خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

رساله پایان نامه طرح نهایی نقشه اتوکد مطالعات سرای سالمندان را می توانید از سایت www.09375883058.ir دانلود کنید.

مطالعات سرای سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان
قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان

برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
منابع این مطالعات بصورت پاورقی می باشد.

خرید مطالعات قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه و عکس های سه بعدی خانه سالمندان قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان
برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

فصل اول – طرح مسئله و چهارچوب پژوهش
۱-۱-پیشگفتار
۱-۲-طرح مسأله
۱-۳- تاریخچه و سابقه تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-چارچوب نظری تحقیق
۱-۶-ضرورت تحقیق

فصل دوم – اقلیم زنجان
۲-۱-مقدمه
۲-۲ اقلـــیم زنجــان
مشخصات اقلیمی زنجان
تابش آفتاب
انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم
۱-۶-۱- دما و رطوبت هوا
۲-۶-۱- بادهای غالب
نمودار جهت و سرعت باد زنجان
۲-۴- وضعیت سالمندان
۲-۴-۱-چمعیت سالمندان
۲-۴-۲- وضعیت اشتغال سالمندان کشور
۲-۴-۳-سطح سواد سالمندان کشور
۲-۴-۴- وضعیت تاهل سالمندان کشور
۲-۵-نتیجه گیری

فصل سوم – شناخت
۳-۱-مقدمه
۳-۲-تعریف سالمندی
۳-۳-ویژگیهای جسمی و دگرگونی‌های فیزیولوژیکی
۳-۵- محدودیت‌های حسی
۳-۵-۱-تطابق بینایی
۳-۵-۲-ادراک عمق
۳-۵-۳-تطابق شنوایی
۳-۵-۴-چشایی و بویایی
۳-۵-۵-لامسه
۳-۵-۶-سیستم‌های حرکتی
۳-۶-ویژگیهای روانی
۳-۶-۱-مراحل زندگی انسان
۳-۶-۲-سلسله مراتب نیازها
۳-۶-۳-محدودیتهای روانی
۳-۶-۴-فرایندهای روان شناختی
۳-۶-۵-بیماریهای روانی
۳-۷-مطالعات اجتماعی
۳-۷-۱-پایگاه اجتماعی – فرهنگی
۳-۷-۲-جامعه شناسی سالمندی
۳-۷-۳-فعالیت سالمندان
۳-۷-۳-۱-اوقات فراغت
۳-۷-۳-۲-ورزش

فصل چهارم
۴-۱-مقدمه
۴-۲-مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان
۴-۲-۱-توصیه های طراحی
۴-۳-جهت گیری مناسب
۴-۴- رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی‌های جسمی ـ فیزیولوژیکی
۴-۵- رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی‌های روانی و اجتماعی
۴-۶- توصیه های طراحی با توجه به وضعیت اجتماعی سالمندان
۴-۷- رهنمودهای طراحی با توجه به اقلیم منطقه
۴-۸-رهنمودهای طراحی عناصر سازنده فضاهای باز
۴-۸-۱- پیاده روها
۴-۸-۱-۱- رهنمودهای طراحی
۴-۸-۲- مبلمان شهری
۴-۸-۲-۱-رهنمودهای طراحی نیمکت ها
۴-۸-۲-۲-رهنمودهای طراحی میزها
۴-۸-۳-رهنمودهای طراحی حفاظ ها و دستگیره ها
۴-۸-۴-رهنمودهای طراحی نورپردازی
۴-۸-۵-رهنمودهای طراحی علائم و راهنماها
۴-۸-۶- پلکان و رامپ
۴-۸-۶-۱-رهنمودهای طراحی
۴-۹-توصیه های طراحی فضاهای بسته مربوط به سالمندان
۴-۹-۱-ورودی اصلی
۴-۹-۲-اتاق خواب
۴-۹-۲-۱-وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان
الف- تختخواب
ب- کمد
۴-۹-۳-اتاق مدیریت
۴-۹-۴-اتاق های درمانی و توانبخشی
۴-۹-۵-رختشوی خانه
۴-۹-۶-کتابخانه
۴-۹-۷-اتاق های غذاخوری
۴-۹-۷-۱-توصیه‌های طراحی
۴-۹-۸-دستشویی
۴-۹-۸-۱-توصیه های طراحی
۴-۹-۹-حمام
۴-۹-۱۰-توالت
۴-۱۰-ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان
۴-۱۰-۱-آسانسور
۴-۱۰-۱-۱-توصیه های طراحی
۴-۱۰-۲-رامپ و سطوح شیب دار
۴-۱۰-۳-پلکان
۴-۱۱-راهروها
۴-۱۲-بازشوها
۴-۱۲-۱-درها
۴-۱۲-۲-پنجره ها
۴-۱۳-محوطه باغبانی
۴-۱۴-مبلمان و اثاث ثابت
۴-۱۵-کفپوش های مناسب
۴-۱۵-۱-توصیه های طراحی
۴-۱۶- نرده های کمکی
۴-۱۷-نشانه ها
۴-۱۸-فضاهای مخصوص سالمندان

بخش دوم
فصل اول _بررسی نمونه ها
یک فایل جداگانه در حدود ۲۰صفحه در مورد تحلیل کامل مرکز نگهداری سالمندان Beilngries آلمان نیز ایمیل می شود.
۱-۱-مقدمه
۱-۲-خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی )
۱-۳-اقامتگاه سالمندان” میدوویو” (کانکاکی، ایلینویز)
۱-۴-خانه سالمندان ۷۲تن قزوین

فصل اول – مبانی نظری و معماری
۱-۱-چکیده
فصل دوم – تعیین اهداف خرد و اولویت بندی آنها
۱-۱-مقدمه
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۱ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۲ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۳ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۴ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۵ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۶ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۷ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۸ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۹ :
فصل سوم – برنامه فیزیکی

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان
قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان

برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
منابع این مطالعات بصورت پاورقی می باشد.

خرید مطالعات قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه و عکس های سه بعدی خانه سالمندان قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان
برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید