خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دهکده ورزش های زمستانی و آبی ۱۲۰ص

مطالعات دهکده ورزش های زمستانی و آبی ۱۲۰ص

مطالعات دهکده ورزش های زمستانی و آبی ۱۲۰ص

۱۴

مقدمه۱
فصل ۱: کلیات تحقیق۲
فصل ۲: مبانی نظری
۲-۱-ورزش های زمستانی۶
۲-۱-۱-تاریخچه ورزش های زمستانی۶
۲-۱-۲-تاریخ اسکی در جهان و ایران۷
۲-۲-بررسی ورزش های زمستانی۹
۲-۲-۱-اسکی۹
۲-۲-۱-۱-تقسیمات پیست اسکی۹
۲-۲-۱-۲-مشخصات فیزیکی پیست اسکی ۱۰
۲-۲-۲-اسکیتینگ روی یخ ۱۴
۲-۲-۳-لوژسواری ۱۴
۲-۲-۴-هاکی روی یخ ۱۵
۲-۲-۵-سیستم بالابر (تله کابین، تله سی یژ و ) ۱۷
۲-۲-۵-۱-انواع بالابر ۱۷
۲-۲-۵-۲-یونیت های بالابر ۱۸
۲-۳-ورزش های آبی۲۰
۲-۳-۱-تاریخچه ورزش شنا۲۰
۲-۳-۱-۱-انواع شنا ۲۳
۲-۳-۱-۲-انواع مسابقات ۲۴
۲-۳-۲-شیرجه ۲۵
۲-۳-۳-واترپلو۲۷
۲-۳-۴-اسکی روی آب۲۷
۲-۳-۵-کانوپلو۲۷
۲-۳-۶-موج سواری۲۸

فصل ۳: بررسی نمونه های موردی
۳-۱-مجموعه اوتاکا۲۹
۳-۲-استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ۳۲
۳-۳-مرکز ملی ورزش های آبی۳۵
۳-۴- پیست های اسکی در ایران۴۰
۳-۵-پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین۴۴

فصل ۴: بررسی بستر پروژه
۴-۱- موقعیت جغرافیایی سایت۴۷
۴-۱-۱- حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی۴۷
۴-۱-۲- تقسیمات کشوری و اداری استان آذربایجان شرقی۴۸
۴-۱-۳- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان تبریز۴۹
۴-۲-تاریخچه۵۰
۴-۲-۱-فرهنگ تبریز۵۵
۴-۲-۲-آثار تاریخی۵۷
۴-۲-۲-۱-ارگ علیشاه۵۷
۴-۲-۲-۲-مسجد جامع کبیر۵۷
۴-۲-۲-۳-مسجد استاد و شاگرد۵۸
۴-۲-۲-۴-مسجد کبود۵۸
۴-۲-۲-۵-ربع رشیدی۵۹
۴-۲-۲-۶-بازار تبریز۵۹
۴-۳- مشخصات اقلیمی منطقه۶۱
۴-۳-۱- تقسیمات اقلیمی ایران۶۱
۴-۳-۱-۱- اقلیم سرد (کوهستان های غربی)۶۲
۴-۳-۱-۲- اقلیم منطقه و ویژگی های آن۶۴
۴-۴-اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان۷۱
۴-۴-۱-ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد ۷۱
۴-۴-۲-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم۷۲
۴-۵-اقلیم و ورزش۷۳
۴-۶- توپوگرافی، شیب ها و گستره های شهر ۷۵
۴-۷- زمین شناسی و زلزله در منطقه تبریز ۷۵

فصل ۵: برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
۵- ۱- فضاهای اصلی ۸۱
۵- ۲- فضاهای وابسته۸۴
۵- ۳- فضاهای رفاهی۸۴
۵- ۴- سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی۸۶
۵- ۵-سیستم گرمایش استخرها۸۶
۵- ۵- ۱- گرمایش آب استخر۸۷
۵- ۵- ۲- تهویه۸۸
۵- ۶- سیستم روشنایی سالن های ورزشی۸۹
۵- ۷- سیستم ایمنی مجموعه۸۹
۵- ۸- کمک های اولیه۸۹
۵- ۹- سیستم آکوستیک سالن ها۸۹
۵-۹-۱-معرفی نوع آکوستیک ۹۰
۵- ۱۰- معرفی سیستم سازه ای۹۰
۵-۱۰-۱-خصوصیات سازه های فضایی۹۱
۵-۱۰-۲-هندسه های پیچیده۹۴

فصل ۶: استانداردهای طراحی
۶-۱-ویژگی ها و مشخصات استخر۹۶
۶-۱-۱-روشنایی سالن های شنا۹۸
۶-۲- سونا و جکوزی ۱۰۳
۶-۳- سالن بیلیارد ۱۰۹
۶-۴- الگوهای طراحی ۱۱۰

فصل ۷: معرفی سایت طراحی
۷-۱- موقعیت سایت۱۱۷
۷-۲- تصاویر محدوده۱۲۰
منابع و مآخذ ۱۲۲
مطالعات دهکده ورزش های زمستانی و آبی ۱۲۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان