خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی پارک آبی-مرکز بازی آبی ۱۲۰ص

مطالعات طراحی پارک آبی-مرکز بازی آبی ۱۲۰ص

مطالعات طراحی پارک آبی-مرکز بازی آبی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل اول
معرفی پروژه
۱-۱علت انتخاب و ضرورت موضوع پروژه
۲-۱ علت انتخاب سایت
۳-۱ معرفی سایت

فصل دوم
شناخت بستر طرح
بخش اول:
۱- مطالعات طبیعی – جغرافیایی
شناخت استان خوزستان
۲-۱-۱-جغرافیای طبیعی و تقسیمات سیاسی استان
بخش دوم : شناخت شهرستان شوشتر
۲-۲-۱-پیشینه تاریخی
۲-۲-۲- بررسی و مطالعات وضعیت اقلیمی منطقه شوشتر
۲-۲-۲-۱-دمای هوا
۲-۲-۲-۲-رطوبت هوا
۲-۲-۲-۳-تابش آفتاب
۲-۲-۲-۴-بارندگی
۲-۲-۲-۵-باد
۲-۲-۳-بررسی شرایط اقلیمی شوشتر در اربطه با آسایش انسان
۲-۲-۳-۱-جدول بیوکلیماتیک
۲-۲-۳-۲-بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
۲-۲-۳-۳- انتخاب جهت قرار گیری ساختمان
بخش سوم:اقلیم و تاثیر آن در ورزش
۲-۴-۱-اقلیم و ورزش
۲-۴-۲-ورزشهای متناسب با هر اقلیم
۲-۴-۳- امکان فعالیتهای ورزشی در هوای آزاد بر حسب شرایط اقلیمی
۲-۴-۴-نتیجه گیری اقلیمی
فصل سوم
ضوابط و استانداردهای طراحی مجموعه ورزش های آبی
بخش اول : ورزشهای آبی داخل سالن
۳-۱-۱-تاریخچه شنا
۳-۱-۲-مشخصات بازی
بخش دوم: بخش های تشکیل دهندۀ مجموعۀ ورزشی و تفریحی استخر
۳-۲-۱-فضاهای ورزشی و تفریحی
۳-۲-۱-۱-استخر
۳-۲-۱-۱-۱-استخرهای سرباز و سرپوشیده
۳-۲-۱-۱-۲-ویژگی ها و مشخصات استخرها
-آموزش خردسالان
-شنای حرفه ای و مسابقات
-استخرهای چند منظوره
-شنای تفریحی
-استخر غواصی
-استخر شیرجه
-استخر واترپلو
۳-۲-۱-۱-۲-مقررات فنی و ساختمانی
-کاسه استخر
-نازک کاری داخل استخر
-حاشیه استخر
– لبه استخر
۳-۲-۱-۱-۲-دسترسی سالن ها
۳-۲-۱-۱-۳-جایگاه تماشاچیان
۳-۲-۱-۱-۴-عوامل موثر در طراحی دیوارهای سالن شنا
۳-۲-۱-۱-۵-سقف سالن های شنا
-سقف کاذب
-سقف نمایان
-توصیه در طراحی سقف استخر
۳-۲-۱-۱-۶-درها و پنجره ها در سالن های شنا
۳-۲-۱-۱-۷-روشنایی سالن های شنا
۳-۱-۱-۲-سونا
۳-۱-۱-۲-۱-توالی حمام گرفتن
۳-۱-۱-۲-۲-ساختار سنتی
۳-۱-۱-۲-۳-سونای دودی
۳-۱-۱-۲-۴-سونای دودی در انتها
۳-۱-۱-۲-۵-سونای اجاقی
۳-۱-۱-۲-۶-مواردی در رابطه با استفاده از سونا
۳-۱-۱-۳-جکوزی
۳-۱-۱-۴-بیلیارد
۳-۱-۱-۵-سالن های بدن سازی
۳-۱-۲-فضاهای خدماتی
۳-۱-۲-۱-رختکن،دوش ،سرویس بهداشتی
۳-۱-۳-فضاهای اداری

فصل چهارم
برنامه ریزی فیزیکی

فصل پنجم
سازه و تاسیسات
بخش اول :سازه
۵-۱-۱-عوامل مهم در طراحی سازه
۵-۱-۲-الزامات ساختمانی تأثیر گذار بر سازه
۵-۱-۳-عنصرهای سازه
۵ـ۱ـ۳ـ۱ـ شالوده
۵ـ۱ـ۳ـ٢ـ قاب سازه ای
۵ـ۱ـ۳ـ٣ـ سازۀ فضاکار
۵-۱-۴-مقررات عمومی سقف ها
۵-۱-۵-مشخصات بتن برای کاسه استخر
۵-۱-۵-۱-جدار ها
بخش دوم :سیستم تاسیسات مکانیکی سالن های شنا
۵-۲-۱-تصفیه آب استخر
۵-۲-۱-۱-گند زدایی آب استخر
۵-۲-۱-۲-زلال سازی
۵-۲-۱-۳-گردش آب در استخر
۵-۲-۲-گرمایش
۵-۲-۳-تهویه
۵-۲-۴-رطوبت نسبی و تعریق
۵-۲-۵-سیستم تاسیسات برقی سالن های شنا
۵-۲-۵-۱-سیستم های برقی

فصل ششم
نقد نمونه مشابه
نمونه اول : مجموعه ورزشی رفسنجان
۶-۱-۱-معرفی کلی
۶-۱-۲-سایت طراحی
۶-۱-۳- مبانی نظری طرح
۶-۱-۴-اقلیم
۶-۱-۵-چیدمان دو بعدی و سه بعدی طرح
۶-۱-۷ سازه
۶-۱-۸-ورودی های تماشاچیان و ورزشکاران
۶-۱-۹-پلان ها
۶-۱-۱۰-مقاطع
نمونه دوم :استخر بازیهای المپیک پکن (مکعب آب)
۶-۲-۱-معرفی کلی
۶-۲-۲-مبانی نظری طرح
۶-۲-۳-اقلیم و ساختمان در عملکردی همسو با هم
۶-۲-۴-سیستم سازه ای
۶-۲-۵-پوشش ساختمان
۶-۲-۶-راهکارهای تاسیساتی برای صرفه جویی در مصرف آب
۶-۲-۷-تعادل مکعب آب با ساختمان های مجاور
نمونه سوم: سالن استخر ساری
۶-۳-۱-معرفی کلی
۶-۳-۲-پلان ها
۶-۳-۳-نما
۶-۳-۴-مقطع از مجموعه
۶-۳-۵-طراحی داخلی
۶-۳-۶-دتایل ها

فصل هفتم
تحلیل سایت

فصل هشتم
مبانی نظری طراحی
۷-۱-۱-مقدمه و دلایل انتخاب موضوع
۷-۱-۲-مبانی طراحی

فهرست منابع ومآخذ

مطالعات طراحی پارک آبی-مرکز بازی آبی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان