خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی ۱۰۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول :کلیات
توریسم وسیروسیاحت
توریسم وامکانات ونیازها
سیروسیاحت وایرانگردی
قابلیت وامکانات توریستی کشور
مراکز اقامتی ایران
تسهیلات واقدامات دولت وبرنامه دوم
سیاست کلی ایران درمورد صنعت توریسم
خلاصه گزارش ورود جهانگردان به کشور
مفاهیم موجود در زمینه جهانگردی
تعریف جهانگرد
عامل جهانگردی
تاریخ جهانگردی
جهانگردی وسیر وسیاحت در اسلام
سیروسیاحت از دیدگاه قرآن
گردشگری وسیر وسیاحت از دید احادیث
ظهورجهانگردی در دوران معاصر
دسته بندی مسافرین
انواع مسافرت
اثرات صنعت جهانگردی
جنبه های اجتماعی وفرهنگی جهانگردی
ناگواریهای سیاحت
نظرات مختلف در مورد تاثیرات جهانگردی
توسعه جهانگردی ولطمه های وارده به کشور
جهانگردی داخلی
جهانگردی داخلی واثرات آن
عوامل موثر در توسعه سیاحت داخلی
پیشینه جهانگردی در ایران
موقعیت جغرافیای ایران از لحاظ جهانگردی
عوامل موثر در جاذبه های جهانگردی ایران
جاذبه دوره های قبل از اسلام

فصل دوم : مبانی نظری
فرهنگ ، بستر شکوفایی پندار و اندیشه
فرهنگ ، بنیان تئوری حاکم بر پروژه
سیری در فضای معماری و موسیقی
نتیجه گیری

فصل سوم : نمونه های مشابه
نمونه های مجموعه های توریستی وجهانگردی
نمونه های متشابه مجموعه های گردشگری وتوریستی
مجموعه توریستی وجهانگردی میگون
مجموعه توریستی وجهانگردی چاف
بوستانگفتگو پارک کوه سنگی مشهد
شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
هدف از شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
روشمطالعات
مشکلات ومحدودیت های گزارش
جمع بندی
پیشنهادات
تحلیل بر معماری فرهنگسرای خاوران
معرفی مجموع فضاهای فرهنگسرا
سایت مجموعه
ساختمان اداری
بازارچه فرهنگ وهنر
آمفی تئاتر روباز
ساختمان مرکزی
ریز برنامه مراکز فرهنگی وگردشگری
تحلیل وبررسی اماکن اقامتی (هتل)
تحلیل وبررسی اماکن های اقامتی در مراکز تفریحی
هتل از چه نوع وچه میزان تراکم باشد
نوع تسهیلات مورد نیاز هتل
سایت هتل
امکانات مورد نیاز هتل
لابی
فضاهای مربوط به غذا ونوشیدنی
فضاهای تفریحی هتل
فضاهای اداری
نیازهای تخصصی هتل
تجهیزات وطبقات اتاق میهمان

فصل چهارم : اقلیم
خصوصیات جغرافیائی محل پروژه
خصوصیات جغرافیائی استان تهران
موقعیت جغرافیائی استان تهران
آب وهوای استان تهران
منبع آب استان تهران
جمعیت استان تهران
وضعیت اقتصادی استان تهران
فرهنگ وزبان مردم
بررسی ومعرفی شهر تهران
وجه تسمیه تهران
املای صحیح کلمه تهران
پیشینه تاریخی
شیب زمین
حرکت فعال زمین وچین خوردگی ها
جلوه های شهر
منطقه شمال تهران ــ شمیرانات
منطقه غرب تهران
منطقه مرکز وجنوبی تهران
شرایط اقلیمی تهران
عوامل اقلیمی
پارامترهای اقلیمی

فصل پنجم : معرفی سایت (فصل در این پروژه موجود نمی باشد)

فصل ششم : معرفی طرح
روندطراحی مجموعه گردشگری وتوریستی

فصل هفتم : برنامه فیزیکی
برنامه فیزیکی

فصل هشتم : سازه و تاسیسات

فصل نهم : استانداردها

فصل دهم : منابع و ماخذ

مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی ۱۰۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان