خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص

مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص

مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱

۱-فصل اول
۱-۱مقدمه ۴
۱-۲بیان طرح ۵
۱-۳اهمیت طرح ۶
۱-۴اهداف تحقیق ۶
۱-۵سوالات و فرضیات۷
۱-۶واژه ها و اصطلاحات طرح ۸

۲-فصل دوم
۲-۱سیر ایجاد فضاهای فرهنگی ورزشی و تفریحی در جهان ۲۵
۲-۲بررسی و تحلیل نمونه ها در جهان ۲۶
۲-۳سیر ایجاد فضاهای تفریحی ورزشی در ایران ۳۹
۲-۴بررسی و تحلیل نمونه ها در ایران ۴۰

۳-فصل سوم
۳-۱ اصول طراحی ۴۹

۴-فصل چهارم
۴-۱ مقررات فنی و جزئیات ساختمانی ۶۱

۵-فصل پنجم
۵-۱مطالعات اقلیمی ۶۷
۵-۲تهران شناسی ۸۵

۶-فصل ششم
۶-۱روند طراحی ۹۴
۶-۲تحلیل سایت۹۴
۶-۳محدوده طراحی ۹۶
۶-۴تشریح ایده های طرح۹۸
۶-۵برنامه فیزیکی ۱۰۱
۶-۶ویژگی های سازه ۱۰۵
منابع و مآخذ

فهرست کلی مطالعات
چکیده :
۱-۱مقدمه
۱-۲بیان طرح
۱-۳اهمیت طرح
۱-۴اهداف تحقیق
۱-۵سؤالات و فرضیات
۱-۶واژه‌ها و اصطلاحات طرح:
– اوقات فراغت
– فرهنگ
ورزش
تاریخچه ورزش
ورزش در ایران
اهداف ورزش
اهداف بهداشتی و تندرستی
اهداف پرورشی و اخلاقی‌
اهداف روانی‌ و اجتماعی
فواید ورزش و تربیت بدنی
فعالیت بدنی منظم :
-طبیعت
مقدمه ایی بر حضور طبیعت در معماری
-طبیعت بستری برای معماری
-طبیعت عنصری از معماری
-طبیعت آرایه ایی بر معماری
طبیعت رهنوردی بر معماری
– فعالیت‌های تفریحی
– فعالیت‌های ورزشی
– فضای شهری
– فضای سبز
– نظم ارگانیک
– نظم هندسی
۲-۱سیر ایجاد فضاهای فرهنگی، تفریحی در جهان
۲-۲بررسی و تحلیل نمونه ها در جهان
مجموعه فرهنگی تفریحی لاویلت پاریس
مجموعه‌های فرهنگی، تفریحی ژاپن
– مرکز فرهنگی شوناندا
مجموعه ورزشی فوجی ساوا
۲-۳سیر تاریخی ایجاد فضاهای تفریحی در ایران
۲-۴بررسی و تحلیل مجموعه‌های ورزشی تفریحی ایران
مجتمع فرهنگی- ورزشی ونک
مجموعه فرهنگی-ورزشی زرافشان
مجموعه ورزشی رفسنجان
۳-۱اصول طراحی
فضاهای ورزشی
فضاهای بازی
– زمین‌های بازی مخصوص کودکان زیر ۳ سال
– زمین‌های بازی کودکان بین ۷-۳ سال
– زمینهای بازی کودکان بین ۹-۷ سال
– زمین‌های بازی کودکان بین ۱۲-۹ سال
– زمینهای بازی نوجوانان
فضاهای آبی
– دریاچه‌‌های مصنوعی
– استخر‌های شنا
– آبشارهای آبی
– آب نماها
فضاهای سبز
– تجهیز فضای سبز
فضاهای خدماتی
پارکینگ‌ها
فروشگاه
تریا و رستوران
سرویس‌های بهداشتی
خانه کودکان
– فضاهای نگهداری اطفال ۶ هفته‌ای تا ۳سال
– فضای نگهداری نوباوگان ۳ تا ۶ سال
– فضاهای نگهداری کودکان ۶ تا ۹ سال
فضاهای اداری
جدول (۱-۴)- سرانه فضاهای مجموعه فرهنگی، ورزشی
مطاحظات فنی و جزئیات ساختمانی ویژه
ساختار استخر:
۴-۱مقررات فنی و جزئیات ساختمانی
کف‌سازی زمین‌های ورزشی
خصوصیات اصلی کف‌های ورزشی
انواع کف‌ها
-چوب
بلوک‌های ترکیبی
الف)نورپردازی و رنگ سقف‌ها
ب)قابلیت سقف‌های داخلی
تأسیسات حرارتی
تأسیسات سرمایشی
۵-۱مطالعات اقلیمی:
آفتاب:
باد شکن
تهویه:
سایه‌بانها
رطوبت
آسایش حرارتی
ایده ۱- بادشکن‌ها (زمستان)
بررسی ویژگی‌های اقلیمی
ویژگی‌های آب و هوا
درجه حرارت
رطوبت
بارندگی
باد
وضعیت تابش آفتاب
موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه شمالی
یخبندان
تحلیل و بررسی اقلیم منطقه
۵-۲تهران شناسی
جغرافیایی طبیعی استان تهران
استان تهران در کجای ایران واقع است؟
زمین‌شناسی
ناهمواری های استان تهران
مخاطرات طبیعی در استان تهران
مقابله با خطرات ناشی از زلزله
جمعیت در استان تهران
رشد جمعیت استان تهران
ساختمان سنی جمعیت استان تهران
۶-۱روند طراحی
۶-۲تحلیل سایت
دیدهایی از سایت
۶-۳محدوده طراحی
موقعیت زمین
شبکه ارتباطی
سیمای منطقه
بافت اطراف سایت
۶-۴تشریح ایده‌های طراحی
دسترسی‌ها
۶-۵برنامه فیزیکی
بررسی استانداردها
برنامه فیزیکی طرح
فضاهای ورزشی:
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
استخر
سالن‌های بدنسازی

فضاهای تفریحی

عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
کافی شاپ
فضاهای اداری:
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
فضاهای خدماتی
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
جانمایی فضاها
بررسی فضاها و موقعیت استقرار آنها
فضاهای تفریحی
مجموعه ورزشی
زمین‌های بازی
فضاهای خدماتی
پارکینگ
تریا و رستوران
فضاهای اداری
۶-۶ویژگیهای سازه
نیروهای باد
نیروی زلزله
بار برف و باران
تغییرات دمایی
نشست
بار مرده و زنده
اجرای بتنی با فلزی
ستون‌ها
ویژگیهای تاسیساتی
منابع و مآخذ:
مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان