ کنیا : ۱۶۹
۱-۲-۱۰-۸ برزیل : ۱۷۱
۱-۲-۱۰-۹ فنلاند: ۱۷۲
نمونه فضاهای مجموعه ۱۷۴
۱-۲-۱۰-۱۰ سوئیس : ۱۷۶
۱-۲-۱۱ بررسی نمونه های داخلی : ۱۷۶
۱-۲-۱۱-۱ بررسی فعالیتهای معاونت امور اجتماعی بهزیستی : ۱۷۶
۲ – مراکز جمع آوری ، تشخیص و جایگزینیکودکان بی سرپرست ۱۷۸
( پسر ) : ۱۷۸
۱-۲-۱۲-۲ مرکز جمع آوری ، طبقه بندی و نگهداری بچه های خیابانی( خانه سبز ) : ۱۸۰
نمای ساختمان خانه سبز ۱۸۲
تصاویری از کتابخانه و نمازخانه خانه سبز ۱۸۹
۱- موسسه خیریه فرهنگی– تربیتی بهاران پردیس سپاهان ( حضرت رقیه ( س ) ) : ۱۹۰
۲ ) مجتمع حمایتی شهید فیاض بخش : ۱۹۳
۳ ) مجتمع خدماتی– حمایتی شهید قدوسی : ۱۹۴
۴ ) شبانه روزی حبیب ابن مظاهر : ۱۹۴
۵ ) مجموعه مرکز رفاه خانواده سبزوار : ۱۹۶
فصل سوم: ۱۹۸
مبانی نظری طراحی ۱۹۸
۱-۳-۱ معنای رنگ ها : ۱۹۸
رنگ خاکستری: ۱۹۸
آبی : ۱۹۹
سبز: ۲۰۱
قرمز : ۲۰۲
زرد : ۲۰۳
بنفش : ۲۰۳
قهوه ای : ۲۰۴
سیاه : ۲۰۵
۱-۳-۲ سازواری اشکال هندسی و رنگها : ۲۰۵
۱-۳-۳ نتیجه گیری: ۲۰۸
فصل چهارم : ۲۱۰
جغرافیای طبیعی و مطالعات اقلیمی ۲۱۰
۱-۶-۲ توپوگرافی زمین و ساختمان : ۲۲۶
۱-۶-۳ طراح زمین (توپو گرافی) : ۲۲۷
۱-۶-۴ توپو گرافی و طراحی زمین : ۲۲۸
فصل هفتم : ۲۵۱
مبانی و مطالعات طرح ۲۵۱
۱-۷-۱ فضای اداری و پذیرش : ۲۵۱
۱-۷-۳ بخش آموزشی : ۲۵۳
۱-۷-۴ بخش کارگاهی: ۲۵۵
۱-۷-۵ نکاتی در زمینه طراحی وبرنامه ریزی کارگاه: ۲۵۶
۱-۷-۵-۱ کتابخانه: ۲۵۹
۱-۷-۵-۲ سالن اجتماعات : ۲۶۰
۱-۷-۵-۴ رستوران و تریا: ۲۶۱
۱-۷-۵-۵ آشپزخانه: ۲۶۲
۱-۷-۵-۶ رختشورخانه : ۲۶۳
۱-۷-۵-۷ فضاهای ورزشی– تفریحی : ۲۶۴
۱-۷-۵-۸ فضاهای سبز : ۲۷۰
۱-۷-۵-۹ نمایشگاهها و غرفه های فروش : ۲۷۱
۱-۷-۵-۱۰ بخش مسکونی : ۲۷۱
۱- منطقه خواب : ۲۷۴
۲-گنجه های عمومی و انفرادی : ۲۷۴
۳-منطقه استراحت ۲۷۴
۴- منطقه آرام : ۲۷۵
۱-۷-۵-۱۱ بخش های خدماتی : ۲۷۸
منابع: ۲۷۹

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان