خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان

مقدمه:

بخش اول: شناخت موضوع
۱) شناخت موضوع:
١-١) مجموعه تفریحی:
١-١-١) اوقات فراغت:
فعالیت‌های فراغتی:
۱-١-۲) تحولات تفریح و اوقات فراغت:
۱-۲) مجموعه تجاری:
در ایران
۱-۳)شکل گیری مجموعه های تجاری-تفریحی:

بخش دوم: مبانی نظری
٢) مبانی نظری طرح:
بازار ایرانی
شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیرهای راه‌های تجاری
سازماندهی به صورت مجموعه
شهر پوشیده
ساختار ارگانیک
بام به مثابه عنصری مستقل
۲-۱) وسعت و حوزه نفوذ:
٢-۲) عملکرد فضاهای تجاری:
شرایط لازم برای موفقت یک مراکز خرید:
بررسی سیرکولاسیون و فضاهای ارتباط‌دهنده:
طرح‌ریزی اجمالی:
یکپارچگی با محیط اجتماعی:
هرج و مرج در مقابل نظم:
ترکیب مستأجران:
تاریخچه یک موفقیت: احداث مراکز خرید
خوش منظره
مدنی
شهر
شهر سبز:
حماقت ویکتور
پس از گروئن
مؤخره

بخش سوم: بررسی نمونه های مشابه ۴۴
۳-۱) ساختمان سلفریجز در بیرمنگام ۴۵
مقدمه۴۵
اسکلت فولادی ۴۷
زیرلایه سازه ای نما ۴۸
روکش نما ۴۹
راهبردهای مربوط به تاسیسات ساختمانی ۴۹
۳-۲) مجتمع تجاری- تفریحی الماس شرق- مشهد ۵۱
درباره شهر مشهد (سایت مجموعه) ۵۲
تحلیل فرم ۵۲
تحلیل پلان، ساختار پروژه، نظام روابط ۵۳
طراحی داخلی ۵۵
مشخصات عمومی پروژه ۵۶
۳-۳) مرکز تجاری- تفریحی ابردین در ریچموند کانادا ۵۸
۳-۴) مجموعه تجاری- تفریحی خلیج فارس ۶۱
اهداف طرح ۶۲
ایده طرح ۶۳
مشخصات کلی مجموعه ۶۵
سازه مجتمع خلیج فارس ۶۵
مشخصات کلی تاسیسات برقی پروژه خیج فارس ۶۶
مشخصات سیستم های مکانیکی ۶۶
۳-۵) مرکز تجاری- تفریحی « دالاس گالریا»، تگزاس ۶۸

بخش چهارم: ضوابط و استانداردها ۷۲
۴-۱) فضاهای تجاری ۷۳
۴-۱-۱) خرده فروشی ها ۷۳
۴-۱-۲) فروشگاههای مواد غذایی ۸۰
۴-۱-۳) آرایشگاهها ۸۳
۴-۲) مکان های خوردن و نوشیدن ۸۶
۴-۲-۱) نوشیدنی فروشی ها ۸۶
۴-۲-۲) پیشخان های غذا ۸۹
۴-۲-۳) غذاخوری ها ۹۱
۴-۳) مکان های تفریحی و ورزشی ۹۸
۴-۳-۱) مکان های نرمش و بدنسازی ۹۸
۴-۳-۲) مکان های ورزش و بازی۱۰۲
۴-۴) مکان های عمومی۱۰۴
۴-۴-۱) فضاهای ارتباطی افقی (راهروها) ۱۰۴
۴-۴-۲) فضای ارتباطی عمودی ۱۰۹

بخش پنجم: برنامه فیزیکی طرح ۱۱۲
۵-۱) عرصه تجاری- اداری ۱۱۳
۵-۲) عرصه فرهنگی- تفریحی ۱۱۳
۵-۳) عرصه خدمات و پشتیبانی ۱۱۴

بخش ششم: سایت و اقلیم ۱۱۵
مکان پروژه ۱۱۶
شرایط اقلیمی ۱۱۶
معرفی منطقه ۱۱۶

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۱۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان