خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری ۸۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۸۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۸۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده

هنر چیست؟
مقدمه:
۱٫۲٫ تعریف هنر
«فلیسین شاله» در کتاب «شناخت زیبایی» می‌گوید:
۲٫۲٫ دسته‌بندی هنرها
۳٫۲٫ ریشه‌های هنر
۱- نمایش (حرکات موزون)
۲- سخنوری
۳- موسیقی
۴- نقاشی و مجسمه‌سازی
۵- خط
۶- تئاتر و سینما
۴٫۲٫ نتیجه‌گیری
بستر طرح – شناخت بستر زمین
۱٫۸٫ شناخت ویژگیهای کالبدی
۲٫۸٫ شناخت ویژگیهای تاریخی
۳٫۸٫ شناخت ویژگیهای جغرافیایی
۴٫۸٫ شناخت ویژگیهای جمعیتی
۵٫۸٫ شناخت ویژگیهای اقلیمی
۱٫۵٫۸٫ دمای هوا
۲٫۵٫۸٫ نزولات جوی
۲٫۵٫۸٫ رطوبت نسبی
۴٫۵٫۸٫ باد
۵٫۵٫۸٫ باد مزاحم:
۶٫۵٫۸٫ روزهای یخبندان
۷٫۵٫۸٫ بررسی اقلیم و آسایش انسان
۸٫۵٫۸٫ تأثیر شرایط اقلیمی در ویژگیهای ساختمان شهر زنجان
۹٫۵٫۸٫ حدود سودمندی عناصر ساختمانی پیشنهادی گیونی
۱۰٫۵٫۸٫ تعیین جهت استقرار ساختمانها
۱۱٫۵٫۸٫ محاسبه عمق سایبان شهر زنجان
۱۲٫۵٫۸٫ استنتاج احکام و ضوابط اقلیمی حاصل برای طراحی
۶٫۸٫ شناخت ویژگیهای طبیعی
۱٫۶٫۸٫ دوره‌های زمین‌شناسی
۲٫۶٫۸٫ زلزله
۳٫۶٫۸٫ گسل
الف- گسل تبریز
ب- گسل سلطانیه
۴٫۶٫۸٫ خاک‌شناسی
۵٫۶٫۸٫ شیب خیابانهای اصلی و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر
دسترسی ها

نمونه‌های موجود (فقط شامل عکس می باشد)

شناخت ابعاد فضایی دانشکده هنر
مقدمه:
۱٫۳٫ آشنایی با رشته‌های مختلف موجود در دانشکده
۱٫۱٫۳٫ معماری
۲٫۱٫۳٫ شهرسازی
۳٫۱٫۳٫ مرمت آثار تاریخی
۴٫۱٫۳٫ رشته کارشناسی نقاشی
۵٫۱٫۳٫ رشته کارشناسی عکاسی
واحدهای عملی این رشته:
مشخصات فضاهای آموزشی
سطوح آموزشی ظرفیت کلاس
۲٫۲٫۳٫ سرانه‌ها
۳٫۲٫۳٫ مبلمان کلاسها
۳٫۳٫ آزمایشگاهها و کارگاه‌ها:
۱٫۳٫۳٫ تقسیم‌بندی آزمایشگاه‌ها
۲٫۳٫۳٫ آزمایشگاه با تجهیزات سبک
۳٫۳٫۳٫ آزمایشگاه‌های سنگین یا کارگاه‌ها
۴٫۳٫۳٫ سرویس‌های آزمایشگاه و کارگاه‌ها
۴٫۳٫ کارگاه‌های خاص
۱٫۴٫۳٫ استودیوی عکاسی
۲٫۴٫۳٫ لابراتورهای عکاسی
۳٫۴٫۳٫ کارگاه حجم‌سازی
فضاها:
۴٫۴٫۳٫ آتلیه طراحی
۶٫۴٫۳٫ کارگاه مرمت
۷٫۴٫۳٫ کارگاه چاپ سیلک
۸٫۴٫۳٫ کارگاه مجسمه‌سازی
۹٫۴٫۳٫ آتلیه نقاشی
۵٫۳٫ آزمایشگاه‌ها
۱٫۵٫۳٫ آزمایشگاه شیمی
۲٫۵٫۳٫ آزمایشگاه فیزیک نور و اپتیک
۳٫۵٫۳٫ آزمایشگاه مرمت
۶٫۳٫ ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی
۱٫۶٫۳٫ کتابخانه
– میزان فضای کتابخانه
– حرکت و دسترسی
– استانداردهای فضایی کتابخانه
الف) ابعاد استاندارد طبقه‌بندی
ب) ابعاد استانداردهای پیشخوان و برگه‌دان
د) ابعاد استاندارد میزها
– نورپردازی
– آکوستیک
۲٫۶٫۳٫ سالن چندمنظوره
– راهروهای سالن اجتماعات
– شیب کف سالن
– صندلی‌ها و نحوه انتظام آنها در سالن
– صحنه یا سن
– سالن انتظار
– آکوستیک
۴٫۶٫۳٫ سایت کامپیوتر و اینترنت
۵٫۶٫۳٫ واحد سمعی و بصری و لابراتوار زبان
۷٫۳٫ استانداردهای فضاهای اداری
دفاتر اداری- وسایل دفتری
مطالعات دانشکده معماری ۸۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان