خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص

مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص

مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر ۷۰ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه کانسای ژاپن ایمیل می شود.

تعریف فرودگاه ۶
تقسیم بندی سایت فرودگاه ۷
اهمیت فرودگاه ۸
طبقه بندی فرودگاه ها ۹
تاثیر اقلیم بر روند طراحی ۱۵
شناخت هواپیما ۱۹
استانداردها و مقررات پایانه هوایی های مسافربری ۲۶
پایانه مسافربری هوایی ۲۶
ویژگی مسافران ۲۸
مسافران بین المللی ۳۰
مسافران خروجی ۳۰
مسافران ورودی ۳۱
مسافران گذری ۳۱
باند RUNWAY [ 33
مراقبت پرواز ۳۴
وظایف و حیطه کاری مراقبت پرواز ۳۴
اهداف کلی مراقبت پرواز ۴۰
کنترلر ترافیک هوایی ۴۱
واحد کنترل تقرب (Approach) [ 41
واحد کنترل مسیر پرواز (Area Control Center)[ 42
واحد برج مراقبت (Tower) [ 42
اصول جریان مسافر ۴۳
ویژگی های ترافیکی ۴۷
محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین ۵۳
تقسیم بندی سایت فرودگاه ۵۸
طبقه بندی سازمان ایکائو ۵۹
تاثیر اقلیم بر روند طراحی ۶۰
تأسیسات فرودگاه ۶۵
مشکلات فرودگاهها ۶۶
سیستم های ناوبری فرودگاهها ۶۷
ILS چیست ۶۷
GPS چیست و چگونه کار می کند ۷۵
فرودگاه های بینالمللی ۷۹
طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی ۸۱
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ۸۵
تاریخچه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۸۵
افزایش رضایتمندی مسافران ۹۱
راه های دسترسی به فرودگاه امام (ره) ۹۱
پایانه مسافری فرودگاه ۹۳
راهنمای مسافران خروجی ۹۴
راهنمای مسافر ورودی ۹۶
راهنمای مسافران ترانزیت ۹۷
بخش سی آی پی ۱۰۰
پارکینگ ۱۰۲
قرنطینه ۱۰۵
خدمات اینترنت ۱۰۷
ایستگاه تاکسی ۱۰۸
برج کنترل پرواز : ۱۰۸
واحد توجیه خلبان : ۱۰۸
محدوده کنترل ترافیک : ۱۰۹
واحد آموزش ۱۱۰
تجهیزات و امکانات راداری و آموزشی ۱۱۰
واحد تجهیزات بازرسی و حفاظتی ۱۱۰
ایستگاه هواشناسی فرودگاه امام خمینی (ره) ۱۱۱
مشخصات ایستگاه هواشناسی ۱۱۲
خلاصه ‏ای از موقعیت و وضعیت ایستگاه ۱۱۲
جداول مورد استفاده در ایستگاه ۱۱۳
سیستمهای مخابراتی ۱۱۳
ویژگیهای اقلیمی ۱۱۳
واحدتجهزات راداری و اتوماسیون رادار هوانوردی ۱۱۴
واحد تجهیزات ناوبری ۱۱۵
واحد تجهیزات ارتباطی: ۱۱۷
غرفه های فروشگاهی ۱۱۸
فرودگاه بین المللی مهرآباد ۱۲۱
تاریخچه فرودگاه بین المللی مهرآباد ۱۲۳
هدف از تدوین طرح تجاری فرودگاه بین المللی مهرآباد ۱۲۵
مقایسه میان چشم انداز فرودگاه بین المللی مهرآباد و چشم انداز بازار ۱۲۶
شرح وظایف فرودگاه بین المللی مهرآباد: ۱۲۸
ترمینال های مسافری : ۱۳۲
اماکن تجاری و غیر تجاری : ۱۳۵
اداره مراقبت پرواز : ۱۳۷
اداره مهندسی الکترونیک ۱۳۸
واحد مخابرات ۱۳۸
خدمات هوانوردی : ۱۳۹
اداره ایمنی زمینی ۱۴۰
اداره امور فنی و تجهیز فرودگاهی ۱۴۱
خدمات ترافیک هوایی: ۱۴۲
اداره امور فنی و تجهیز فرودگاهی ۱۴۴
اداره امور ترمینالها و اماکن ۱۴۵
خدمات نشست و برخاست هواپیماها : ۱۴۶
پارکینگ هواپیما: ۱۴۸
خدمات فرودگاهی : ۱۴۹
خدمات سوخت رسانی : ۱۵۱
امنیت هواپیما : ۱۵۱
دستگاههای کمک ناوبری و رادارها : ۱۵۲
برآورد ظرفیت ترمینالهای فرودگاه مهرآباد ۱۵۲
فرودگاه کانسای ژاپن ۱۵۴
فرودگاه بین المللی پکن BeijingAirport 160
عکسای این فرودگاه ۱۶۴
فرودگاه های جهان ۲۶۷
ارزیابی طرح های پایانه هوایی ۲۸۳
انواع و اجزاء پایانه هوایی هایمسافری ۲۸۹
انواع الگوهای پایانه هوایی درسطح ۲۹۵
عناصر پایانه‌های مسافریبین‌المللیبخشمسافران خروجی ۳۰۹
برنامه فیزیکی ۳۲۳
اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو ۳۲۶
منابع و ماخذ ۳۲۶

مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر ۷۰ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه کانسای ژاپن ایمیل می شود.