خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات تئاتر شهر ۱۳۵ص

مطالعات تئاتر شهر ۱۳۵ص

مطالعات تئاتر شهر ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.

توجه : همراه این مطالعات نمونه موردی و برنامه فیزیکی چند مطالعات نیز که در حدود ۴۰ص می باشد ارسال می شود.
نکته : نقشه های این مطالعات در فایل ورد نیز موجود می باشد چنانچه نیاز به نقشه های اتوکد داشتید می توانید نقشه را نیز خریداری نمائید.

خرید فایل ورد : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

دیباچه۱
مقدمه۲

فصل اول : تئاتر۴
تعریف نمایش۵
تاریخچه ی نمایش در ایران۶
نمایش‌هاى پیش از اسلام۹
نمایش‌هاى پس از اسلام۱۲
نمایش معاصر۱۴
عناصر نمایش۱۸

فصل دوم : گونه های نمایش سنتی در ایران۲۹
نقل نمایش۳۱
نمایش های عروسکی سنتی۳۳
تخت حوضی (تقلید)۳۵
تقلیدهای زنانه۳۵
بقال بازی۳۶

فصل سوم : انواع تئاتر به لحاظ کاربردی۳۷
تئاترهای اجاره ای۳۸
تئاترهای سفارشی۳۸
مراکز هنرهای نمایشی۳۹
تئاترهای تخصصی۳۹
تئاترهای دانشگاهی۴۰
انجمن های تئاتر۴۰

فصل چهارم : سرگذشت سالن های تئاتر۴۱

فصل پنجم : تیپولوژی ساختمان های تئاتر همرا با نمونه۵۰
صحنه میدانی ( صحنه گرد مرکزی)۵۱
theatron یا صحنه با پیش صحنه۵۳
صحنه های قاب عکسی و طاق پیش صحنه ای۵۵
صحنه فضایی۵۸

فصل ششم : آکوستیک در معماری ۶۱

فصل هفتم : نوآوری و ابداعات در طراحی داخلی فضاهای نمایش۷۴

فصل هشتم نمونه های داخلی : مجموعه تئاتر شهر تهران و تالار وحدت۸۰

فصل نهم نگاهی به یک نمونه خارجی : تئاتر جدید لوکسور۹۲

فصل دهم : استان زنجان۹۸

فصل یازدهم : تحلیل زمین۱۰۸

فصل دوازدهم : برنامه فیزیکی۱۱۳

فصل سیزدهم : کانسپت و کلیات طرح۱۲۰
کانسپت۱۲۱
نقشه ها۱۲۴

فهرست منابع۱۳۸
مطالعات تئاتر شهر ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.

توجه : همراه این مطالعات نمونه موردی و برنامه فیزیکی چند مطالعات نیز که در حدود ۴۰ص می باشد ارسال می شود.
نکته : نقشه های این مطالعات در فایل ورد نیز موجود می باشد چنانچه نیاز به نقشه های اتوکد داشتید می توانید نقشه را نیز خریداری نمائید.

خرید فایل ورد : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان