خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع فرهنگی آموزشی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع فرهنگی آموزشی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع فرهنگی آموزشی ۱۱۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

مقدمه
عنوان تحقیق
بیان ضرورت های مطالعه و طراحی
اهداف پروژه
مبانی نظری عام
بخش اول مطالعات پایه و زمینه
مطالعات پایه
فرهنگ
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
تعریف فرهنگ عمومی
تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
انواع فرهنگ
فرهنگ نمادی
فرهنگ نهادی
فرهنگ متبلور
فرهنگ مادی
فرهنگ غیر مادی
ویژگیهای فرهنگ
ایستایی فرهنگ
عناصر فرهنگی
فرهنگ پذیری
خصوصیات فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری در عصر حاضر
تاثیر فرهنگ بر فضا
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
فرهنگ و تمدن
فرهنگ و هنر
فرهنگ و ارتباط
فرهنگ و شخصیت
توسعه فرهنگی
ضرورت پرداختن به فرهنگ
تاثیر فرهنگ بر فضا
اوقات فراغت
مفاهیم و تعاریف
۱هدف های استفاده از اوقات فراغت
۱اوقات فراغت، ضرورتها و کارکردها
اوقات فراغت و اسیب پذیری اجتماعی
رابطه فراغت با نظام اجتماعی
فراغت و فرهنگ
چگونگی گذراندن اوفات فراغت و نیازهای اجتماعی
معماری اوقات فراغت
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری
بر رسی یک تحقیق(شهرداری و اوقت فراغت شهر وندان)
ارزیابی کلی
مراکز فرهنگی
فرهنگ و تفریح جامعه ایران
ویزگی های عمومی مراکز فرهنگی
فوائد و مزایای مراکز فرهنگی
سیاست های فرهنگی کشور
حوزه بندی فرهنگسراهاو مجموعه های فرهنگی
برنامه ریزی عمومی
حوزه فعالیت
حوزه فعالیت های هنری
حوزه فعالیتهای اقتصادی
حوزه ی فعالیتهای ورزشی
حوزه ی فعالیت های آموزشی
حوزه ی فعالیتهای مذهبی
حوزهی فعالیتهای اجتماعی
مخاطب شناسی
ویژگی های گروههای مخاطب
نقش فرهنگسرا در تأمین نیازهای فرهنگی گروههای مخاطب
ارزیابی کلی
نیازها و تمایلات مخاطب (دلایل بازدیدهای فرهنگی
مطالعات زمینه
شهر
سیرتحول ساختاری شهر مشهد
مقدمه
وضعیت کالبدی شهر
مطالعات جمعیتی شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
وضعیت تابش افتاب
بررسی وضعیت حرارتی شب و روز
مواقع گرم و مواقع سرد سال
خلاصه و نتیجه گیری
مشهد
وضعیت اقلیمی شهر مشهد
دما و رطوبت هوا
بارندگی
باد
اهداف مطالعات اقلیمی
معرفی سایت مجموعه
دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه
ویژگی های کارکردی محدوده
عوامل موثر در انتخاب سایت
بررسی محدوده کوهسنگی
بررسی موقعیت مکان محدوده
بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی
خیابان کوهسنگی
ایوان کوهسنگی
بررسی شبکه در دسترسی به محدوده
ویژگی های کارکردی محدوده
بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی
تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی
عوامل تاثیر گذاراقلیمی و مشخصات زمین
منظر مناسب و نامناسب
بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده
نحوه برخوردبه های سایت مجموعه و هم پیوندی با بافت پیرامون و بلا فصل
کاربریهای مجاور سایت و تاثیرات متقابل انها
خصوصیات و نیازهای فرهنگی و تاثیرات مجتمع های اطراف سایت
بخش دوم مطالعات تکمیلی و تطبیقی
مطالعات تکمیلی
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
معماری ارگانیک
تعاریف معماری ارگانیک
ویزگی های معماری ارگانیک
خصوصیات سالن نمایشگاه
نمایشگاه ها و گالری ها
بخش نقاشی
کارگاهها و آتلیه های نقاشی
فضاهای عمومی کتابخانه
رستوران و کافی شاپ
ملاحظات سازه پیشنهاد سیستم
ملاحظات سازه پیشنهاد سیستم
مطالعات تطبیقی
فرهنگسرای خاوران
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نقش جهان – پارس
فرهنگسرای هشت بهشت
– نتیجه‌گیری
مرکز فرهنگی Torsharn
پارکهای فرهنگی
مرکز فرهنگی- هنری جیبائو (رنزو پیانو) ـ ۱۹۸۸
موزه هنری کیمبل
ارزیابی کلی
بخش سوم جمع بندی و نتایج
فضاها و فعالیتهای درون سایت
ساختمان مجموعه
مبانی تدوین برنامه فیزیکی
بررسی نسبت فضایی نمونه ها
برنامه فیزیکی پروژه وتعیین عملکردها
مقدمه
قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت
قابلیت سنجی اراضی برای انتخاب سایت در محدوده کوهسنگی
سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی
۵-۶ بررسی دسترسیها در داخل محدوده
بررسی همجواریهای سایت
بررسی دسترسیهای سواره و پیاده
بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت
بررسی وضعیت موجود سایت
مطالعات مجتمع فرهنگی آموزشی ۱۱۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان