خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه ورزشی ۱۸۰ص

مطالعات مجموعه ورزشی ۱۸۰ص

مطالعات مجموعه ورزشی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

فصل اول ۳
بررسی تاریخچه تهران وسیر تحول معماری وشهرسازی آن ۳
۱ـ پیدایش شهر تهران ( دوره صفویه وزندیه ) ۴
۲ـ دوره قاجار ۵
۳ـ دوره پهلوی اول ۷
۴ـ دوره پهلوی دوم تا حال حاضر ۸
فصـل دوم ۱۰
مطالعات پایه ۱۰
اقلیم ۱۱
۱ـ تأثیر شرایط اقلیمی روی انسان و معماری ۱۱
۱ـ۱ـ تأثیر درجه حرارت ۱۱
۲ـ۱ـ تأثیر رطوبت ۱۲
۳ـ۱ـ تأثیر تشعشع خورشید ۱۲
۴ـ۱ـ تأثیر جریان هوا ۱۳
۲ـ. جدول اقلیم ۱۴
۱ـ۲ـ. زیست ( بیوکلیماتیک ) ۱۴
۲ـ۲ـ.تعیین فرم و جهت استقرار ساختمانها ۱۴
۳ـ۲ـ تأثیر جهت تابش خورشید در استقرار ساختمان ۱۶
۱ـ رهنمود پیشنهادی فواصل ساختمانها ۱۶
۲ـ. تأثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۱۷
۴ـ۲ـ. شرایط اقلیمی و اثرات آن بر معیارها و ضوابط طراحی شهری و معماری ۱۷
مطالعات بستر طرح «استان تهران» ۱۹
۱ـ استان تهران ۱۹
۲ـ شهر تهران ۱۹
۱ـ۲ـ موقعیت جغرافیایی ۱۹
۱ـ۱ـ۲ـ ناهمواریهای منطقه تهران ۲۰
۲-۱-۲- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران ۲۰
۲ـ۲ـ اقلیم ( آب و هوا ) ۲۱
۱ـ۲ـ۲ـ میزان بارش ۲۱
۲ـ۲ـ۲ـ رطوبت نسبی ۲۲
۳ـ۲ـ۲ـ روزهای یخبندان ۲۲
۴ـ۲ـ۲ـ روزهای بارانی ۲۲
۵ـ۲ـ۲ـ بادها ۲۲
۶ـ۲ـ۲ـ منابع آب ۲۳
۷ـ۲ـ۲ـ پوشش گیاهی ۲۳
۳ـ۲ـ بررسی مسایل زیست محیطی تهران ۲۴
۱ـ۳ـ۲ـ تعیین جهت بنا ۲۴
۲ـ۳ـ۲ـ تأثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۲۴
۳ـ۳ـ۲ـ تأثیر زاویه تابش خورشید در فاصله ساختمان ها از هم ۲۵
۴ـ۳ـ۲ـ ارتفاع بناها ۲۵
۵ـ۳ـ۲ـ فضاهای باز ۲۵
۶ـ۳ـ۲ـ فرم ساختمان ۲۵
۷ـ۳ـ۲ـ احکام و ضوابط طراحی معماری ۲۶
۴ـ۲ـ جمعیت ۲۶
۵ ـ۲ـ بررسی و نتیجه گیری از آمار موجود جغرافیایی و اقلیمی منطقه شهری تهران ۲۷
مطالعات منطقه ۱۰ شهرداری ۲۸
۱-۳- مقدمه ۲۸
۱ـ کاربری زمین ۲۹
۱– ۱- اولویت بندی کمبودها درنواحی مختلف ۲۹
۲- زیرساخت های شهری ۲۹
۱-۲ـ مترو ۲۹
۲-۲ـ محورهای عمده ارتباطی ۳۰
۳-۲ـ فاضلاب ۳۰
۴-۲ـ خطوط انتقال آب ۳۰
۵-۲ـ خطوط انتقال فشار قوی گاز ۳۰
۶-۲ـ خطوط برق فشار قوی وپست های مربوطه ۳۱
۷-۲- کانال ها، رودخانه ها وحرایم مربوطه در منطقه ۳۱
کانال جی : ۳۱
۸-۲ـ شبکه دفع آبهای سطحی تهران ۳۱
۳- بررسی وتحلیل وضعیت کلی وویژگی های منطقه به لحاظ ایمنی در برابر سوانح ۳۱
۱ـ۳ـ کاهش آثار زلزله ۳۲
۲-۳-آتش نشانی ۳۲
۴ـ حمل ونقل وترافیک ۳۲
۱ـ۴ـ تحلیل نحوه ارتباط معابر در شبکه بر اساس سلسله مراتب آنها : ۳۲
۵- برنامه ریزی کالبدی منطقه ۱۰ ۳۳
۱-۵- کاربری آموزشی ۳۳
۲-۵- کاربری فرهنگی ۳۳
۳-۵- کاربری درمانی ۳۴
۴-۵- کاربری ورزشی ـ تفریحی ۳۴
۶-۵- کاربری فضای سبز ۳۴
۲-۳- اهم مسائل ومشکلات منطقه ۱۰ ۳۴
۳ـ۳ ـ راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در منطقه ۱۰ ۳۵
فصل سوم ۳۷
مطالعات کالبدی ۳۷
مرحله اول ۳۸
معرفی پروژه ۳۸
۱ـ فضاهای مورد نیاز در بخش ورزشی و تفریحی ۳۸
۲ـ فضاهای آموزشی ۳۸
۳ـ بخش خدماتی ۳۸
۴ـ بخش مدیریت ۳۹
نحوه چیدمان پلان ها ۳۹
برآورد مقدماتی هزینه اجرایی پروژه ۴۰
مرحله دوم ۴۱
بررسی نیازهای معماری، سازه و تاسیسات پروژه ۴۱
۱- بررسی معماری ۴۱
۱-۱- بررسی فعالیت های ورزشی ۴۳
۱-۱-۱-تعاریف و مشخصات مکانهای ورزشی ۴۳
۱-۱-۱-۱-زورخانه ۴۳
۲-۱-۱-۱زمین ورزش ۴۳
۳-۱-۱-۱-سالن ورزش ۴۳
۴-۱-۱-۱-باشگاه ورزشی ۴۹
۵-۱-۱-۱-استادیوم ورزشی ۴۹
۶-۱-۱-۱-ورزشگاه ۵۲
۷-۱-۱-۱-مجموعه ورزشی ۵۲
۸-۱-۱-۱-پارکهای تفریحی – ورزشی ۵۲
۲-۱-۱-ورزشهای آبی ۵۲
۱-۲-۱-۱-شنا ۵۲
۱-۱-۲-۱-۱- مقررات و معیارهای طراحی ورزشهای آبی و استخرهای شنا ۵۳
۲-۱-۲-۱-۱- مشخصات کالبدی استخر ها ۵۵
۳-۱-۲-۱-۱- جانمایی و ارتباط فضایی سالن ها ۵۹
۴-۱-۲-۱-۱- فضاهای جنبی مورد نیاز ۶۰
۵-۱-۲-۱-۱- ملاحظات محیطی ویژه ورزش ۶۰
۳-۱-۱- ورزشهای توپی ۶۷
۱-۳-۱-۱-بسکتبال ۶۷
۲-۳-۱-۱-والیبال ۶۸
۳-۳-۱-۱-هندبال ۶۸
۴-۳-۱-۱-فوتسال ۶۹
۵-۳-۱-۱-تنیس ۶۹
۶-۳-۱-۱- بدمینتون ۷۱
۷-۳-۱-۱- اسکواش ۷۱
۸-۳-۱-۱- تنیس روی میز ۷۱
۹-۳-۱-۱-بیلیارد ۷۱
۴-۱-۱- ورزشهای بدون توپ ۷۲
۱-۴-۱-۱-شطرنج ۷۲
۲-۴-۱-۱-دو و میدانی ۷۳
۳-۴-۱-۱-ژیمناستیک ۷۷
۶-۴-۱-۱-آمادگی جسمانی ،بدنسازی و ایروبیک ۷۷
۴-۴-۱-۱-ورزشهای رزمی ۷۹
۵-۴-۱-۱- کشتی ۷۹
۶-۴-۱-۱-وزنه برداری ۸۰
۷-۴-۱-۱-جودو ۸۰
۸-۴-۱-۱-بوکس ۸۰
۴-۱-۱- استانداردهای کلاس‌ها ۸۱
۵-۱-۱- انبار کردن متعلقات مراجعان ۸۶
۲-۱- مقررات و معیارهای طراحی سالن ها ۹۵
۱-۲-۱- مشخصات فضایی و معماری و سالن های ورزشی ۹۵
۱-۱-۲-۱- دسترسی سالن ها ۹۵
۲-۱-۲-۱- ارتفاع سالن های ورزشی ۹۶
۳-۱-۲-۱-تجهیزات سالن های ورزشی ۹۷
۲-۲-۱-مقررات فنی-جزئیات ساختمانی ۹۹
۱-۲-۲-۱- کف سازی زمین های ورزشی ۹۹
۲-۲-۲-۱- مقررات عمومی دیوارها ۹۹
۳-۲-۲-۱- مقررات عمومی سقف ها ۱۰۱
۴-۲-۲-۱- نورپردازی و رنگ سقف ها ۱۰۱
۳-۱- طرق تأمین هوشمندی در بنا ۱۰۳
۱-۳-۱- جداساختن سه مجموعه ۱۰۳
۱-۱-۳-۱- ملاحظات سازه ۱۰۴
۲-۱-۳-۱- ملاحظات تأسیسات مکانیکی ۱۰۴
۳-۱-۳-۱- ملاحظات تأسیسات برقی و الکترونیکی ۱۰۵
۲-۳-۱- وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ۱۰۵
۳-۳-۱- اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ۱۰۶
۴-۳-۱- تاثیر توصیه ها بر معماری طرح ۱۰۶
۲- بررسی سیستم سازه ۱۰۷
۱-۲- مبانی طراحی ۱۰۸
۲-۲- معرفی انواع سیستم های سازه ۱۰۹
۳-۲- معرفی گزینه پیشنهادی ۱۱۱
۴-۲- جمع بندی ۱۱۱
۳- بررسی سیستم تاسیسات مکانیکی ۱۱۱
شرایط محیط ۱۱۱
۱-۳-تهویه ۱۱۲
۱-۱-۳- شرایط تهویه ۱۱۲
۱-۱-۱-۳- خالص بودن هوا ۱۱۳
۲-۱-۳- میزان تهویه ۱۱۳
۳-۱-۳- سیستمهای تهویه ۱۱۴
۱-۳-۱-۳- مبانی طرح ۱۱۴
الف ـ شرایط هوای خارج ۱۱۴
ب ـ شرایط هوای داخل فضاهای مختلف (شرایط آسایش انسان) ۱۱۵
ج ـ تصفیه هوا ۱۱۵
د ـ تعویض هوا و فشار نسبی ۱۱۶
۲-۳-۱-۳- محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ۱۱۶
۱-۲-۳-۱-۳- سیستم مبرد از نوع کمپرسور ضربه‌ای (تراکمی) ۱۱۶
۲-۲-۳-۱-۳- سیستم مبرد از نوع کمپرسور سانتریفوژ ۱۱۷
۳-۲-۳-۱-۳- سیستم مبرد از نوع جذبی ، دستگاه خنک کننده جذبی (ابزربشن) ۱۱۷
۴-۲-۳-۱-۳- مولد انرژی سرمایی ۱۱۸
۵-۲-۳-۱-۳- مولد انرژی گرمایی ۱۱۸
۶-۲-۳-۱-۳- مخازن تهیه آبگرم مصرفی ۱۱۹
۷-۲-۳-۱-۳- مرکز تولید و توزیع انرژی ۱۲۰
۳-۳-۱-۳- بررسی سیستم های مختلف تاسیسات ۱۲۰
۱-۳-۳-۱-۳- سیستم تمام هوا ۱۲۱
۱- دستگاههای هوارسان با حجم ثابت ۱۲۱
۲- دستگاههای هوارسان یک منطقه ای ۱۲۱
۳- دستگاههای هوارسان چند منطقه ای ۱۲۲
۴ ـ دستگاههای هوارسان یک منطقه ای با کویل دوباره گرمکن ۱۲۲
۵- سیستم هوا- آب ۱۲۳
۶- فن کویل ۱۲۳
۷- کولر آبی و ایرواشر ۱۲۳
۸- دستگاه زنت( زمستانی- نیمه تابستانی ) ۱۲۴
۹- سیستم تمام آب ۱۲۴
۱۰ـ سیستم گرمایش از کف ۱۲۵
۱۱- دستگاههای پکیج یونیت ۱۲۵
۴-۳-۱-۳- بررسی اقتصادی سیستم های تهویه مطبوع ۱۲۵
۵-۳-۱-۳- انتخاب سیستم تاسیسات گرمایشی- سرمایشی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ۱۲۶
۶-۳-۱-۳- انتخاب سیستم های نهایی ۱۲۸
۱-۶-۳-۱-۳- راهروها و لابی ۱۲۸
۲-۶-۳-۱-۳- پارکینگ ۱۲۸
۲-۳- ایمنی و اطفاء حریق ۱۲۹
۱-۲-۳- سیستم اعلام حریق ۱۲۹
۲-۲-۳- مقررات ایمنی از حریق ۱۳۰
۱-۲-۲-۳- ضوابط ایمنی سالن های ورزشی برای محافضت ورزشکاران و تماشاچیان ۱۳۰
۲-۲-۲-۳- راههای خروج ۱۳۱
۳-۳- کنترل صدا : ۱۳۲
۴-۳- آبرسانی ۱۳۲
۱-۴-۳ تامین آب به مقدار مورد نیاز برای مصارف مختلف در ساختمان ۱۳۲
۲-۴-۳ سیستم تأمین فشار آب ۱۳۳
۱-۲-۴-۳- انتخاب سیستم تامین فشار آب ۱۳۴
۲-۲-۴-۳- بوستر پمپ های دور متغیر ۱۳۵
۵-۳ـ سیستم اطفاء حریق ۱۳۶
۶-۳ـ فاضلاب و آب باران ۱۳۶
۷-۳ ـ تاسیسات بهداشتی ۱۳۷
۸-۳- محاسبات تاسیسات مکانیکی ۱۵۳

-۴تاسیسات الکتریکی ۱۵۰
۱-۱-۴- تعیین میزان مصرف ۱۵۱
مرحله سوم ۱۵۱
نمونه مشابه ۱۵۱
۱-مجموعه ورزشی آزادی ۱۵۲
۱-۱-تاریخچه ۱۵۲
۲-۱- مشخصات کلی ۱۵۳
۳-۱- سالن۱۲هزارنفری ۱۵۴
۴-۱- سالن بسکتبال ۱۵۶
۵-۱- سالن کشتی (خانه کشتی) ۱۵۷
۶-۱- سالن والیبال ۱۵۸
۷-۱- سالن تیر اندازی ۱۵۹
۸-۱- سالن های استخر ۱۶۰
۹-۱- پلان استادیوم یکصدهزار نفری فوتبال ۱۶۵
۱۰-۱- دریاچه ۱۶۲
۲- مجتمع ورزشی ونک ۱۶۳
فصل چهارم ۱۷۱
برنامه فیزیکی پروژه ۱۷۱
پیوست
جدول ۱ ۱۷۱
مشخصات فنی تجهیزات موتورخانه و هوا سازها ۱۷۲
پلان های فاضلاب ۱۷۶
پلان موتور خانه ۱۸۱
پالان های آبرسانی ۱۸۲
پلان های هواسازی ها، کانال کشی ها و لوله های هواساز ۱۸۶
پلان استخر ، سونا و جکوزی ۱۹۰
پلان گرمایش از کف استخر ۱۹۱
منابع
مطالعات مجموعه ورزشی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان