خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) ۱۵۰ص

مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) ۱۵۰ص

مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) ۱۵۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه
زندگی امام رضا ( ع )
تاریخچه ی معماری داخلی و خارجی حرم مطهر
وضعیت حرم مطهر در سال های آغازین
عهد صفویه
دوره افشاریه
دوره قاجاریه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی
اهم فعالیتهای انجام شده در جهت احداث و توسعه حرم پس از پیروزی انقلاب
فضاهای عبادتی و زیارتی
بقعه مبارکه
الف) صفه جنوبی
ب) صفه شمالی
ج) صفه شرقی
صندوق دوم
صندوق سوم
ضریح مقدس
ضریح اول
صریح دوم
ضریح سوم
ضریح چهارم
ضریح پنجم
محرابها
مسجد بالا سر
گنبد
پیشینه تاریخی و بانی گنبد
مناره ها
رواق ها
رواق دارالحفاظ
رواق دار السیاده
رواق گنبد حاتم خانی
رواق گنبد الله وردیخان
رواق توحید خانه
رواق دارلفیض
رواق دارالشکر
رواق دارالشرف
رواق دارلضیافه
رواق دارالسعاده
رواق دارالسلام
رواق دارالسرور
رواق دارالعزه
رواق دارالذکر
رواق دارالزهد
رواق شیخ بهائی
رواق دارالعباده
رواق دارالاخلاص
دارالولایه
رواق دارالاجابه
رواق دارالهدایه
رواق دار الرحمه
رواق دارالحکمه
رواق دارالحجه
رواق امام خمینی (ره)
رواق دارالکرمه
صحن انقلاب اسلامی
ایوان های رفیع صحن انقلاب
ج) ایوان شمالی صحن انقلاب
د) ایوان شرقی صحن انقلاب
سقاخانه نادری
نقاره خانه
ساعت بزرگ صحن انقلاب
نحوه کار ساعت صحن انقلاب
صحن آزادی
الف) ایوان غربی یا ایوان طلا
ب) ایوان شمالی صحن آزادی
ج) ایوان جنوبی صحن آزادی
د) ایوان شرقی صحن آزادی
ساعت بزرگ و قدیمی صحن آزادی
صحن جمهوری اسلامی
صحن قدس
صحن جامع رضوی
صحن غدیر
صحن کوثر
صحن هدایت
مسجد گوهر شاد
بست ها
الف) بست شیخ طوسی
ب) بست شیخ طبرسی
ج) بست شیخ حر عاملی
د) بست شیخ بهایی یا بست قبله
مدارس علمیه حوزه حرم مطهر
مدرسهپریزاد
مدرسه دو در
بنیاد پژوهشهای اسلامی
موزه آستان قدس رضوی
مقدمه
درباره موزه های آستان قدس رضوی
اداره حفاظت و مرمت
اداره گنجینه ها
گنجینه قرآن و نفایس
گنجینه تخصصی فرش
گنجینه تاریخ مشهد
گنجینه سکه و مدال
گنجینه تمبر و اسکناس
گنجینه ظروف
گنجینه سلاحهای گرم و سرد
گنجینه ابزار نجوم و ساعت
گنجینه صدف و حلزون های دریایی
گنجینه هنر نقاشی
گنجینه قالی
گنجینه نجوم و ساعت
ساعت خورشیدی ـ توپی
اسطرلاب چوبی
اسطرلاب برنجی
اسطرلاب عبدالائمه
تلسکوپ های شکستی و انعکاسی
گنجینه سلاح گرم و سرد
گنجینه تمبر و اسکناس
مجموعه مدالهای جهان پهلوان تختی
گنجینه هنر نقاشی
گنجینه صدف و حلزون های دریایی
گنجینه ظروف
موزه آثار طبیعی و حیات وحش ایران
موزه آبگینه و سفالینه های ایران
موزه جواهرات ملی
کتابخانه آستان قدس رضوی
معاونت ها و ادارات زیر مجموعه
اطلاعات عمومی و خدمات ویژه
اساسنامه
بخش های زیر مجموعه
آمار عملکرد اداره خدمات کتابداری در سال ۱۳۸۴
بخشهای زیر مجموعه
بخش قفسه باز بانوان
آیین نامه ها
کتابخانه آستان قدس
وظایف بخش فناوری اطلاعات و امور رایانه
تهیه رایانه و تجهیزات
خدمات گردش و امانت کتاب
کتابخانه مرکزی آستان قدس و شعبات
کتاب های چاپی
مجموعه نفایس
مجموعه قرآن ها
کتاب های خطی
نشریات
اسناد مکتوب
مواد دیداری و شنیداری
منابع الکترونیکی
نقشه های جغرافیایی
سخنی با پیر ، هنرمند
سخن آخر
منابع و مأخذ
مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) ۱۵۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان