خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز فرهنگی هنری نشر و گسترش معماری ۱۳۰ اسلاید

مطالعات مرکز فرهنگی هنری نشر و گسترش معماری ۱۳۰ اسلاید

مطالعات مرکز فرهنگی هنری نشر و گسترش معماری ۱۳۰ اسلاید
این مطالعات بصورت فایل پاورپوینت می باشد.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده۹
پیشگفتار۱۰
مقدمه۱۳

۱-پژوهش های بنیادین۱۵
۱-۱معماری چیست؟۱۶
۲-۱تاریخ معماری۱۸
۳-۱فلسفه در معماری۲۰
۴-۱دستاورد معماری۲۱
۵-۱مردم و معماری۲۲
۶-۱معماری و جوانان۲۲

۲-اهداف پروژه واهداف کلان۲۴
۲-۱ضرورت و اهمیت موضوع پروژه۲۵
۲-۲اهداف وسیاست های کلان طرح۲۶
۱-۲-۲کمبودمنابع اطلاعاتی وتحقیقاتی۲۷
۲-۲-۲موانع موجوددرآموزش۲۷
۳-۲-۲به روزرسانی طرح۲۸
۴-۲-۲کمبودتجهیزات۲۸
۵-۲-۲جلب توجه مردم به مقوله معماری۲۹

۳-شناخت ویژگی های آب وهوایی وجغرافیایی به طراح ۳۰
۱-۳تاریخچه شهرتبریز۳۱
۱-۱-۳چگونگی سازوپیدایش شهرتبریز۳۱
۲-۱-۳شهرتبریز۳۳
۳-۱-۳موقعیت۳۴
۲-۳جغرافیا و اقلیم تبریز۳۵
۱-۲-۳مشخصات جغرافیایی۳۵
۲-۲-۳تقسیمات کشوری۳۵
۳-۲-۳رودها۳۶
۴-۲-۳کوهها۳۶
۵-۲-۳زبان۳۷
۶-۲-۳آب و هوا۳۸
۷-۲-۳درجه حرارت و میزان بارندگی۳۹
۸-۲-۳بادها و جریانات هوایی و بادهای منطقه ای ۴۰

۳-۳جمعیت شهر تبریز۴۱
۴-۳معرفی سایت مجموعه
۱-۴-۳آلترناتیو اول۴۴
۲-۴-۳آلترناتیو دوم۴۵
۳-۴-۳آلترناتیو سوم۴۶
۲-۴-۳دسترسی سایت۴۷
۳-۴-۳جهت وزش باد۴۷
۴-۴-۳آلودگی صوتی۴۷
۵-۴-۳دید و منظر سایت۴۷

۵-برنامه فیزیکی۵۱
برنامه پیشنهادی
۱-۵بخش تحقیقاتی۵۴
۲-۵بخش نمایشی۵۷
۳-۵بخش آموزشی۵۹
۴-۵بخش اداری۶۰

۶-ضوابط و استانداردهای طرح۶۶
۱-۶ضوابط طراحی بخش آموزشی۶۷
۲-۶ضوابط طراحی بخش تحقیقاتی۷۰
۳-۶ضوابط طراحی بخش نمایشی۸۴
۷-نقش سازه و تاسیسات در طراحی۸۹
۸-مصادیق۹۶
۱-۸موزه هنرهای معاصر۹۷
۲-۸خانه هنرمندان ایران۱۰۳
۳-۸موزه تاریخ هولوکاست۱۰۶
۴-۸اتحادیه بین المللی معمارانUIA110
۵-۸موزه معماری فنلاند۱۱۲
۶-۸مرکز معماری کانادا CCA114
۷-۸انسیتو معماری هلند NAI 116
منابع و ماخد۱۱۸-۱۱۹
مطالعات مرکز فرهنگی هنری نشر و گسترش معماری ۱۳۰ اسلاید
این مطالعات بصورت فایل پاورپوینت می باشد.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان