خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع اقامتی توریستی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی توریستی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی توریستی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه۹
– فصل اول: آشنایی با توریسم و جهانگردی۱۰
تعریف جهانگردی۱۰
مفهوم مرکز توریستی۱۱
تاریخچه جهانگردی در ایران۱۲
جایگاه ایران در صنعت توریسم۱۳
توریسم و تاثیرات آن بر محیط۱۳

– فصل دوم: جغرافیای تاریخی سلطانیه۱۵
سلطانیه در دوره ایلخانان مغول۱۶
سلطانیه در دوره تیموریان۱۸
سلطانیه در دوره صفویه۱۸
سلطانیه در دوره قاجاریه۱۹
سبب ایجاد گنبد سلطانیه۲۰
توصیف عمومی۲۲
محور فرهنگی تاریخی سلطانیه۲۳
بقعه ملاحسن کاشی۲۳
مجموعه تاریخی چلبی اوغلی۲۴
معبد داش کسن۲۶

– فصل سوم: بررسی نمونه های موجود۲۷
هتل داریوش کیش۲۷
هتل صفائیه یزد۳۶
هتل نارنجستان نور۴۵

فصل چهارم: هتل، تعریف و انواع آن۵۸
تعریف هتل۵۸
انواع هتلها۵۹
تقسیمات جلوی هتل۶۰
تقسیمات پشت هتل۶۱
شناخت بخشهای هتل و استانداردها۶۲
ضوابط ساختمانی هتلهای کشور۶۳
برنامه تخصیص فضا۶۸
بخش خصوصی۶۸
بخش عمومی۸۳
بخش نیمه عمومی۹۰
بخش خدماتی – پشتیبانی۹۳

فصل پنجم: اقلیم۹۷
شناخت اقلیم استان۹۸
شناخت اقلیم شهر سلطانیه۱۰۳
نتیجه گیری اقلیم ۱۰۸
نتیجه گیری در مورد بنا در این اقلیم۱۰۹

فصل ششم: تحلیل سایت۱۱۲

فصل هفتم: برنامه فیزیکی پروژه۱۱۹

منابع و ماخذ

سفر و سیاحت به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشر جهت به کمال رسیدن وی شناخته شده است و این موضوع از دیر زمان مورد توجه پیشینیان ما بوده است. لزوم وجود سیر و سیاحت در زندگی انسان به منظورهای مختلف باعث ایجاد مراکز و مجتمع های اقامتی در هردوره ای با شکل ها و نامهای گوناگون نموده است.
انواع کاروانسراها، مراکز علمیه ، باغها و … در قدیم و انواع مراکز آزاد تجاری ، دانشگاهها ، مراکز توریستی و تفریحی در پی همان.
اصولاً موجود بودن یک قابلیت مذهبی – تفریحی و … موجب آن می شود که آن مکان به یک مرکز با توان خاصی بدل گردد.
موجود بودن یک مکان حائز توجه، فوق العاده، تحسین برانگیز گنبد سلطانیه، بنای پرآوازه باستانی، مرا بر آن داشت تا باتوجه به رونق روز افزون صنعت توریسم، و نقشی که این صنعت در پیشرفت اقتصادی یک کشور در دوره معاصر دارد ضمن به رخ کشیدن این بنای تاریخی موجبات بهره برداری بیشتر از منابع توریستی رفاه بیشتر سیاحان و جذب بالاتر سرمایه را فراهم آورم. و نهایتاً طرحی را درجهت ارتقاء سطح کیفی و کمی مجموعه فوق در جهت ارائه بهتر خدمات به سیاحان ایرانی و خارجی فراهم آورم.
مطالعات مجتمع اقامتی توریستی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان