خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع آموزشی فرهنگی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع آموزشی فرهنگی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع آموزشی فرهنگی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مطالعات مقدماتی فاز صفر
سالن فرهنگی آموزشی
شهرک نفت سرخس
تاریخچه سرخس
جفرافیای تاریخی
موقعیت سرخس در منطقه
جغرافیای طبیعی سرخس در منطقه
شیب و عوارض طبیعی
وضعیت زمین شناسی
جمعیت و اشتغال
کشاورزی و دامپروری
ذخایر کانی و معادن
تسهیلات ارتباطی
اجتماعی – فرهنگی
مسکن
آموزش و تحقیقات
مطالعات اقلیمی منطقه سرخس
شرایط آب و هوایی دشت سرخس
بارندگی
رطوبت نسبی
درجه حرارت
تبخیر و تعرق
درجه حرارت
ساعات آفتابی
رطوبت نسبی
بارندگی
باد
موقعیت خورشید
شرایط اقلیمی و ساختمان
جدول بیوکلیماتیک ساختمانی شهر سرخس
پیشنهادات در خصوص شرایط اقلیمی منطقه سرخس و ساختمان
کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان
گرمایش مکانیکی
گرمایش طبیعی
سرمایش طبیعی
سرمایش مکانیکی
نتیجه گیری
بافت مجموعه
فرم ساختمان
جهت استقرار ساختمان
جهت خیابانها
اثر شرایط اقلیمی بر ساختمانهای بزرگ
– ساختمانهای بزرگ
مطالعات سازه و سیویل
مطالعات سازه و ژئو تکنیک
کلیات
مطالعات سیویل و آبهای سطحی
.۲مطالعات مرحله اول سازه
موضوع
۲-۱ شرایط اقلیمی
۲-۲ زمین شناسی و مکانیک خاک
۲-۳ مبانی بارگذاری تحلیل و طراحی سازه
ب- عملکرد مطلوب
الف- ایمنی
پ- پایایی سازه
۲-۳-۱ بارهای وارد بر سازه پروژه
۲-۳-۱-۱ بارهای ثقلی
– بارهای مرده
۲-۳-۱-۲- بارهای جانبی وارد بر سازه
– بار باد
-بار زلزله
۲-۳-۲- تحلیل و آئین نامه های طراحی سازه
۲-۳-۲-۱- روش های تحلیل سازه در برابر زلزله و انتخاب روش مناسب.
۲-۳-۳-انتخاب روش تحلیل سازه در مقابل زلزله
۲-۴- سیستم های مختلف سازه ای مقاوم در برابر زلزله
۲-۴-۱- سیستم قاب ساختمانی ساده
۲-۴-۲- سیستم قاب خمشی
۲-۴-۳- انتخاب سیستم باربر جانبی برای سازه طرح
۲-۵- کلیات مربوط به انتخاب نوع سازه مناسب (سیستم باربر)
۲-۵-۱- سازه با مصالح چوبی
۲-۵-۲- سازه با مصالح بنایی
۲-۵-۳- سازه های بتن آرمه
۲-۵-۳-۱- محاسن اسکلت بتن آرمه
۲-۵-۳-۲- معایب اسکلت بتن آرمه
۲-۵-۴- سازه های فولادی
۲-۵-۴-۱- مزایا اسکلت فولادی
۲-۵-۴-۲ معایب اسکلت فولادی
۲-۵-۴-۳ نتیجه گیری و انتخاب نوع اسکلت
مطالعات آکوستیک
آسایش محیطی و آکوستیک
مقدمه
۱-۱- تأثیر صدا بر انسان
۱- صوت
۲-۱- اصوات نامطلوب و مزاحم
۳-۱- روشهای کنترل نوفه
۱-۳-۱- افزایش فاصله بین فضای آموزشی و منبع نوفه
۲-۳-۱- انتخاب جهت ساختمان به سوی مکانهای آرامتر
۳- ۳-۱- ایجاد موانع صوتی
۴-۳-۱- استفاده از جداره های مناسب
۱-۴- ملاحظات کلی آکوستیکی
۱-۵- آکوستیک در تالار کنسرت
۱-۱-۵- تالار کنسرت
۲-۱-۵- تالار کنسرت موزیک هوخشوله برلین
۳-۱-۵- تالارکنسرت اشتادت کازینو (بال)
۴-۱-۵- تالار کنسرت تورکو (فنلاند)
حجم
۶-۱- بیانیه جلوه های آکوستیک
۲- نور
۱-۲- میزان شدت روشنایی مورد نیاز
۲-۲- نوع نور مورد نیاز
۱-۲-۲- استفاده از نور طبیعی خورشید
۲-۲-۲- روشنایی مصنوعی
– عمده‌ ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمان‌های آموزشی‌
۱-۳- ویژگیهای ساختمانهای آموزشی‌
۲-۳- نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی‌
۳-۳- بررسی وضعیت حرارتی کلاسهای درس‌
۴-۳- موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی‌
۱-۴-۳- موارد کلی‌
۲-۴-۳- موارد خاص‌
۱-۲-۴-۳- جهت استقرار ساختمان‌
۲-۲-۴-۳- فرم کالبدی وسازماندهی پلان‌
۳-۲-۴-۳- فرم و اندازه پنجره‌
۴-۲-۴-۴- سایه‌بانها
۵-۲-۴-۳- مصالح ساختمانی‌
ضوابط معیارها و استانداردها
۱، تعیین اجزاء و تدقیق برنامه فیزیکی
۱-۱، فضاهای مؤثر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنده و پویا
۱، فضاهای همگانی
۱-۱ فضای شهری روباز
۱-۲ فضاهای شهری سربسته
۱-۲-۱- فضای همگانی سرپوشیده
۱-۲-۲- فضای سبز مرکزی
۱-۲-۳- سرسرا ( فضای اطلاع رسانی)
۱-۳ فروشگاه مرکز
۱-۴ تریا
۱-۵ رستوران
۱-۶نمایشگاهها
۱-۶- ۱نمایشگاه دائمی مرکز
۱-۶-۲ نمایشگاه‌های موقت
۱-۷ سالن
۱-۸ ، تالار
۱-۸-۱ ،چیدمان تالار
۱-۸-۲ ،صندلی
۱-۸-۳ ،بالکن
۱-۸-۵ ، صوت و اکوستیک در تالار
۱-۸-۶ ،نورپردازی تالار
۱-۸-۷ ،خروجی ها و ورودی های سالن
۱-۸-۸ ، سالن انتظار یا لابی
۱-۹ ، سالن گردهمایی شهری
۱-۹-۱ اتاق مترجمین
۱-۹-۲ ، اتاق خبرنگاران
۱-۹-۳ ، فضای مختص تشریفات
۱-۹-۴ ، فضای مخصوص فیلم برداری
۱-۱۰ ، سالن با ظرفیت اندک
۱-۱۱ ، سالنهای چند منظوره
۲-۴، کتابخانه مرکز
-۴-۱، قفسه باز
۲-۴-۲، قسمت مطالعه
۲-۴-۳، قسمت قفسه بسته
۲-۴-۳، بخش اینترنت
۳ ، حوزه اداری مرکز
۳-۱- مدیریت مرکز «بخش روابط عمومی»
۳-۳، حوزه معاونت امور اداری و مالی
۳-۴، حوزه معاونت فنی
۴– بخش خدمات
-۱سرویس‌های بهداشتی
۴-۳٫ نماز خانه،
۲ـ برنامه ریزی فیزیکی
مطالعات مجتمع آموزشی فرهنگی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان