خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کانون پرورش فکری ۱۴۰ص

مطالعات کانون پرورش فکری ۱۴۰ص

مطالعات کانون پرورش فکری ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
محیطهای مناسب برای کودکان
هوا شناسی شهر بجنورد
جهت بادها
جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری
کودکان و معماری
معماری برای کودکان
علل و اهداف طراحی برای کودک
علوم
فرهنگ
هنرها
ورزشی – تفریحی
درک کودک از فضا ، فرم و محیط
ویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماری
کاربرد رنگ در معماری کودکان
معمار + مشاور
وسرانجام طراحی کردن
مبانی ادراک فضا
ظرفیت ادراک
اصول طراحی
ایده های کلی طراحی
ایده های کلی فضا
ایده های ساختاری
حوزه تخیل بازیهای تخیلی و نمادین ، خلق ، تصور و تفکر در قالب بازی
پلها
حوزه فراگیری آشنایی با نشانه ها ، دنیای بزرگترها و آموزش
حوزه ماجراجویی بازی و سرگرمی صرف ، کاوش و جستجو
فرهنگ و لزوم گسترش مراکز فرهنگی در جامعه
فرهنگ
روانشناسی کودک
روانشناسی رشد
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
تعریف رشد
مفهوم پختگی (رسیدگی)
مفهوم رشد و پرورش
گونه های تغییر در فرایند رشد
تغییر در اندازه و مقدار
تغییر در نسبت
ناپدید شدن برخی از قمستهای بدن
کسب مشخصات تازه
ماهیت و ویژگیهای رشد در انسان
وراثت
محیط
عوامل محیطی داخلی
عوامل محیطی خارجی
تغذیه
هوای آزاد و نور خورشید
بیماریها و آسیبها
وضع خانوادگی
ویژگیهای اجتماعی
ویژگیهای هیجانی
ویژگیهای عقلی
احتیاجات فضایی کودک ۳-۶ ساله
احتیاجات فضایی کودک ۶ تا ۹ ساله
تقسیم بندی دوران کودکی
رشد جسمانی در دروه دوم کودکی
شیوه استدلال پیش دبستانی ها
تکامل مهارتهای ادراکی
نگهداری
خصوصیات تفکر
ظاه و واقعیت
افزایش پردازش اطلاعات
مهارتهای حافظه ای
روند تکامل شخصیت
انگیزه پرخاشگری
تمایلات اتکایی و استقلال
انگیزه کسب موفقیت
ترس و اضطراب
همانند سازی
گروه بندی جنسی
رشدفراخود (وجدان)
خلاصه و نتیجه بحث روانشناسی
بازی
کودک و بازی
تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی
اهمیت و هدف بازی
ارزش جسمانی
تاثیرات روانی
بازی و رشد شخصیت
نقش بازی در استقلال کودک
الگوپذیری
بازی پایگاه دوستی ها
بازی منبع لذت
بازی جانشین کار
بازی بیانگر دنیای کودکان
بازی و تعلیم و تربیت
بازی و رشد عاطفی
بازی و رشد جسمی
بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیک بدن
تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
تاثیر بازی در پرورش حواس
بازی و رشد ذهنی
عوامل موثر در بازی
عوامل محیطی
عامل جنسیت در بازی
انواع بازی از جهت محتوا و کاربرد
بازیهای جسمی
بازیهای تقلیدی
بازیهای نمایشی
بازیهای نمادی
بازیهای تخیلی
بازیهای آموزشی
بازیهای محلی و سنتی
بازیهای ورزشی
مشخصات فنی فضای بازی کودکان و سرانه ها
مواد پرکننده نرم
خرده چوب
زمین بازی ( از نوع ماجراجویی)
ماسه
شن و سنگریزه با قطر ۱۸-۱۲ میلی متر
کفپوشهای گیاهی مقاوم
مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
جنسیت وسایل بازی
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
رنگ در زمین بازی
اسباب بازییهای چرخ دار
وسایل بازی و تجهیزات لازم
وسایل نقلیه واقعی
بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
وسایل بازی برای برقراری تعادل
پرتاب کردن و گرفتن چوب و اشیاء
انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
خصوصیات کالبدی فضای بازی کودکان
رنگ
نور
تعریف نقاشی کودک
مراحل نقاشی کودکان
مرحله ۷-۲ سالگی
مرحله خط خطی کردن از ۲ تا ۴ سالگی
مرحله طرح ریزی ۴ تا ۵ سالگی
مرحله شکل سازی و تصویرگری ۵ تا ۷ سالگی
توجه به نقاشی به صورت گروهی
نحوه ظهور توانایی خط خطی کردن ، نوشتن و نقاشی کردن
نتیجه گیری
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان
ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک
اندازه های ساختاری بدن کودکان
تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری
حفاظت و حصار
ویژگی فضای کودک
مقدار فضا
چیزهایی که بچه ها در فضای باز دوست دارند
ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با کودک )
ماسه ، خاک و شن
ایمنی
شرایط ایمنی در فضا
ایمنی در محوطه
نرده های ایمن
ایمنی در مسیرهای حرکت
ایمنی در راهروها
ایمنی در مسیر پله ها
شرایط ایمنی پوشش کف
شرایط ایمنی درها
شرایط ایمنی پنجره ها
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
شرایط ایمنی تجهیزات
فضاهای خدماتی و تاسیساتی
انبار
موتورخانه
شوفاژ دیواری
درک کودک از فضا ، فرم و محیط
تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان
تاثیر همسالان و رابطه آنها بر کودکان
تغییر در رفتار اجتماعی کودک
تاثیرات متقابل محیط و کودک
محیط یک مجموعه ی آموزشی برای کودکان
شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های کودک
فرآیندهای رشد کودک
نظریه های عمومی آسیب شناسی کودک
الگوهای روان پویایی
الگوهای دلبستگی
الگوهای رفتاری- تقویت
الگوهای یادگیری اجتماعی
الگوهای شناختی
الگوهای سرشتی- عصبی زیستی
الگوهای عاطفی
الگوهای نظامهای خانوادگی
تعریف افسردگی دوران کودکی
ملاکهای تشخیصی
اختلال افسرده خویی
خلاصه ای از بررسی اختلالهای اضطرابی و ترس در کودکان
اهمیت تعامل همسالان برای رشد طبیعی
زمینه های رشد کودک
رشد فیزیکی
رشد ذهنی
رشد اجتماعی
رشد عاطفی
اطلاعات مربوط به کودکان
خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۳ تا ۴ سال
خصوصیات جسمانی
خصوصیات ذهنی
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۴ تا ۵ ساله
خصوصیات جسمانی
خصوصیات ذهنی
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
خصوصیات جسمانی
خصوصیات ذهنی
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
خصوصیات جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۶ تا۹ سال
خصوصیات جسمی
خصوصیات ذهنی
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
فعالیت ها و بازی های آموزشی کودکان
فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا
فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوباوه
۱- کودکستان توبین گن Tubingen آرنو لیدرر Arno Lederer
معماران
جاهای جالب
جاهای زشت
چیزهای قشنگ
مدیر
معماران
معماری در نقاشی کودکان
فصل معماران
مدیریت
نظرات معمار
گروه کودکستان
تصاویر
جداول
مطالعات کانون پرورش فکری ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان