خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه ۲
فرهنگ و هنر ۵
مبانی نظری ۶
هنر ۶
فرهنگ ۶
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی ۶
هدف ها ۷
ارزشهای فرهنگی ۸
فضای اوقات فراغت در گذشته ۹
فرهنگسراها ۱۰
ویژگی های جغرافیایی ومنطقه ای- اقلیمی ۱۲
استان زنجان ( تاریخچه): ۱۲
پیشینه ۱۲
موقعیت جغرافیایی استان زنجان ۱۵
پوشش گیاهی ۱۶
شرایط آب و هوای استان زنجان ۱۷
خصوصیات توپوگرافیک شهر زنجان ۱۷
وضعیت اقلیمی شهر زنجان ۱۸
تابش آفتاب ۱۸
بارندگی ۱۸
متوسط بارندگی ماهانه و سالانه بر حسب میلیمتر ۱۹
متوسط طول دوره یخبندان ماهانه و سالانه ۲۰
متوسط ماهانه و سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سلطانیه (درصد) ۲۱
متوسط تبخیر ماهانه در منطقه مطالعاتی (درصد) ۲۱
نتیجه گیری اقلیم ۲۳
نتیجه گیری درمورد بنا ۲۳
اندازه پنجره ها و سایه با نها ۲۴
جهت استقرار ساختمان ۲۴
بررسی مصادیق معماری ۲۶
فرهنگسرای نیاوران ۲۶
فرهنگسرای دانشجو ( شفق ) ۲۹
فرهنگسرای هنر ( ارسباران ) ۳۰
آموزش ۳۴
روابط عمومی ۳۴
مذهبی ۳۴
ورزشی و گردشگری ۳۴
۳-۱-۴ : فرهنگسرای خاوران ۳۴
برنامه های قرآنی ۳۶
انجمن های علمی فرهنگی جوانان ۳۶
نمایشگاه و آزمایشگاه علوم و فنون ۳۷
کتابخانه و قرائت خانه ۳۷
نمایشگاه آثار هنری ۳۸
نمایش فیلم سینمایی ۳۸
خانه کودک ۳۸
کارگاه نمایش ۳۸
نمونه های خارجی ۳۹
تئاتر و نمایشگاه دولتی ، ۸۳-۱۹۹۷ ، اشتوتگارت ۴۰
مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو ۴۱
۳-۲-۴ : هنرکده مادرشهر توکیو ۴۳
مرکز فرهنگی شونانرای ، تئاتر شهر ۴۵
مرکز عمومی نارا ۴۶
کاربریها و برنامه ریزی فیزیکی مجموعه ۴۹
فضاهای اصلی(بخش های فرهنگی) ۴۹
بخش اداری ۵۱
بخش خدماتی ۵۲
چایخانه و تریا ۵۳
فروشگاه ۵۳
نمازخانه ۵۴
بخش پشتیبانی وسایر فضاهای خدماتی ۵۵
تحلیل سایت و روند طراحی ۵۵
پارامتر های انتخاب سایت خانه فرهنگ و هنر ۵۵
موقعیت سایت مورد نظر درشهر زنجان ۵۶
دلایل اصلی انتخاب سایت: ۵۶
همجواری ها ۵۷
توپوگرافی سایت: ۵۸
مناظر طبیعی چهار جهت اصلی سایت: ۶۰
روند طراحی ۶۱
نقشه های معماری ۶۴
منابع ۷۵
مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان