خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده موسیقی اصفهان ۶۰ص

مطالعات دانشکده موسیقی اصفهان ۶۰ص

مطالعات دانشکده موسیقی اصفهان ۶۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

این پژوهش با هدف ایجاد چنین مجموعه ای در هفت فصل تنظیم گردیده است:
– فصل اول: شناخت موضوع
– فصل دوم : ماهیت موسیقی
– فصل سوم : ماهیت معماری و موسیقی
– فصل چهارم : مطالعات اقلیمی
– فصل پنجم : مبانی نظری طرح

فصل اول
شناخت موضوع
۱-۱مقدمه
۲-۱ بیان مساله
۳-۱ اهمیت پژوهش
۴-۱ اهداف طرح
سوالات پژوهش
تعریف واژه:
فصل دوم
ماهیت موسیقی
تعریف موسیقی۱-۲
۲-۲ عوامل تشکیل دهنده موسیقی :
-سه عامل اصلی موسیقی عبارتند از:
۳-۲ تاثیر موسیقی برانسان :
۴-۲ موسیقی درمانی
۲-۴-۲ تکنیک شناخته شده، درمان آوازی ملودیک (Melodic intonation Therepy ( M.I.T
۳-۴-۲ کاربرد موسیقی درمانی در درمانمعلولیت های ارتوپدی
۱-۴-۲ کاربرد موسیقی درمانی در نارسائی های گفتاری
۳-۴-۲ کاربرد موسیقی درمانی در درمان سالمندان
۵-۲ فلسفه موسیقی :
۱-۵-۲ موسیقی؛ بازتاب صداهای کیهانی :
۲-۵-۲ موسیقی اصیل ( سنتی)
۳-۵-۲ قبض وبسط و روح و موسیقی :
۴-۵-۲ مروری بر پیشینه موسیقی در ایران
۵-۵-۲ تاریخچه موسیقی علمی
۶-۵-۲ تاریخچه مدرسه موزیک دار الفنون
۷-۵-۲دستگاه های موسیقی ایران
۱-۷-۵-۲ دستگاه نوا :
۲-۷-۵-۲ دستگاه همایون
۳-۷-۵-۲ دستگاه ماهور
۴-۷-۵-۲ دستگاه سه گاه
۵-۷-۵-۲ دستگاه چهارگاه
۶-۷-۵-۲ دستگاه راست پنج گاه
فصل سوم
ماهیت معماری و موسیقی
۱-۳ الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران:
۲-۳ سیری در فضای معماری و موسیقی:
۳-۳ مقایسه موسیقی و معماری :
۴-۳ بررسی مشخصات فنی
۱-۴-۳ چیدمان پلان وصندلی ها
۲-۴-۳ دید به صحنه
۳-۴-۳ سالن های وسیع
۴-۴-۳ظرفیت سالن و ترازهای کف
۵-۴-۳ عوامل موثر در طراحی سالن
شیب کف سالن
متناوب بودن صندلیها
۶-۴-۳ ارتفاع وبلندی صحنه
۷-۴-۳ اطلاعات مربوط به صندلیها و مکانهای نشستن
۸-۴-۳ ردیفها
۹-۴-۳ راهروها
۱۰-۴-۳ مکانهای نشستن
۱۱-۴-۳ معیارهای لازم
۱۲-۴-۳ آکوستیک
۱۳-۴-۳ فرم سالن
۱۴-۴-۳ اندازه سالن
۱۵-۴-۳ لوازم وتزیینات ساختمانی
۱۶-۴-۳ وضعیت منبع صدا
۱۷-۴-۳ زمان برگشت صدا
۱۸-۴-۳ جذب صدا
۱۹-۴-۳ فضاهای پیشنهادی
فضاهای آموزشی
فضاهای پژوهشی
۲۰-۴-۳ فضاهای اجرای موسیقی
۲۱- ۴-۳ فضاهای خدماتی- اداری
۵-۳ بررسی نمونه ها :
۱-۵-۳ دانشگاه Architetti Barozzi Veiga ، موسیقی — کارلسروهه
۲-۵-۳ دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی اشتوتگارت
تاریخچه
ساختمان دانشگاه
۳-۵ -۳ تالار کنسرت والت دیزنی
۴-۵ -۳ مرکز سمفونی میرسون
۵-۵ -۳ موسسه موسیقی شناسی در اکادمی علوم هلند
موزه تاریخ موسیقی
فصل چهارم
مطالعات اقلیمی (شهر اصفهان)
۴ اطلاعات جغرافیایی اصفهان -۱
۲-۴ اطلاعات اقلیمی اصفهان
۳-۴ ملاحظات کالبدی باد در ساختمان
۴-۴ آب و هوا و کنترل گرمایی:
۱-۴-۴ باد
۲-۴-۴ خرد اقلیم
۳-۴-۴ آسایش حرارتی
۵-۴ تهویه ی طبیعی و هواکشی
۱-۵-۴ تهویه طبیعی
۱-۱-۵-۴ سرعت باد
۲-۱-۵-۴ جهت باد
۳-۱-۵- ۴اختلاف دما
۲-۵-۴ تهویه هواکشی
۶-۴ مطالعات اولیه
۱-۶-۴ نواحی گرم خشک
۲-۶-۴ بادگیر
۳-۶-۴ نمونه های مناطق استوایی
۴-۶-۴ بادخان ها
معرفی سایت
عمق و عمر تماشا
جهت تابش خورشید
تغییرات ماهیانه تابش آفتاب در اصفهان
جهت وزش باد غالب و باد مطلوب
دید و منظر
آلودگی های تاثیر گذار
فصل پنجم
مبانی نظری طرح
۱-۵ سکوت

دیباچه
سابقه تاریخی اصفهان و وجود هنرمندان بسیار در عرصه های مختلف هنری سبب شده است که این شهر به عنوان مرکز تاریخی و هنری در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر معماری ، موسیقی نیز از جمله هنرهای مطرح و ریشه دار در اصفهان می باشد. پیشرفت و گسترش موسیقی در دهه های گذشته باعث بوجود آمدن سبکهای متعدد و پاسخگویی به سلیقه های گوناگون شده است. با وجود تاثیر و نقش موسیقی در فرهنگ مردم و بالابردن سطح اجتماعی و فرهنگی جامعه ، درسالهای اخیر توجه چندانی به موضوعات مختلف موسیقی از جمله آموزش ، بر گزاری و ارائه موسیقی و شناخت موسیقی بعمل نیامده است. در نهایت به وضوح می توان لزوم وجود فضایی جهت اعتلای این هنر را احساس کرد. این پژوهش گام کوچکی است در جهت ارتقاء و اعتلای آن بخش از موسیقی که مربوط به معماری و بحث مکان می باشد. هدف از انجام پژوهش مورد نظر طراحی مجموعه ای است واحد در جهت رشد ، اعتلا، گسترش و آموزش هنر موسیقی با ارائه فضاهای آْموزشی ، علمی ، فرهنگی – هنری و تفریحی – خدماتی .
مطالعات دانشکده موسیقی اصفهان ۶۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان