خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات فضای سبز ۱۸۰ص

مطالعات فضای سبز ۱۸۰ص

مطالعات فضای سبز ۱۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

فضای سبز
مقدمه
تعریف و هدف
اهمیت و جایگاه در جامعه
فضای سبز(باغ یا طبیعت دست ساز) در بستر کشورها
پیشینه تاریخی فضای سبز( باغ) ایرانی
فضای سبز شهر
انواع فضاهای سبز
عملکردهای فضای سبز
فضای سبز در طرح توسعه شهری
اهمیت فضای سبز شهری
– درختان و کاهش آلودگی
– گیاهان درشهر
– مبارزه با نابودی
آبیاری در فضای سبز
جایگاه کارگران فضای سبز
کاشت چمن
اصول کاشت چمن
چمن در فضای سبز
– عملیات کشت و کار چمن
مقایسه چمن باگیاهان پوششی
● موارد کاربرد گیاهان پوششی به جای چمن
– مقاومت
– کاشت
– مراقبت کلی
– کود دهی
– تکثیر
گل و گیاه در فضای سبز
جایگاه گلکاری در ایران
جایگاه ایران از نظر جغرافیایی
انواع گلکاری یا Flowery culture
تاسیسات گلکاری
انواع گلخانه های ثابت
گلخانه یکطرفه
گلخانه دو طرفه
گلخانه نیمه دو طرفه
عوامل قابل کنترل در گلخانه ها
درجه حرارت در گل خانه ها
نیاز نوری گیاهان
نور در گلخانه ها
کنترل رطوبت در گلخانه ها
گاز کربنیک در گلخانه ها
فرمول فتوسنتز
عوامل مؤثر در میزان مصرف Co2
ماسه
پرلایت
ورمیکولایت
مخلوط ماسه و پرلایت
محیط‌های پرورشی گیاهان ـ کشت خاکی
هیدروپونیک – کشت بدون خاک گیاهان
رشد و نمو
عوامل موثر بر رشد و نمو
کاربرد هورمون‌های گیاهی
هورمون
هورمون‌ها
اکسین‌ها Auxines
عوامل موثر بر عملکرد هورمون‌ها در روی گیاهان زینتی
سن فیزیولوژیکی گیاه
ژیبرلین‌ها Giberellines
مهم‌ترین کاربرد ژیبرلین‌ها GA
جایگزینی سرما در غده‌ها؛
جایگزینی سرما در بذر
سیتوکینین‌ها Cytokinines
بازدارنده‌های رشد Inhibitors
اتیلن Ethylene
تکثیر گیاهان
طریق مختلف تکثیر
مزایای بذر کاری
معایب کشت و کار با بذر
روش‌های بذرکاری
نکات لازم در روش بذر کاری
کشت بذر (تیمارهای قبل از کشت)
تکثیر غیر جنسی
-اساس روش تکثیر غیر جنسی
-انواع روش‌های تکثیر غیر جنسی
-کشت بافت
-تقسیم بوته Succres
– خوابانیدن Layering
– استفاده از ساقه و برگ به عنوان قلمه
– انواع قلمه ساقه
تکثیر بوسیله اندام‌های زیر زمینی
اندام‌های زیرزمینی
گل اختر
استفاده از جوانه‌ها بعنوان پیوند
پیوند
طراحی باغچه
تهیه و انتخاب سنگ
آماده کردن زمین
چیدن سنگ‏ها
وسعت زمین
نور
طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز
گیاهان بومی
کنارهم قرار گرفتن گیاهان
کاشت منفرد یا تأکیدی
کاشت درختان ردیفی یا خطی
کاشت گروهی
کاشت توده ای
خواسته ها
معیارها
معیارهای دومین
آرایش و زیبایی خیابانها
ایجاد سایبان
جلوگیری از آلودگی صدا
ایجاد بادشکن و جلوگیری از گرد و خاک
کشت در گلدانهای بزرگ برای خیابانها و پارکها یا فضای بین ساختمانی
آشنا کردن مردم با درختان و درختچه های مختلف
ایجاد دیورا سبز، پرچین و اسپالیه (داربست)
آرایش روی چمن
ایجاد مکان مناسب برای آشیان گزینی پرندگان
تولید میوه مناسب برای حیات وحش پارکها و فضای سبز نسبتاً بزرگ شهری و جلب پرندگان
ایجاد پیکره در هنر معماری سبز
به نمایش گزاردن اندام درختان
استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز شهری
چکیده
مقدمه
مزایای استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز
افزایش تنوع در فضای سبز
حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی
جبران بخشی از هزینه ها
تأمین اهداف آموزشی، تحقیقاتی و گردشگری
کنترل فرسایش بادی
تحمل خشکی، شوری و قلیایی بودن خاک
تحمل تشعشع شدید خورشید
تحمل شرایط ماندابی
تحمل هرس شدید
سازگاری با سطوح شیب دار
سازگاری با آلودگیهای محیط های شهری و صنعتی
تأثیر گیاه بر سلامت انسان
زیبایی گیاه
از نظر دوره رویش
از نظر رنگ گل، شاخه و برگ
از نظر اندازه
سهولت کاربرد گیاه
انتخاب گونه های جدید گیاهی
زیبایی و ظاهر آراسته
خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه
ایجاد آرامش خیال بیننده و جلب متخصص
پرهیز از یکنواختی و روی آوردن به استفاده ترکیبی از گونه ها
نتیجه گیری
عطر گیاهان در فضای سبز
گیاهان معطر
کاربرد گیاهان معطر اینهایند
تقسیم‌بندی گیاهان معطر
گیاهان با برگ‌های معطر
گیاهان با گل‌های معطر
گل‌های فصلی معطر
گل‌های پیازی معطر نیز اینهایند
عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو گیاهان باغبانی
دما
نیاز سرمایی (Chilling requirement)
اثر عرض جغرافیایی در دمای محل
اثر ارتفاع در دما
تنش دمای زیاد
درجه – روز رشد(Growth Degree days(GDD)
روز رشد ماهانه
نور
کیفیت نور
مدت نور
شدت نور
خاک
آب
هوا
تجهیزات باغبانی
ظرف‌های کشت
گلدان‌و انواع آن
گلدان‌های سفالی
گلدان‌های پیتی
جعبه کشت
کیسه‌های پلاستیک
محیطهای کشت
خاک
مواد آلی
کودهای گیاهی
خاکبرگ(Leaf mold)
پیت(Peat (tourbe)
خزه اسفاگنوم(Sphagnum moss)
کود سبز
مواد معدنی
پرلایت(Perlite
سایر مواد
آمیخته ‌های خاکی
برای کشت قلمه‌های ریشه‌دار و دان‌نهال‌ها
برای درختان و درختچه‌های گلدانی
کشت بدون خاک
خزانه هوای آزاد(outdoor bed)
سرپوش
شاسی سرد(Cold frame)
سایبان (Lath- house (shade house
ابزارهای دستی
بیل ساختمان‍ی
بیل نک باریک
بیلچه
میخ نشاء
شن کش
فوکا یا کج بیل
کفگیرک
سله شکن چرخی
وجین کن دستی (شفره)
چنگک
چی باغبانی
چاقوی پیوند
اره
اسکنه زن
داس و داسک
نهر کن دستی
کولتیواتور دستی
خط زن
کلنگ دو سر
ه چنگک دار
چنگک دستی
الک
آب پاش
کلدار یا کرویا کرا
همیشه بهار
خصوصیات گیاه شناسی
ریشـه
ساقـه
بـرگ
گـل
مـواد مؤثـره
ترکیبات شیمیایی
نیـازهای اکولوژیـکی
نیـازهای غذایـی
کشـت
داشـت
برداشت
خواص دارویی و کاربرد آن
گل مینا چمنی
Bellis prennis
تکثیر
گل مغربی
کوکب
دورۀرشدونمو
فرایند گل دهی
جنبه های کلی
سیستمهای تکثیر
اصلاح /اهداف ومشکلات
دما
نیازهای زراعی
خاک
تولید پیاز
جنبه های کلی
بیماری
بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان زینتی
نام فارسی ستاره چینی یا ملکه مارگریت
نام علمی callist phus chinensis
کاربرد
رعنا زیبا Gaillardia
Compositea تیره
اقاقیا
مورفولوژی
نیازها
کاربرد
گل تاج خروس یاCelisia L
انواع مختلف تاج خروس
تاج خروس پابلند( نقره ای) یا سلیسیا آرژنتا C. argentea
تاج خروس پا کوتاه(نقره ای)کریستاتاC. crete de coq(C.cristata
تاج خروس آرژانتا ژاپونیC. cristata variegatajaponica
تاج خروس شیلدسی ئی C. childsii
تاج خروس تومپو زونی ئی C. thompsonii
تکثیر
اطلسی Petunia
اطلسی های پاکوتاه ژاپنی
اطلسی های پابلند
آفتابگردان
نیاز اقلیمی
روش ازدیاد
کاربرد
Helianthus annuus nanus
Helianthus cucumerifolius
Helianthus debilis
Helianthus intermedius
منابع
مطالعات فضای سبز ۱۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان