خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات تالار شهر و شورای شهر (بدون تصاویر) ۱۱۰ص

مطالعات تالار شهر و شورای شهر (بدون تصاویر) ۱۱۰ص

مطالعات تالار شهر و شورای شهر (بدون تصاویر) ۱۱۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

چنانچه نیازمند یک پروژه کامل در زمینه تالار شهر و شورای شهر هستید این فهرست را نیز مشاهده کنید مشاهده فهرست مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص

فصل اول : جامعه شناسی
جامعه مدنی چیست؟
خاستگاه
تعریف
جامعه مدنی و دموکراسی
جامعه مدنی و جهانی شدن
مثالهایی از نهادهای جامعه مدنی
بعضی پژوهشگران برجسته در مورد جامعه مدنی
جامعه چیست؟
ویژگی های جامعه مدنی چیست؟
فصل دوم : مدیریت شهری
سیر مدیریت شهری در ایران
مدیریت شهری
تعریف عمومی مدیریت شهری
وظایف مدیریت شهری
وظایف کنونی مدیریت شهری
حکمروائی شهری
مدیریت شهری در جهان معاصر
اختیارات مدیر شهر در شهرستان
درس های مرتبط
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت شهری در ایران
ابعاد پژوهشی مدیریت شهری
فصل سوم : طراحی شهری
طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری
چکیده
نتیجه
طراحی شهری چیست؟
تعریف طراحی شهری
نمایی از شهر توکیو
حرفه ای نو
رسالت عمومی
چه اقداماتی در دستور کار طراحان شهری قرار دارد؟
هدف از طراحی شهری چیست؟

چنانچه نیازمند یک پروژه کامل در زمینه تالار شهر و شورای شهر هستید این فهرست را نیز مشاهده کنید مشاهده فهرست مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص

فصل چهارم : تعریف فضای عمومی
فضای عمومی
پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان
پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان
فوروم فضای عمومی روم باستان
معماری شهری
نقش بناها و فضاهای عمومی در شهر
روان‌شناس، فضای عمومی و فضای خصوصی
فصل پنجم : نمونه تالار شهر
معرفی تالار شهر (City Hall)
نگاهی به روند طراحی تالار شهر نیواولئانز جدی
طراحی معماری
نگاهی به روند طراحی تالار شهر نیواولئانز
جدید
تالار شهر در جهان
تالار شهر شیکاگو
تالار شهر مونترال
تالار شهر منچستر
تالار شهر پاریس
تالار شهر دالاس
تالار شهر بوستون
تالار شهر لندن
فصل ششم : معرفی استان
تاریخچه شهر ابهر
وجه تسمیه ابهر
فلسفه وجودی شهر ابهر
سابقه تاریخی ابهر
راه ها و دروازه های ابهر
موقعیت جغرافیایی استان زنجان
موقعیت جغرافیایی شهرستان ابهر
موقعیت جغرافیایی شهرستان طارم
موقعیت جغرافیایی شهرستان خدابنده
موقعیت جغرافیایی شهرستان خرمدره
موقعیت جغرافیایی شهرستان ایجرود
موقعیت جغرافیایی شهرستان ماهنشان

چنانچه نیازمند یک پروژه کامل در زمینه تالار شهر و شورای شهر هستید این فهرست را نیز مشاهده کنید مشاهده فهرست مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص

مطالعات تالار شهر و شورای شهر (بدون تصاویر) ۱۱۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان